Editorjal | Mhux għax aħna ħżiena u Malta spiċċuta imma għax jaqbel lilkom u lil Malta!
Il-Gvern għandu, iva, iħeġġeġ u joħloq aktar opportunitajiet biex iż-żgħażagħ kollha jkollhom esperjenzi kulturali, soċjali u/jew professjonali barra mill-pajjiż....
Alex Agius Saliba | Nieħdu ħsieb is-saħħa tas-smigħ
Flimkien mal-Malta Association of Audiologists se nkunu qed nerġgħu noffru it-testijiet bla ħlas sabiex aktar nies ikollhom l-opportunita' li jipprevjenu t-telf tas-smigħ....