Editorjal | Mhux kemm jafu jitkellmu ... kemm kapaċi jwettqu!
Ejja nibdew ninfatmu mis-superfiċjalità tal-immaġini u nħarsu lejn min verament jista' jagħmel differenza pożittiva għal Malta u Għawdex tagħna fis-snin li...
Stefan Zrinzo Azzopardi | Ship to Shore: Enerġija u arja nadifa għal industrija marittima sostenibbli
'Dawn il-proġetti “ship-to-shore” huma parti integrali mill-ħames pilastri tal-viżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela biex titjieb il-kwalita tal-ħajja...
Owen Bonnici | Ngħixu ħajja aħjar

Ejja ħalli nsaħħu ekosistema robusta ta’ innovazzjoni!

Ejja ħalli nsaħħu ekosistema robusta ta’...

Carmel Cacopardo | Top-up Kostituzzjonali: defiċit demokratiku

Qed jiżdiedu l-ostakli żejda u artifiċjali li jikkumplikaw u jxekklu...

Qed jiżdiedu l-ostakli żejda u artifiċjali li...

Editorjal | Mija u sena

L-isfidi huma kbar, imma ż-żmien mhux twil wisq.  Bħal dan iż-żmien sena jaf inkunu wasalna għal għażla importanti oħra.  F'idejn Abela...

L-isfidi huma kbar, imma ż-żmien mhux twil wisq. ...

Michael Farrugia | 2021 – Sena pożittiva għall-anzjani – Jitlaqqmu kontra l-Covid-19 u jgawdu minn żidiet fil-pensjoni

Michael Farrugia huwa l-Ministru tal-Anzjani u Anzjanità Attiva

Michael Farrugia huwa l-Ministru tal-Anzjani u...

Owen Bonnici | Il-futur

Jien m’għandix dubju li bħalma pajjiżna rnexxa u telaq jiġri fl-aħħar ġenerazzjonijiet minn mindu ħa rajh f’idejh, pajjiżna se jkompli...

Jien m’għandix dubju li bħalma pajjiżna rnexxa u...

Josianne Cutajar | It-triq ’il quddiem

Għandna sena oħra ta’ ħidma quddiemna. Sena li għandha piż iżjed minn snin oħra. Għaliex irridu naħdmu biex nirkupraw mis-sitwazzjoni bla...

Għandna sena oħra ta’ ħidma quddiemna. Sena li...

Carmel Cacopardo | Ħsara lill-ġenerazzjonijiet futuri

L-ewwel li jlaqqtuha huma l-gżejjer żgħar f’kull rokna tad-dinja. Din...

L-ewwel li jlaqqtuha huma l-gżejjer żgħar f’kull...

Editorjal | Il-Furjana ... u mhux biss

It-tħaddir tal-pajjiż mhux xi kappriċċ. Huwa l-akbar investiment fil-poplu, fil-kwalità tal-ħajja tiegħu u fis-saħħa fiżika u mentali...

It-tħaddir tal-pajjiż mhux xi kappriċċ. Huwa...

Owen Bonnici | Ninvestu fil-ġejjieni ta’ pajjiżna

Kommessi li noħolqu ekosistema robusta ta’ innovazzjoni. Dan hu l-futur...

Kommessi li noħolqu ekosistema robusta ta’...

Justin Schembri | Il-Klassi tal-Kwarantina

Għalhekk, għalkemm xi studji juru li t-tagħlim online jista’ jkun...

Għalhekk, għalkemm xi studji juru li t-tagħlim online...

Carmel Cacopardo | Ħbieb tan-natura ... b’subgħajhom fuq il-grillu

B’mod redikolu, meta Bernard Grech iltaqa’ ma’ rappreżentanti tal-kaċċaturi, l-FKNK, huwa iddeskriva lill-kaċċaturi u lin-nassaba bħala...

B’mod redikolu, meta Bernard Grech iltaqa’...

Editorjal | VGH: Dak ir-'real deal' ġej jew le?

Għal kull min għandu għajnejn biex jara u moħħ biex jifhem...

Għal kull min għandu għajnejn biex jara u...