Ivan Bartolo | 13 jikkontemplaw suwiċidju

Tkellimt dwar qlub li hemm fija u fik, bid-differenza li tkellimt dwar qlub li qatt ma kellhom iċ-ċans jieħdu t-twelid bħali u bħalek

Iva sewwa qed taqra.   13 il-persuna.  13 il-mara mhux minn madwar id-dinja imma 13 il-mara maltija.  13 il-mara maltija li fittxew l-għajnuna, għax xi darba wettqu abort.   Sensazzjoni iebsa li ma ħalliehomx jimxu l’quddiem f’ ħajjithom.    Forsi bħalissa jkun hemm min jiġġudikhom, iżda min jagħmel dan, ikun qed jagħmel il-pass mqarraq.   Ir-rispett u t-talb huma żewġ imġibiet minn naħa tagħna, li nkunu qegħdin ngħinu fis-sitwazzjoni tagħna.   Immur oltre minn hekk;  fejn minkejja li jien voċiferu u kontra l-abort, imma nemmen li m’ għandi l-ebda dritt nimponi fuq ħadd, dwar dak kollu li nemmen fih jien.   Irrid insemmi li f’ pajjiżna l-Crisis Resolution li kemm ilu jaħdem f’ pajjiżna (f’ dawn l-aħħar 9 snin) raha 13 il-mara li kkontemplaw jagħmlu suwiċidju, minħabba li wettqu abort.  

Sens ta’ Ħtija

Ma ninsa qatt mara, li kont nafha meta konna żgħar fl-iskola li jum fost oħrajn iltaqgħet miegħi u afdatni.   Minkejja li kien kważi għaddew għaxar snin minn mindu wettqet dan l-att, kienet qaltli li “ma tgħaddix ġurnata, li ma naħsibx fit-tarbija li ċaħħadtha milli tgħix”.   Kontinwament tgħix f’ rabja kbira u tensjoni.   Kienet tatni xi nformazzjoni li wettqet dan l-abort fi klinika fl-Ingliterra, u minn dak in-nhar sal-lum qatt ma ħadet ir-ruħ, tirrabbja mix-xejn, dejjem bl-uġiegħat ta’ ras, qatt ma tista’ tissetilja fil-ħajja.   Dan apparti li tħoss sens ta’ ħtija kbira, u peress li twieldet f’ ambjent reliġjuż, tħoss ukoll li kważi kważi mieġġielda ma’ Alla.  Mhiex l-ewwel storja li smajt li kriżi tissarraf f’ sens ta’ ħtija, u din tibqa ġġorra miegħek tul ħajtek kollha.  Ċert u din jgħiduha professjonisti li l-abort iġib riskju kbir ta’ mard mentali u kriżi.   Apparti l-mard mentali, dan kollu wkoll iġib il-faqar, għaliex ħaġa ġġib lill-oħra.  

Bla dubju, insibu wkoll lil dawk li jibqgħu għaddejjin b’ ħajjithom, għaliex iħossu skuża li jistgħu jiggranfaw magħha, bħal rape, jew minħabba s-sitwazzjoni finanzjarja jew inkella għax iħossu li kull ma ser jagħmlu hu, li se jneħħu biċċa laħam u mhux tarbija.     Il-kuxjenza tagħhom tkun differenti minn dik ta’ oħrajn.    

Tgħannieqa t’ Omm

Irrid insemmi wkoll  Dar Tgħanniqa t’Omm li wieħed isib fi Triq Papa Gwanni XXIII, il-Mosta.   Id-dar fil-Mosta hija mmexxijja minn Life Line Malta, fergħa tal-Life Network Foundation u tilqa’ fiha nisa li jkunu għaddejjin min żmien diffiċli, u li jkunu qed jikkunsidraw li jagħmlu abort, jew li jkunu qed jaffaċċjaw kumplikzzjonijiet fil-ħajja jew fit-tqala tagħhom.   Id-dar bħalissa qed toffri kenn lil 6 ommijiet, uħud minnhom bit-tfal żgħar, u oħrajn li huma tqal. Iżda, l-funzjoni ta’ Life Line ma tieqafx hemm. Minbarra li toffri saqaf fuq ras dawn in-nisa, id-dar tagħti wkoll għajnuniet oħra, fosthom counselling kemm lil dawn in-nisa, kif ukoll lill-familjri tagħhom.   Life Line toffri wkoll sapport lil nisa u rġiel li fil-passat ikunu għażlu li jitterminaw tqala billi jagħmlu abort. Dan jagħmluh permezz ta’ professjonisti li jgħinu biex il-persuna tgħeleb it-trawma psikoloġika li jġib miegħu l-abort.  Biex tkun tista’ tagħmel dan kollu, Life Line tiddependi fuq l-għajnuna tal-volontier u fuq id-donazzjonijiet mill-pubbliku. It-tama hi li fil-qrib ikunu jistgħu jiftħu dar akbar, hekk kif il-binja fil-Mosta ma tistax tilqa’ fiha aktar minn 6 ommijiet.   L-ommijiet jibqgħu fid-dar sa sena u Life Line tibqa’ tgħinhom sabiex ikunu jistgħu jerġgħu jintergraw ruħhom fil-komunità.    Jien żort lil din id-dar fejn nipprova nżomm ukoll kuntatt fl-aħjar possibbli.   Dan huwa xogħol imprezzabbli minn grupp ta’ voluntieri li saru parti minn familja ta’ dawn in-nisa li jkunu għaddejjin minn mumenti diffiċli marbuta ma’ tqala, fejn isibu s-sostenn li qed toffri Life Line.   

Bla dubju, wara dan kollu mingħajr ma trid jiġuk f’ moħħok dawk il-koppji li jagħmlu minn kollox biex ikollhom wild.  Sewwa u xieraq li l-qarrejja kollha ta’ dan l-artiklu nibqgħu sensittivi mas-sitwazzjoni kollha, fl-istess ħin ma nippreġudikawx, u filwaqt li nirrispettawhom, għal min jemmen jibqa jitlob għalihom. Bla ebda mod ma ridt li nkun kontroverżjali.  

Dan huwa suġġett uman. Tkellimt dwar qlub li hemm fija u fik,  bid-differenza li tkellimt dwar qlub li qatt ma kellhom iċ-ċans jieħdu t-twelid bħali u bħalek.       

More in Politika