Robert Aquilina | Ċittadini attivi u responsabbli
Robert Aquilina huwa l-President tal-organizzazzjoni Repubblika
Saviour Balzan |  La tmisshomx!
'Bħal ma argumentajt drabi oħra, s-sagriffiċji qed jagħmilhom kulħadd, anzi l-għalliema għandhom il-paga tagħhom assigurata. Ħaddiehor le'
Miriam Dalli | Green Bonds: Il-pass li jmiss biex ngħaqdu l-interess ambjentali u dak ekonomiku

Wara laqgħat li kelli ma' entitajiet bħall-Gozo Business Chamber, il-Kamra tal-Kummerċ u diversi entitajiet privati ​​madwar il-gżejjer, jidher li...

Wara laqgħat li kelli ma' entitajiet bħall-Gozo...

Editorjal | Il-Furjana ... u mhux biss

It-tħaddir tal-pajjiż mhux xi kappriċċ. Huwa l-akbar investiment fil-poplu, fil-kwalità tal-ħajja tiegħu u fis-saħħa fiżika u mentali...

It-tħaddir tal-pajjiż mhux xi kappriċċ. Huwa...

Owen Bonnici | Ninvestu fil-ġejjieni ta’ pajjiżna

Kommessi li noħolqu ekosistema robusta ta’ innovazzjoni. Dan hu l-futur...

Kommessi li noħolqu ekosistema robusta ta’...

Justin Schembri | Il-Klassi tal-Kwarantina

Għalhekk, għalkemm xi studji juru li t-tagħlim online jista’ jkun...

Għalhekk, għalkemm xi studji juru li t-tagħlim online...

Carmel Cacopardo | Ħbieb tan-natura ... b’subgħajhom fuq il-grillu

B’mod redikolu, meta Bernard Grech iltaqa’ ma’ rappreżentanti tal-kaċċaturi, l-FKNK, huwa iddeskriva lill-kaċċaturi u lin-nassaba bħala...

B’mod redikolu, meta Bernard Grech iltaqa’...

Editorjal | VGH: Dak ir-'real deal' ġej jew le?

Għal kull min għandu għajnejn biex jara u moħħ biex jifhem...

Għal kull min għandu għajnejn biex jara u...

Dun Anġ Seychell | Qed issir bi tqila tkun taf il-verità

Trid toqgħod attent minn ċerti aħbarijiet li taqra

Trid toqgħod attent minn ċerti aħbarijiet li taqra

Saviour Balzan | Il-froġa ta’ Doreen Parnis

'Niftakar li kont għidtlu lil Joseph Muscat u kien baqa' sieket. ...

'Niftakar li kont għidtlu lil Joseph Muscat u kien...

Editorjal | Il-Kirjiet: Xafra taqta' miż-żewġ naħat u bżonn urġenti ta' soluzzjoni

Din il-kwistjni hija xafra li taqta' miż-żewġ naħat u li mhix se tissolva bil-paroli sabiħ.  Se tissolva billi jinstabu soluzzjonijiet li...

Din il-kwistjni hija xafra li taqta'...

Carmel Cacopardo | It-turiżmu wara l-pandemija: ħtieġa ta’ doża qawwija ta’ realtà

Jekk tfittex fid-dokument dwar l-agri-turiżmu inkella dwar l-eko-turiżmu, ma issib xejn. Dan iwassal għall-konklużjoni inevitabbli li l-istrateġija mhiex...

Jekk tfittex fid-dokument dwar l-agri-turiżmu inkella dwar...

Owen Bonnici | Ekosistema robusta ta’ innovazzjoni

Il-Gvern irid ikun l-ixprun u l-entità li tqarreb il-fondi –...

Il-Gvern irid ikun l-ixprun u l-entità li...

Miriam Dalli | Green Bonds: Il-pass li jmiss biex ngħaqdu l-interess ambjentali u dak ekonomiku

Wara laqgħat li kelli ma' entitajiet bħall-Gozo Business Chamber, il-Kamra tal-Kummerċ u diversi entitajiet privati ​​madwar il-gżejjer, jidher li...

Wara laqgħat li kelli ma' entitajiet bħall-Gozo...