Steve Zammit Lupi | Opportunità mitlufa
'Hawn xi ħadd li ġenwinament jemmen li flyover huwa postu f’nofs l-Imsida?'
Fr.Hermann Duncan | Ġesu ta ħajtu għalina
Il-Ġimgħa l-Kbira mmarkat il-jum meta r-rabja u l-ħniena ltaqgħu mas-salib. Huwa għalhekk li l-Ġimgħa l-Kbira hija daqshekk mudlama u daqshekk tajba u kbira
Ivan Bartolo | Nibdlu l-ħajjiet

Aħna se nkomplu bl-isforzi kollha tagħna biex niddefendu u nippromovu l-ħajja anke permezz tad-donazzjoni tal-organi

Aħna se nkomplu bl-isforzi kollha tagħna biex niddefendu...

Marlene Debono | Il-Presidenza għandha tirrikjedi dixxiplina speċifika?

L-ebda persuna ma għandha tiġi mċekkna u definita bil-kariga ta’ xogħlha. Persuna mhijiex biss attur, avukat jew tabiba. Il-kariga hija biss parti...

L-ebda persuna ma għandha tiġi mċekkna u definita...

ROTA | Malta mingħajr traffikku

Trasport sostenibbli mhuwiex biss iċ-ċavetta li tiżgura tnaqqis fl-emissjonijiet tagħna, imma anke jagħmilna wkoll iktar b’saħħitna u kuntenti

Trasport sostenibbli mhuwiex biss iċ-ċavetta li tiżgura...

Neil Falzon | Malta saret daru

X’ħa l-pajjiż nhar il-Ġimgħa meta Kusi tela’ fuq l-ajruplan għall-Ghana? Inti x’ħadt? Li ġara żgur hu li tlifna ġuvni bil-għaqal,...

X’ħa l-pajjiż nhar il-Ġimgħa meta Kusi...

Il-Biża’, Il-Privileġġi u d-Diskriminazzjoni

Kull sitwazzjoni, żgħira kemm hi żgħira, fejn kont f’qagħda aħjar...

Kull sitwazzjoni, żgħira kemm hi żgħira, fejn kont...

Mill-kliem għall-azzjoni

Fil-viżjoni wiesgħa tal-MDA, waħda mill-ogħla prijoritajiet tal-2024 se tkun l-elevazzjoni fil-kwalità tal-bini, b’enfasi partikolari fuq...

Fil-viżjoni wiesgħa tal-MDA, waħda mill-ogħla...

Il-pjaċir sesswali hu rigal

Hawn min jiskandalizza ruħu malajr meta jisma’ lil min jitkellem dwar is-sess, is-sesswalità, u l-intimità bejn raġel u mara. Imma...

Hawn min jiskandalizza ruħu malajr meta jisma’ lil...

Editorjal| Il-PN għandu bżonn serjetà mhux teatrini

Ir-ritorn ta’ Debono fil-PN ċertament iżid il-kulur fil-politika, imma...

Ir-ritorn ta’ Debono fil-PN ċertament iżid il-kulur...

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria hi personalità magħrufa sew fuq l-istazzjonijiet nazzjonali televiżivi fl-Italja. Ħolqot reazzjoni enormi u stagħġib...

Vladimir Luxuria hi personalità magħrufa sew fuq...

Editorjal | Kburin għax Maltin

Malta, minkejja dak li jingħad huwa pajjiż trankwill, dak li jkun jista’ jgħix fih fil-kwiet mal-familja, u min irid jimxi ’l quddiem...

Malta, minkejja dak li jingħad huwa pajjiż trankwill, dak...

Jekk “Malta diżastru totali”, allura l-Knisja Maltija hija diżastru totali?
Koppji tal-istess sess u dawk f’relazzjoni irregolari issa jistgħu jitbierku mill-Knisja Kattolika

Il-Papa Franġisku u l-Kummissjoni tad-Duttrina tal-Fidi, l-Ex Sant’Uffiċċju approvaw it-tberik ta’ koppji tal-istess sess u dawk li huma...

Il-Papa Franġisku u l-Kummissjoni tad-Duttrina tal-Fidi,...