Neil Falzon | Malta saret daru
X’ħa l-pajjiż nhar il-Ġimgħa meta Kusi tela’ fuq l-ajruplan għall-Ghana? Inti x’ħadt? Li ġara żgur hu li tlifna ġuvni bil-għaqal, bieżel u wieħed...
Il-Biża’, Il-Privileġġi u d-Diskriminazzjoni
Kull sitwazzjoni, żgħira kemm hi żgħira, fejn kont f’qagħda aħjar minn ħaddieħor, tefgħetek fiċ-ċirku speċifiku tiegħek ta’ privileġġ. B’hekk,...
Mill-kliem għall-azzjoni

Fil-viżjoni wiesgħa tal-MDA, waħda mill-ogħla prijoritajiet tal-2024 se tkun l-elevazzjoni fil-kwalità tal-bini, b’enfasi partikolari fuq...

Fil-viżjoni wiesgħa tal-MDA, waħda mill-ogħla...

Il-pjaċir sesswali hu rigal

Hawn min jiskandalizza ruħu malajr meta jisma’ lil min jitkellem dwar is-sess, is-sesswalità, u l-intimità bejn raġel u mara. Imma...

Hawn min jiskandalizza ruħu malajr meta jisma’ lil...

Editorjal| Il-PN għandu bżonn serjetà mhux teatrini

Ir-ritorn ta’ Debono fil-PN ċertament iżid il-kulur fil-politika, imma...

Ir-ritorn ta’ Debono fil-PN ċertament iżid il-kulur...

Vladimir Luxuria

Vladimir Luxuria hi personalità magħrufa sew fuq l-istazzjonijiet nazzjonali televiżivi fl-Italja. Ħolqot reazzjoni enormi u stagħġib...

Vladimir Luxuria hi personalità magħrufa sew fuq...

Editorjal | Kburin għax Maltin

Malta, minkejja dak li jingħad huwa pajjiż trankwill, dak li jkun jista’ jgħix fih fil-kwiet mal-familja, u min irid jimxi ’l quddiem...

Malta, minkejja dak li jingħad huwa pajjiż trankwill, dak...

Jekk “Malta diżastru totali”, allura l-Knisja Maltija hija diżastru totali?
Koppji tal-istess sess u dawk f’relazzjoni irregolari issa jistgħu jitbierku mill-Knisja Kattolika

Il-Papa Franġisku u l-Kummissjoni tad-Duttrina tal-Fidi, l-Ex Sant’Uffiċċju approvaw it-tberik ta’ koppji tal-istess sess u dawk li huma...

Il-Papa Franġisku u l-Kummissjoni tad-Duttrina tal-Fidi,...

Il-leġġenda tar-raba’ re maġi

Mela darba kien hemm … dejjem hekk jibdew il-ħrejjef tan-Nannu Frans ... kien hemm raħeb mil-Lvant Imbiegħed li kien jifhem fl-istilel, fil-kwiekeb...

Mela darba kien hemm … dejjem hekk jibdew...

Milied 2023: Bil-maxtura vojta anki fil-knejjes Maltin!

F’xi wħud vojta. F’oħrajn il-maxtura hi mimlija bir-rigali għal...

F’xi wħud vojta. F’oħrajn il-maxtura hi...

Il-Partit tal-Lemin

L-ideoloġija tal-lemin qed tirbaħ l-imħuħ u l-qlub tal-ġenerazzjoni li tielgħa speċjalment dawk ta’ taħt il-35 sena. Dan hu veru mhux biss...

L-ideoloġija tal-lemin qed tirbaħ l-imħuħ u l-qlub...

Michael Stivala | L-industrija tal-iżvilupp tal-propjetà u tat-turiżmu f’Malta

Michael Stivala huwa President tal-Malta Developers Association

Michael Stivala huwa President tal-Malta Developers...

NOT IN MY NAME

Trid tkun taf għaliex ħafna mill-Maltin jitilfu l-fiduċja fil-politiċi tagħna? Jien wieħed minnhom. U ngħid għaliex pubblikament

Trid tkun taf għaliex ħafna mill-Maltin jitilfu...

Trending