Il-PN ma jeskludix bojkott tal-Parlament bħala protesta kontra l-Ispeaker
L-Oppożizzjoni "mhi se teskludi xejn" - la mozzjoni kontra l-Ispeaker u lanqas bojkott mill-Parlament, wara "ċ-ċanfira" lil Rosianne Cutajar u l-ittra...
Etimologija
Mill-kamra
Opinjoni
Alex Agius Saliba | Inħobbu lil pajjiżna dejjem u kullimkien
Jien ma nista’ nasal qatt nagħmel ħsara lil Malti/ja bħali barra minn xtutna sempliċiment għaliex għandna differenzi politiċi 
Ivan Bartolo | L-Għarbiel
Rosianne Cutajar | Gvern Soċjalist b'wiċċ progressiv
Carmel Cacopardo | Meħtieġa: politika dwar id-droga b’wiċċ uman
Editorjal | Għaffiġha!

Kultura
Ippubblikati sett bolol biex ifakkru t-300 anniversarju mit-twaqqif tal-Belt Cospicua
Kemm il-bolol u anke l-First Day Cover juru diversi żoni sinonimi ma' Bormla u anke x-xbieha tal-Immakulata Kunċizzjoni, l-identità tal-Belt Cospicua