Ivan Bartolo | 13 jikkontemplaw suwiċidju
Tkellimt dwar qlub li hemm fija u fik, bid-differenza li tkellimt dwar qlub li qatt ma kellhom iċ-ċans jieħdu t-twelid bħali u bħalek
Dun Anġ Seychell | Meta kellna nneħħu l-mogħża li kellna fid-dar
Dun Anġ Seychell huwa l-fundatur ta' Dar Nazareth