Dun Ang Seychell | L-Amażon; il-pulmun tad-dinja
Għaliex ix-xmara Amażon tissejjaħ il-pulmun tad-dinja? 
Carmel Cacopardo | L-iżbilanċ ambjentali
L-iżbilanċ ambjentali qed jikber kontinwament, bla ebda kontroll ta’ xejn