Saviour Balzan | In-nagħma
'L-ewwel waħda kienet l-istorja ta’ Lou Bondi, li wara li għamel snin jirremetti u jifflaġella fuq dawk kollha li kkritikaw il-PN f’daqqa waħda sar konsulent...
Roberta Metsola | Il-karba għall-ġustizzja tibqa'
Jien konvinta li hemm ukoll ħafna laburisti li huma urtati u rrabjati għal dak li għamlu kriminali li ppużaw ta’ politiċi. Il-problema hi li l-Gvern mhux juri l-istess...
Roberta Metsola | Prim Ministru li pprova jagħti tama u sigurtà falza

'Fl-aktar materja urġenti, sensittiva u perikoluża qed naraw Gvern distakkat min-nies. In-nies qed iħossu li għandna gvern li ma jimpurtahx'

'Fl-aktar materja urġenti, sensittiva u perikoluża...

Stefan Zrinzo Azzopardi | Għaddiet sena. Irridu noħorġu aktar b’saħħitna

Ma nistgħux nieqfu nappellaw lil kulħadd biex kollha kemm aħna nerfgħu ir-responsabbilta tagħna u nobdu d-direttivi u l-miżuri kollha li qed jagħtuna...

Ma nistgħux nieqfu nappellaw lil kulħadd biex kollha kemm...

Editorjal | L-aħħar ċans: Jew se neħduh jew le!

Dan jaf ikun l-aħħar ċans biex forsi l-2021 tkun verament il-bidu ta'...

Dan jaf ikun l-aħħar ċans biex forsi l-2021 tkun...

Saviour Grech | Il-ġranet tas-soċjetà ċivili - 2021:  Opportunità lit-tielet settur biex isemma leħnu

Is-settur tal-volontarjat, jew kif qed wkoll jissejjaħ il-lum bħala t-Tielet Settur, wera li hu reżiljenti

Is-settur tal-volontarjat, jew kif qed wkoll jissejjaħ...

Claudio Grech | It-tiġdid tal-PN

'Jista’ jagħti l-każ li kien hemm żminijiet fejn pajjiżna kellu bżonn politika esklussivament konfrontazzjonali biex wasalna fejn qiegħdin...

'Jista’ jagħti l-każ li kien hemm żminijiet...

Saviour Balzann | Sur Prim Ministru, tabdikax mill-poter kompletament

'Hu, bħala politiku jista' u għandu jindirizza il-prijoritijiet, mhux...

'Hu, bħala politiku jista' u għandu jindirizza...

Carmel Cacopardo | Lejn in-normalità? Għadna lura.

Ikun tajjeb jekk il-Prim Ministru jieqaf jilgħaba tal-prima donna, moħħu...

Ikun tajjeb jekk il-Prim Ministru jieqaf jilgħaba...

Saviour Balzan | ... U l-froġa fit-Times

'Insomma, li naf hu li wara din l-istorja it-Times għandhom jaraw...

'Insomma, li naf hu li wara din l-istorja it-Times...

Jerome Caruana Cilia | Emerġenza?! X'Emerġenza?

'Inkun qed nonqos jekk ma naqsamx magħkom id-diżappunt għat-tpatpit...

'Inkun qed nonqos jekk ma naqsamx magħkom...

Stefan Zrinzo Azzopardi | Flimkien negħlbu l-pandemija

'Huwa kollu kliem fieragħ dak li qed jingħad mill-Oppożizzjoni fuq...

'Huwa kollu kliem fieragħ dak li qed jingħad...

Josianne Cutajar | Il-mezzi diġitali — fil-qalba tal-irkupru mill-pandemija, u lil hinn

Il-ħaddiema, il-familji, in-negozji żgħar u medji — dawn kollha għandhom jibbenefikaw b’mod dirett mit-titjib u l-faċilitajiet li l-qasam...

Il-ħaddiema, il-familji, in-negozji żgħar u medji...

Editorjal | Il-prezz tal-indifferenza u l-laxkezza huwa għoli... ejja noħorġu minn din flimkien!

Ejja nirriflettu, naħdmu flimkien, nagħmlu dan (nittamaw l-aħħar) sforz ħalli jekk Alla jrid ma ndumux biex dan kollu jkun memorja kerha tal-passat

Ejja nirriflettu, naħdmu flimkien, nagħmlu dan (nittamaw...