Joyce Dimech | Prijoritajiet għall-Kultura fl-2023

L-għan tagħna jibqa’ li l-kultura tibqa’ fuq quddiem fl-aġenda nazzjonali u li niżguraw li l-investimenti tagħna jilħqu lill-komunitajiet kollha tal-Gżejjer Maltin 

Il-kultura hija r-ruħ tan-nazzjon tagħna: l-arti, il-wirt storiku, iżda wkoll l-għajxien ta’ kuljum tan-nies tagħna kif jidher fil-lingwa, l-ikel, it-tradizzjonijiet u l-komunitajiet tagħna. Is-Servizz Pubbliku huwa impenjat lejn il-preservazzjoni, il-promozzjoni u t-tkabbir tal-kultura nazzjonali f’konformità mal-Politika Nazzjonali tal-Kultura. Għal dan il-għan, id-Direttorat għall-Kultura għandu l-kompitu li jissorvelja l-implimentazzjoni tiegħu.  

Fost il-prijoritajiet ta’ din is-sena fis-settur tal-arti, il-Kunsill Malti għall-Arti qiegħed fil-proċess li jikteb strateġiji settorjali biex jiżgura li l-oqsma kollha tal-arti jkunu promossi sew u jirċievu l-attenzjoni li jistħoqqilhom. Il-Kunsill tal-Arti qiegħed fil-proċess ta’ konsultazzjoni biex jiffinalizza l-Karta tal-Istatus tal-Professjonisti Artisti u Kreattivi f’Malta, kif ukoll l-inċentiv fiskali ta’ 7.5% għall-attività artistika u l-qafas tal-kundizzjonijiet tax-xogħol għas-settur kulturali. Se jinħarġu 23 sejħa għal diversi skemi ta’ finanzjament għall-artisti u l-isforzi artistiċi, inklużi l-internazzjonalizzazzjoni, bil-għan li jingħata appoġġ lill-artisti lokali biex jesportaw l-arti tagħhom barra mill-pajjiż.  

F’termini ta’ investiment kapitali għall-ħolqien ta’ spazju għat-tkabbir kulturali u artistiku, Festivals Malta jinsab fil-proċess li japplika għall-finanzjament tal-Unjoni Ewropea biex jibda l-Kumpless tal-Kultura u l-Arti fil-Marsa; proġett li se jinkludi spazji għal provi għal baned lokali, premises u żewġ studios taż-żfin għal Żfin Malta, spazju għall-ħażna ta’ props u lbiesi għal Teatru Malta, Warehouses tal-karrijiet tal-karnival, teatru magħluq għal gigs ta’ mużika kontemporanja, kif ukoll mużew awdjoviżiv u tal-Karnival.  

Il-Fażijiet 3 u 4 tal-Malta International Contemporary Arts Space huma avvanzati sew u sa Diċembru ta’ din is-sena hu pproġettat li l-MICAS Galleries jitlestew u jingħataw lill-MICAS. Sadanittant, il-MICAS se tniedi wkoll il-galleriji virtwali bl-ewwel wirja tinkludi xogħlijiet minn artisti kontemporanji Maltin.  

L-ispazji kulturali eżistenti se jkomplu l-proċess ta’ restawr tagħhom, bħal fit-Teatru Manoel, jew ir-rinnovazzjoni. Fit-Teatru Manoel, din is-sena se jkun hemm it-tlestija tar-restawr tal-Kunvent ta’ Navarra u s-Sala Maria Ghirlando. Fi Spazju Kreattiv diġà għaddej il-proċess għat-tfassil mill-ġdid u l-ippjanar ta’ spazji eżistenti għal użu aħjar mill-artisti. Proġetti kbar ta’ rinnovazzjoni se jkunu wkoll il-priorità tal-Libreriji ta’ Malta fil-Bibljoteka Nazzjonali fil-Belt Valletta u l-Librerija Pubblika Ċentrali f’Belt is-Sebħ. 

Fir-rigward tal-preservazzjoni tal-Wirt Nazzjonali, il-proġett infrastrutturali ewlieni għal Heritage Malta jibqa’ dak tal-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta, li issa daħal f’fażi kritika, bil-proġett iffinanzjat mill-ERDF ta’ €10 miljun — li jiffoka fuq l-aktar oqsma importanti tal-palazz, inkluż ir-rilokazzjoni tal-Armerija u r-restawr tal-kurituri ta’ Piano Nobile — li se jiġi inawgurat fl-ewwel nofs tal-2023. Il-proġett Main Guard qed javvanza, filwaqt li l-pjanijiet ġew iffinalizzati biex il-Fortress Builders jiġu ttrasformati f’ċentru għall-viżitaturi u biex taħt il-Belt Valletta jipprovdi esperjenza isbaħ għall-viżitaturi. Il-prijoritajiet għall-2023 fid-Direttorat tar-Restawr se jibqgħu r-restawr tal-Linji tal-Kottonera u ta’ Santa Margherita kif ukoll il-linji Victoria fiż-żona ta’ Ħal Għargħur. Fil-Belt Valletta jkompli x-xogħol fuq il-Knisja tal-Ġiżwiti kif ukoll fuq il-faċċata Ta’ Ġieżu u l-Bastjuni magħrufa bħala Marina Curtains.  

Is-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali fl-2023 bdiet proġett pilota, li permezz tiegħu, id-dokumenti kollha fir-reġistru tagħha qed jiġu diġitalizzati. Id-dokumentazzjoni, li nġabret sa mill-1930, se tinbidel f’format diġitali, li jagħmilha aktar aċċessibbli, filwaqt li d-dokumenti l-qodma huma ppreservati u jistgħu jintużaw mingħajr ma ssir ħsara.  

Ta' bilħaqq, fl-2023 se jkun hemm investiment konsiderevoli fil-kultura. L-għan tagħna jibqa’ li l-kultura tibqa’ fuq quddiem fl-aġenda nazzjonali u li niżguraw li l-investimenti tagħna jilħqu lill-komunitajiet kollha tal-Gżejjer Maltin.   

More in Socjali