Owen Bonnici | 2023
Dak li nixtieq għas-sena 2023 ... li l-arti u l-kultura tkun iktar u iktar ta’ prijorità fl-aġenda nazzjonali bħala mutur u ċavetta ewlenija għat-tisħiħ...
Alicia Bugeja Said| Emendi favur l-empatija lejn l-annimali
Jgħidu li t-tiġrija sal-barkun. Ser inwegħdukom li sal-aħħar ta’ din il-leġislatura, ser nagħmlu dak kollu possibbli biex naraw il-progress tant bżonnjuż għal...
Editorjal | Il-PN u l-PL għandhom viżjoni għal Għawdex?

Imma l-viżjoni fejn hi? U x'inhi? Fejn iridu li jkun Għawdex 10 snin...

Imma l-viżjoni fejn hi? U x'inhi? Fejn iridu li jkun...

Edwin Vassallo | Il-periklu li qed jiffaċċjaw iż-żgħar tagħna

Il-vittma hija l-familja li kull ma jmur qed inġibu fix-xejn il-valur tagħha,...

Il-vittma hija l-familja li kull ma jmur qed inġibu...

Robert Louis Fenech | Il-Bajtar, u Ħames Snin mill-Qtil ta’ Daphne Caruana Galizia

L-istess klassi politika għadha għaddejja bl-istess ritmu. Illum għadna naraw membri parlamentari jiddefendu lil Konrad Mizzi minkejja dak kollu li nafu...

L-istess klassi politika għadha għaddejja bl-istess...

Justin Anastasi | Baġit b’miżuri tajbin iżda li ma jaqbadx il-barri minn qrunu

Filwaqt li dan il-Baġit kien wieħed tajjeb u kien jinkludi miżuri li bihom jingħataw għajnuniet lil min qed ibati l-aktar, mhux qed jaqbad il-barri minn...

Filwaqt li dan il-Baġit kien wieħed tajjeb u kien...

Carmel Cacopardo | Kultura ta’ dipendenza

Huwa tajjeb li l-vulnerabbli jkunu mgħejjuna. Imma li tinbena u tissaħħaħ...

Huwa tajjeb li l-vulnerabbli jkunu mgħejjuna. Imma li...

Editorjal | Stabilità u ċertezza, iva... Imma huwa future-proof?

Dan l-editorjal jemmen li minkejja l-għajnuniet biex intaffu t-tbatija...

Dan l-editorjal jemmen li minkejja l-għajnuniet biex...

Alicia Bugeja Said | Qabża oħra importanti fis-settur tal-ħarsien tal-annimal

Ma nistgħux niftaħru fuq il-progress li aħna bħala pajjiż qegħdin inwettqu f’setturi bħall-ekonomija, t-teknoloġija u l-ġustizzja, jekk ma...

Ma nistgħux niftaħru fuq il-progress li aħna bħala...

Robert Aquilina | Se naslu

Illum sirt niltaqa’ ma’ ferm iktar nies li, filwaqt li jgħiduli ċar u tond li ma jaqblux ma’ kulma nagħmlu u ngħidu, jgħiduli wkoll li...

Illum sirt niltaqa’ ma’ ferm iktar nies li,...

Clive Farrugia | Il-perċezzjoni tas-Servizz Pubbliku

Jikteb Clive Farrugia li huwa l-Kap tas-Segretarjat fl-Uffiċċju...

Jikteb Clive Farrugia li huwa l-Kap tas-Segretarjat...

Editorjal | Jirrenja s-sens komun!

Kieku kienet bintek li qed iġġorr tqala li tista' twassal għal mewt tagħha - u allura tat-tarbija wkoll - ma tkunx trid li t-tobba jkollhom il-jedd...

Kieku kienet bintek li qed iġġorr tqala li tista'...

Repubblika tispjega kif minħabba 'tkaxkir tas-saqajn' uffiċjali tal-Bank Pilatus jistgħu jeħilsuha ħafif

L-Avukat Jason Azzopardi saħaq li għax għadda wisq żmien, diġà ma jistgħux jittieħdu passi dwar żewġ reati msemmija fl-Inkjesta Maġisterjali...

L-Avukat Jason Azzopardi saħaq li għax għadda wisq...

Alicia Bugeja Said | L-Agrikoltura u t-Tibdil fil-Klima: Il-COP27

Bħala rappreżentanti tal-poplu, irridu nqisu s-settur tal-agrikoltura bħala...

Bħala rappreżentanti tal-poplu, irridu nqisu s-settur...