Repubblika tispjega kif minħabba 'tkaxkir tas-saqajn' uffiċjali tal-Bank Pilatus jistgħu jeħilsuha ħafif
L-Avukat Jason Azzopardi saħaq li għax għadda wisq żmien, diġà ma jistgħux jittieħdu passi dwar żewġ reati msemmija fl-Inkjesta Maġisterjali dwar il-Bank Pilatus...
Alicia Bugeja Said | L-Agrikoltura u t-Tibdil fil-Klima: Il-COP27
Bħala rappreżentanti tal-poplu, irridu nqisu s-settur tal-agrikoltura bħala ingredjenti kruċjali fil-ġlieda kontra t-tibdil tal-klima. Irridu naqbdu l-barri minn qrunu, u...
Editorjal | Karin, Raymond u Daphne: Il-ġustizzja vera li trid issir!

Il-fatt li snin wara bqajna maqsumin, anke fuq il-mejtin, anke fuq il-vittmi politiċi, anke fuq dawk il-martri innoċenti li nqatlu għax kienu qed jagħmlu...

Il-fatt li snin wara bqajna maqsumin, anke fuq il-mejtin,...

Jonathan Attard u Byron Camilleri | Il-Pleġġ għall-Ħelsien mill-Arrest: Infittxu l-Bilanċ

L-emendi ma huma bl-ebda mod qed jilgħabu mad-dritt tal-libertà personali. Huma mmirati sempliċiment biex jevitaw l-isfrattar ta’ proċessi...

L-emendi ma huma bl-ebda mod qed jilgħabu mad-dritt...

Julie Zahra | Inkosistenza fil-protezzjoni tal-wirt nazzjonali

Aħna qegħdin hawn bħala kustodji tal-wirt nazzjonali tagħna u mhux biex...

Aħna qegħdin hawn bħala kustodji tal-wirt nazzjonali...

Josianne Cutajar | Qalbna dejjem maż-żgħir, Malta u lil hinn

Biex nassiguraw li n-nies ilaħħqu mal-għoli tal-ħajja, hemm bżonn...

Biex nassiguraw li n-nies ilaħħqu mal-għoli tal-ħajja,...

Peter Agius | Enerġija ġdida għal-Malta fl-Ewropa

Nagħrfu li għadna kemm ħriġna minn pandemija li ħalliet bosta persuni...

Nagħrfu li għadna kemm ħriġna minn pandemija li...

Carmel Cacopardo | Inħarsu l-art agrikola: kollha

Nistieden lill-Gvern biex jippreżenta mozzjoni fil-Parlament biex iħassar...

Nistieden lill-Gvern biex jippreżenta mozzjoni...

Editorjal | Ir-riċetta trid tinbidel, qalilna l-Ministru...

Issa li l-Ministru tal-Finanzi stess qed jgħid li dak li ħadem fl-aħħar...

Issa li l-Ministru tal-Finanzi stess qed jgħid li dak li...

Justin Anastasi | Baġit b’miżuri tajbin iżda li ma jaqbadx il-barri minn qrunu

Filwaqt li dan il-Baġit kien wieħed tajjeb u kien jinkludi miżuri li bihom jingħataw għajnuniet lil min qed ibati l-aktar, mhux qed jaqbad il-barri minn...

Filwaqt li dan il-Baġit kien wieħed tajjeb u kien...

Carmel Cacopardo | Kultura ta’ dipendenza

Huwa tajjeb li l-vulnerabbli jkunu mgħejjuna. Imma li tinbena u tissaħħaħ...

Huwa tajjeb li l-vulnerabbli jkunu mgħejjuna. Imma li...

Editorjal | Stabilità u ċertezza, iva... Imma huwa future-proof?

Dan l-editorjal jemmen li minkejja l-għajnuniet biex intaffu t-tbatija...

Dan l-editorjal jemmen li minkejja l-għajnuniet biex...

Alicia Bugeja Said | Qabża oħra importanti fis-settur tal-ħarsien tal-annimal

Ma nistgħux niftaħru fuq il-progress li aħna bħala pajjiż qegħdin inwettqu f’setturi bħall-ekonomija, t-teknoloġija u l-ġustizzja, jekk ma...

Ma nistgħux niftaħru fuq il-progress li aħna bħala...

Alex Agius Saliba | Suq tax-xogħol modern - Realtajiet u sfidi ġodda

Niżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti... bi proposta li ser tgħin lil dawk li qed jidhru daqslikieku qed jaħdmu għal rashom imma fil-verità...

Niżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti... bi...