Carmel Cacopardo | Il-kosta tagħna lkoll: inħarsuha
L-għoli fil-livell tal-baħar ikollu impatt sostanzjali fuq il-gżejjer Maltin, skont kemm dan ikun kbir. Jeffettwa l-infrastruttura kostali kollha: l-infrastruttura marittima,...
Saviour Grech | Għalaqna t-Tmintax!
Għaliex ma għandniex nagħmlu dak kollu possibbli biex nħaffu l-piz ta’ persuni li wara kollox qed jagħtu ħinhom f’xogħol volontarju u bla ħlas f’favur...