Ivan Bartolo | L-għasir
Iċċedix għal bnedmin ġifa, lagħqa u bla għadam. M’għandhom xejn x’ joffru, ħlief kattiveriji mill-aktar dominanti, bl-iskop li jbaxxu lil min iħossu...
Claria Cutajar | Vjaġġ Lura għall-Ħajja
Malta tibqa’ pajjiż b’wieħed mill-aktar liġijiet stretti tal-abort fid-dinja. Dan apparti n-nuqqas ta’ servizzi tal-ippjanar tal-familja u l-kontraċezzjoni...