Owen Bonnici | Inkomplu nagħtu nifs is-settur mużikali
Se nibqgħu nkunu ta’ spalla għall-Artisti. Bħala Gvern nemmnu bi sħiħ li s-settur kulturali u kreattiv f’pajjiżna huwa pilastru soċjali u ekonomiku importanti...
Alex Agius Saliba | Lejn soċjetà aktar inklussiva
Minkejja li huwa l-iżgħar Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, pajjiżna qiegħed ikun meqjus bħala mudell uniku fl-isfera internazzjonali fejn jidħlu testijiet ta’...
Carmel Cacopardo | Emerġenza Klimatika: l-impatt tal-karozzi u l-avjazzjoni

Il-gżejjer u l-komunitajiet mal-kosta jaqilgħu l-ikbar daqqa meta jibdew jiżdiedu l-impatti tat-tibdil fil-klima, billi jibda jgħola l-livell...

Il-gżejjer u l-komunitajiet mal-kosta jaqilgħu l-ikbar...

Ivan Bartolo | L-għasir

Iċċedix għal bnedmin ġifa, lagħqa u bla għadam. M’għandhom xejn x’ joffru, ħlief kattiveriji mill-aktar dominanti, bl-iskop li jbaxxu...

Iċċedix għal bnedmin ġifa, lagħqa u bla...

Claria Cutajar | Vjaġġ Lura għall-Ħajja

Malta tibqa’ pajjiż b’wieħed mill-aktar liġijiet stretti...

Malta tibqa’ pajjiż b’wieħed mill-aktar...

Audrey Friggieri | 'Irrid narak kollok' qalilha BrnyЖ11ZX -  L-abbuż sesswali onlajn

It-teknoloġija diġitali sfortunatament isservi wkoll bħala għodda fit-tixrid tal-vjolenza sesswali u l-fastidju, b’effett partikolarment perikoluż...

It-teknoloġija diġitali sfortunatament isservi wkoll...

Marie Louise Coleiro Preca | Ħuti. Ħutna....

Għal xi wħud li jaraw lil bnedmin ta’ kulturi u/jew kulur differenti...

Għal xi wħud li jaraw lil bnedmin ta’ kulturi u/jew...

Rafel Grima | Ninżlu taħt l-art

Kien bniedem ċert mill-kuxjenza spiritwali u soċjalistà tiegħu, persuna li niżlet taħt l-art, rat u semgħat it-tbatijiet ta’ ħafna nies

Kien bniedem ċert mill-kuxjenza spiritwali u...

Owen Bonnici | Sajf sabiħ

Il-poplu ilu sentejn nieqes mill-festi u mhux ta’ b’xejn qed iħares ‘il quddiem lejn Sajf sabiħ mimli festi wara sentejn ta’ ċaħda

Il-poplu ilu sentejn nieqes mill-festi u mhux ta’...

Dun Ang Seychell  | Charles De Foucauld iddikjarat qaddis

Il-Papa iddikjara solennement li huwa stabbilit li Charles de Foucaud, qassis...

Il-Papa iddikjara solennement li huwa stabbilit li Charles...

Il-Ġustizzja Soċjali u l-Inklużjoni huma l-valuri ewlenin tagħna, hekk kif tiġi msawra s-soċjetà tagħna fis-snin li ġejjin

Artiklu minn Mark Musù, Segretarju Permanenti tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal u tal-Ministeru għall-Akkomodazzjoni...

Artiklu minn Mark Musù, Segretarju Permanenti...

Marie-Louise Coleiro Preca | Tfal intom OK?

'Irridu nwasslu messaġġi qawwija u effettivi lit-tfal u liz-żgħażagħ...

'Irridu nwasslu messaġġi qawwija u effettivi lit-tfal...

Il-Kisba tal-Ġustizzja Soċjali permezz tal-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza

Jikteb Ray Chetcuti, Direttur Ġenerali (Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza), Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet...

Jikteb Ray Chetcuti, Direttur Ġenerali...

Steve Ellul | ​Il-paci fl-Ewropa

'Jekk mhu se nagħmlu xejn, l-Ewropa trid taċċetta li fi ħdanha se jkollha Afganistan jew Libja oħra. Pajjiż fallut u ingovernabbli fejn ir-Russi se...

'Jekk mhu se nagħmlu xejn, l-Ewropa trid taċċetta li...