Dun Anġ Seychell | 'Il-fqar huma l-ewwel vittmi tal-korruzzjoni'
Il-korruzzjoni issir kankru veru li jinfetta u joqtol kollox. Għalhekk hu meħtieġ li l-politika u xjenza jqisu l-persuni bħala persuni
Ivan Bartolo | Raġel Għarwien
Il-ġmiel spiċċa mill-bniedem, li issa hu għarwien, mikxuf, u mwaqqa’ għaż-żufjett.   Ma baqa’ xejn ħlief bniedem tellief u umiljat!   Fejn huma...