Alex Scerri Herrera | Ir-riperkussjonijiet u l-effetti tal-White Paper fuq l-użu responsabbli tal-kannabis
Din ir-riforma mhux biss ser tgħin lill-individwu li jagħmel użu mit-teħid ta’ tali sustanza, iżda ser tkun ukoll pass ‘l quddiem sabiex jitnaqqas in-numru kbir...
Jerome Caruana Cilia | Meta se tlissen kelma, għażiż PM?!
'Prim Ministru, din mhix kwistjoni ta’ politika partiġġjana. Bħala Kunsill Lokali, flimkien mar-residenti Qriema, aħna magħqudin favur l-ambjent naturali tagħna....
Saviour Balzan |  La tmisshomx!

'Bħal ma argumentajt drabi oħra, s-sagriffiċji qed jagħmilhom kulħadd, anzi l-għalliema għandhom il-paga tagħhom assigurata. Ħaddiehor le'

'Bħal ma argumentajt drabi oħra, s-sagriffiċji qed...

Editorjal | Mhux kemm jafu jitkellmu ... kemm kapaċi jwettqu!

Ejja nibdew ninfatmu mis-superfiċjalità tal-immaġini u nħarsu lejn...

Ejja nibdew ninfatmu mis-superfiċjalità...

Stefan Zrinzo Azzopardi | Ship to Shore: Enerġija u arja nadifa għal industrija marittima sostenibbli

'Dawn il-proġetti “ship-to-shore” huma parti integrali mill-ħames pilastri tal-viżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela biex titjieb...

'Dawn il-proġetti “ship-to-shore” huma...

Owen Bonnici | Il-karrieri tar-riċerkaturi tagħna huma għeżież għalina

Għalina l-inizjattivi futuri tal-UE dwar karrieri fir-riċerka għandhom ikunu kkoordinati u mfassla id f’id mal-Istati Membri, bi ħsieb dwar...

Għalina l-inizjattivi futuri tal-UE dwar karrieri...

Dun Anġ Seychell | Insellem lil Joe Micallef Stafrace

Jalla f’Malta jkollna politiċi ta’ prinċipju fil-partiti...

Jalla f’Malta jkollna politiċi ta’ prinċipju...

Saviour Balzan | Il-froġa ta’ Doreen Parnis

'Niftakar li kont għidtlu lil Joseph Muscat u kien baqa' sieket. ...

'Niftakar li kont għidtlu lil Joseph Muscat u kien...

Editorjal | Il-Kirjiet: Xafra taqta' miż-żewġ naħat u bżonn urġenti ta' soluzzjoni

Din il-kwistjni hija xafra li taqta' miż-żewġ naħat u li mhix se tissolva bil-paroli sabiħ.  Se tissolva billi jinstabu soluzzjonijiet li...

Din il-kwistjni hija xafra li taqta'...

Editorjal | Il-prezz tal-indifferenza u l-laxkezza huwa għoli... ejja noħorġu minn din flimkien!

Ejja nirriflettu, naħdmu flimkien, nagħmlu dan (nittamaw l-aħħar) sforz ħalli jekk Alla jrid ma ndumux biex dan kollu jkun memorja kerha tal-passat

Ejja nirriflettu, naħdmu flimkien, nagħmlu dan (nittamaw...

Saviour Balzan | Imbarazz!

'Il-fatt hu sempliċi. Ir-reazzjoni tal-Gvern għall-kriżi tal-pandemija, falliet.  Falla bil-kbir' - Balzan

'Il-fatt hu sempliċi. Ir-reazzjoni tal-Gvern...

Owen Bonnici | 'Aħna, in-nies'

Huwa kruċjali ħafna li kulħadd jiġbed ħabel wieħed u josserva dak li qed jgħidu l-awtoritajiet tas-saħħa biex inkunu nistgħu nimxu ‘l quddiem...

Huwa kruċjali ħafna li kulħadd jiġbed ħabel wieħed u...

Carmel Cacopardo | Riforma tal-kera: ma tistax tistenna aktar

'Illum il-ġurnata kważi kulħadd jaċċetta li l-kirjiet ta’ qabel...

'Illum il-ġurnata kważi kulħadd jaċċetta li...

Roberta Metsola | Prim Ministru li pprova jagħti tama u sigurtà falza

'Fl-aktar materja urġenti, sensittiva u perikoluża qed naraw Gvern distakkat min-nies. In-nies qed iħossu li għandna gvern li ma jimpurtahx'

'Fl-aktar materja urġenti, sensittiva u perikoluża...