Edwin Vassallo | Il-periklu li qed jiffaċċjaw iż-żgħar tagħna
Il-vittma hija l-familja li kull ma jmur qed inġibu fix-xejn il-valur tagħha, bħal ma fiż-żmien ġibna fix-xejn il-valur ambjentali. Il-vittma hija l-mara li tispiċċa...
Alicia Bugeja Said | Qabża oħra importanti fis-settur tal-ħarsien tal-annimal
Ma nistgħux niftaħru fuq il-progress li aħna bħala pajjiż qegħdin inwettqu f’setturi bħall-ekonomija, t-teknoloġija u l-ġustizzja, jekk ma nassigurawx qabża...