Audrey Friggieri | 'Irrid narak kollok' qalilha BrnyЖ11ZX -  L-abbuż sesswali onlajn
It-teknoloġija diġitali sfortunatament isservi wkoll bħala għodda fit-tixrid tal-vjolenza sesswali u l-fastidju, b’effett partikolarment perikoluż minħabba...
Marie Louise Coleiro Preca | Ħuti. Ħutna....
Għal xi wħud li jaraw lil bnedmin ta’ kulturi u/jew kulur differenti bħala anqas minna, l-argument tagħhom huwa li dawn se jimponu fuqna l-kultura tagħhom.  Lil...