Raġel jammetti l-ħtija li mmiżaproprija €92,000... Jikteb ċekkijiet marbuta ma' kontijiet bla flus
L-Ispettur Jonathan Ransley u Ritienne Gauci ressqu lill-akkużat ta' 49 sena quddiem il-Maġistrat Victor Axiaq dalgħodu b'akkużi ta' frodi, miżapproprijazzjoni...
Raġel akkużat illi abbuża sesswalment persuna b'diżabilità ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest
Ir-raġel li deher quddiem il-Qorti llum qed ikun akkużat ili wettaq reat sesswali ma' raġel ta' 22 sena u li ssoġettah għal intimità fiżika li ma kinitx...
Omiċidji li xxukkjaw lil Malta: Alfie Rizzo, u Gaetano Romano (1)

Alfie Rizzo u Gaetano Romano: Żewġt irġiel, żewġ omiċidji. L-ILLUM tmur...

Alfie Rizzo u Gaetano Romano: Żewġt irġiel, żewġ...

‘L-investigazzjoni ta’ Simone Grech damet 18-il sena għax il-Pulizija ħaditha b’serjetà kbira’

Il-prosekuzzjoni tirtira żewġ akkużi fil-konfront tal-irġiel involuti fil-qtil ta’ Simone Grech

Il-prosekuzzjoni tirtira żewġ akkużi fil-konfront...

Aġġornata | Pelin Kaya identifikata bħala l-vittma li mietet b'daqqa ta' karozza

Minkejja li l-mara ttieħdet l-Isptar ġiet iċċertifikata mejta ftit tal-ħin wara 

Minkejja li l-mara ttieħdet l-Isptar ġiet iċċertifikata...

Insultaha u kissrilha l-karozza wara li ma riditx tmur tiekol f'ristorant miegħu

Il-vittma tgħid li s-sieħeb tagħha kien abbużiv u darba saħansitra kaxkarha minn xagħarha 'l barra mid-dar

Il-vittma tgħid li s-sieħeb tagħha kien abbużiv u darba...

Omiċidju Simone Grech: Testijiet forensiċi juru illi l-vittma kellha daqqiet ta' sikkina ma' ġisimha kollu

L-espert Mario Scerri spjega kif hi kienet sofriet ħafna ġrieħi kkawżati bl-attakk u li nstabu daqqiet bis-sikkina fuq kopptejha, il-ġenitali...

L-espert Mario Scerri spjega kif hi kienet sofriet...

Jum qabel ma nstab il-katavru ta' Simone Grech, il-Pulizija marret fl-għalqa iżda ma eżaminathiex kollha

Missier Simone kien inkwetat għax meta ma kinitx torqod id-dar kienet tavża lill-ġenituri 

Missier Simone kien inkwetat għax meta ma kinitx torqod...

Persuna b’email tal-Gvern tibgħat lill-Imħallef Bugeja informazzjoni dwar il-każ ta’ Simone Grech

L-imħallef Aaron Bugeja jgħid li kull min għandu informazzjoni dwar il-każ għandu jmur għand il-Pulizija jew l-Avukat Ġenerali u mhux jikkommunika...

L-imħallef Aaron Bugeja jgħid li kull min għandu...

'Jekk tilgħab mal-ispirti tkun qed tistieden lix-xitan ukoll' - Eżorċista jixhed

L-Eżorċista Dun John Vella jixhed waqt il-każ xokkanti u stramb ukoll ta' raġel akkużat bi stupru u li tterrorizza familja vulnerabbli...

L-Eżorċista Dun John Vella jixhed waqt il-każ xokkanti u...

Rat il-qtil ta' Simone Grech quddiemha, marret ma' klijent u reġgħet irritornat lura fejn seħħ id-delitt

Ismael Habesh, l-akkużat fil-qtil, kien heddidha li jekk tikxfu kien se jagħmlilha dak li għamel lil Grech

Ismael Habesh, l-akkużat fil-qtil, kien heddidha li jekk...

F'Mater Dei pulizija qallu biex jilbes il-maskra... L-akkużat iwieġeb billi jagħtih daqqa ta' ponn

Ir-raġel ta' 26 sena kien diġà tressaq il-Qorti, fuq akkużi li ta daqqa ta' sikkina f'wiċċ sieħbu fl-2015

Ir-raġel ta' 26 sena kien diġà tressaq...

Raġel jistupra mara, jwaddab lil bintha mit-taraġ għal isfel u jġiegħlom iwettqu atti sesswali 'f'isem l-ispirtu'

Tixhed l-omm li sfat vittma f'każ stramb u xokkanti għall-aħħar, ta' familja li spiċċat vittma ta' leħen żagħżugħ li qal illi jitkellem...

Tixhed l-omm li sfat vittma f'każ stramb u xokkanti...

Bis-serjetà? Matt Bonanno se jitressaq il-qorti mir-River of Love fuq kumment satiriku

Bonanno qed jiġbor il-flus għall-ispejjeż legali bi pjan li jagħti persentaġġ lil NGOs tal-LGBTIQ+

Bonanno qed jiġbor il-flus għall-ispejjeż legali bi pjan...