'Sibt lil Darren Debono (it-Topo) fuq is-sodda bid-demm ħiereġ minn siequ' - Theuma jixhed dwar is-serqa tal-HSBC
Melvin Theuma kien kera appartament lill-grupp li kien involut fl-attentat tas-serqa tal-HSBC fl-2010
'Azzjoni abbużiva u vendikattiva'; Lettur jieħu l-MCAST il-Qorti wara li twaqqaf milli jgħallem
Il-lettur qed jisħaq li l-problemi bdew meta ġibed l-attenzjoni fuq "sillabu" fqir li kienu qed jingħataw l-istudenti
Jisirqu 900 sett tal-arja kkundizzjonata; Tmint irġiel arrestati

Dawn insterqu minn maħżen ta’ kumpanija privata...

Dawn insterqu minn maħżen ta’ kumpanija...

Jgħid li spiċċa fiċ-ċella tal-iżolament wara li tkellem fil-Qorti fuq 'kampanja ta' terrur' fil-ħabs

Brian Vella, priġunier, qed jisħaq li lest jixhed taħt ġurament dwar is-siġġu tat-torturi li l-gazzetta ILLUM kienet żvelat l-eżistenza tiegħu

Brian Vella, priġunier, qed jisħaq li lest jixhed taħt...

Eks Supretedent tal-Pulzija arrestat u interrogat fuq leaks lil Melvin Theuma

... kien Theuma nnifsu li kixef kif kien qed jistenna lista li tagħtih l-informazzjoni dwar il-proprjetajiet tiegħu li kien se jsir ir-rejd fuqhom

... kien Theuma nnifsu li kixef kif kien qed jistenna lista...

Il-Qorti tordna kumpens ta' €300 lil Keith Schembri fuq l-iffriżar tal-assi tal-kumpaniji tiegħu

Il-Qorti tfakkar li mhux raġonevoli li persuna affetwata minn mandat taħt l-Att tal-Prevenzjoni mill-Ħasil tal-Flus, tieqaf tiffunzjona kummerċjalment...

Il-Qorti tfakkar li mhux raġonevoli li persuna affetwata...

Surġent akkużat bi stupru ta' mara li kienet għadha kemm sfat vittma ta' serqa

Is-Surġent qed ikun akkużat ukoll li ġibed filmat ta' dan l-istess stupru

Is-Surġent qed ikun akkużat ukoll li ġibed filmat...

Il-Forzi Armati ordnati jħallsu €178,500 f'kumpens lill-familja ta' suldat li kien miet waqt it-taħriġ

Il-gunner Matthew Psaila kien miet fi Frar tal-2009 waqt taħriġ f’Chadwick Lakes

Il-gunner Matthew Psaila kien miet fi Frar tal-2009 waqt...

L-aħwa Degiorgio jiddeskrivu d-deċiżjoni tal-Kabinett biex ma jingħatawx maħfra bħala tat-tqalliegħ

L-avukat taż-żewġ irġiel jisħaq li huwa tat-tqalliegħ li l-istat jagħmel minn kollox biex jgħatti dak li l-aħwa jistgħu jikxfu

L-avukat taż-żewġ irġiel jisħaq li huwa tat-tqalliegħ...

'Theuma qal lil Degorgio biex imexxu ladarba tgħaddi l-elezzjoni' - Il-Koħħu jixhed

Vince Muscat jgħid li hu ma kienx jistaqsi mistoqsijiet u allura ma jafx x'rabta hemm bejn l-assassinju u l-elezzjoni tal-2017

Vince Muscat jgħid li hu ma kienx jistaqsi mistoqsijiet u...

'Cardona seta' jagħtina ċerta informazzjoni bħal jekk Caruana Galizia kinitx imsiefra jew le'

Il-Koħħu jerġa jsemmi lil Cardona u kif dan kien 'biċċa waħda' ma' Alfred Degiorgio

Il-Koħħu jerġa jsemmi lil Cardona u kif dan kien...

Jinħatru membri ġodda tal-Ġudikatura -   għall-ewwel darba ma jintgħażlux mill-Prim Ministru

Il-Kandidati eliġibbli applikaw u ġew evalwati mill-Kumitat għall-Ħatriet fil-Ġudikatura - b'kollox kien hemm 29 espressjoni ta' interess

Il-Kandidati eliġibbli applikaw u ġew evalwati...

Żewġ imposturi jeħlu sitt xhur ħabs fuq dokumenti foloz

Huma ġew arrestati waqt li kienu qed jippruvaw jaqbdu titjira lejn Bergamo

Huma ġew arrestati waqt li kienu qed jippruvaw jaqbdu...

Seraq muturi u TV ta' missieru ftit wara li miet ... ommu stess tirrapportah lill-pulizija

Żagħżugħ jisraq oġġetti u saħansitra klieb ta' missieru biex isostni l-vizzju tad-droga

Żagħżugħ jisraq oġġetti u saħansitra klieb ta'...