Julia Farrugia Portelli | Bil-qalb u r-ruħ
Imsaħħin mill-manifest elettorali, xejn minn dan mhu qed isir li ma konniex imħejjijin għalih, kwantifikat u finanzjat. Iżda fuq kollox, hemm il-qalb u r-ruħ li huma...
Jerome Caruana Cilia | Tiżdied l-inugwaljanza fil-ġid
Il-viżjoni soċjo-ekonomika trid tkun il-qalb tal-politika tagħna: il-mużajk tal-aspirazzjonijiet tagħna u tal-poplu tagħna minsuġ fi sfond ta’ fejn irridu nwasslu lil...
Carmel Cacopardo | Xejn ma jsir b’xejn

Meta l-Awditur Ġenerali jgħid li l-kien hemm ksur tar-regoli tax-xiri pubbliku (f'San Vinċenz de Paule) ma kienx qed jitkellem fuq xi proċeduri żgħar...

Meta l-Awditur Ġenerali jgħid li l-kien hemm ksur...

Editorjal | Il-PN baqa' fejn kien - mifrud u mhux rilevanti! Se jiċċaċlaq Bernard Grech?

Hekk kif fil-pajjiż qed tinbidel sew il-burdata, bir-rilaxx tal-miżuri tal-Covid-19 u hekk kif jidher ċar li l-PN reġa' qed jitlef l-appoġġ - Bernard...

Hekk kif fil-pajjiż qed tinbidel sew il-burdata,...

Owen Bonnici | Il-Qorti tal-UE ma tatx raġun lil Simon Busuttil

'Huwa ċar li l-unika skop li kellhom in-nies bħal Simon Busuttil u Jason...

'Huwa ċar li l-unika skop li kellhom in-nies bħal...

Carmel Cacopardo | Il-kontabilità tal-ERA

Id-dibattitu tal-lum huwa ukoll dwar il-kontabilità vera tal-ERA....

Id-dibattitu tal-lum huwa ukoll dwar il-kontabilità...

Editorjal | Malta tħobb lill-ħaddiem ... imma riesaq maltemp li rridu nrażżnu

Imma fix-xefaq hemm il-maltemp.  Prattiċi ġodda ta' xogħol li qed jgħassru u jabbużaw minn ħaddiema, speċjalment barranin li għandhom...

Imma fix-xefaq hemm il-maltemp.  Prattiċi ġodda...

Noel Xerri | Il-problemi ta kuljum…

Din l-white paper qed tgħaddi messaġġ li m’hemm l-ebda ħsara jekk il-bniedem jagħmel użu mill-kannabis. Qed ukoll tkompli tiffaċilità...

Din l-white paper qed tgħaddi messaġġ li m’hemm...

Stefan Zrinzo Azzopardi | Il-ħaddiem issaħħu b'dak li twettaq

"Bħala Gvern ridna qabel xejn nipproteġu s-saħħa tal-poplu tagħna...

"Bħala Gvern ridna qabel xejn nipproteġu s-saħħa...

Saviour Balzan | Ejja ninsew ftit!

Ikolli nammetti li issa għajjejt naqra u nisma' dawn l-affarijiet. Ejja nitolbu ħalli nkunu nistgħu nsiefru malajr, ħa ninsew ftit!

Ikolli nammetti li issa għajjejt naqra u nisma' dawn...

Editorjal | Green Gozo: Mill-kliem bħaċ-ċirasa, għall-fatti!

Tajjeb li nitkellmu dwar il-bidla fil-klima, tajjeb li nitkellmu dwar...

Tajjeb li nitkellmu dwar il-bidla fil-klima, tajjeb li...

Carmel Cacopardo | Riħa ta’ ħut

L-uffiċjali tal-bank bosta drabi juru entużjażmu esaġerat mal-ħuta ż-żgħira biex imbagħad ma jagħtu każ ta’ xejn, jew kważi, meta titfaċċa...

L-uffiċjali tal-bank bosta drabi juru entużjażmu...

Ivan Bartolo | Nilbes fardal u nservi

Daqshekk ieħor meta tisma kliem negattiv u dispreġattiv fuq dawk li qegħdin hemm għal gwadann personali.  Kif jgħidu l-qasba ma ċċaqċaqx...

Daqshekk ieħor meta tisma kliem negattiv u dispreġattiv...

Alex Agius Saliba | Anqas skart elettroniku

Dan għandu jkun biss il-bidu, għaliex hemm bosta inizzjattivi oħra li rridu...

Dan għandu jkun biss il-bidu, għaliex hemm bosta...