Ivan
Bartolo

Magħruf l-aktar bħala preżentatur tar-radju u t-televiżjoni, l-aktar fi programmi ta' ġeneru soċjali. Kellu diversi esperjenzi l-aktar f'xogħol komunitarju magħruf aħjar bħala żvilupp fil-Komunità. Kien Editur għal sentejn sħaħ ta' gazzetta lokali li kienet titqassam b'xejn darba fil-ġimgħa. F'Ottubru li ġej jippubblika l-ħolma li dejjem kellu, l-ewwel ktieb tiegħu bl-isem ta' Jien Miljunarju.""

Ivan Bartolo | Raġel Għarwien
Il-ġmiel spiċċa mill-bniedem, li issa hu għarwien, mikxuf, u mwaqqa’...
Ivan Bartolo | F’ġieħ dawk l-aktar imwarrba
Min hu tajjeb u ma jinteressahx miż-żgħir ikun qed juri disprezz lejn...
Ivan Bartolo | 13 jikkontemplaw suwiċidju
Tkellimt dwar qlub li hemm fija u fik, bid-differenza li tkellimt dwar...
Opinjoni | Xhieda full-time
Allaħares toqgħod taħseb fuq dak li tara. Għax hawn min kuljum...
Opinjoni | Is-Solitudni
Esperjenza ta’ uġigħ inspjegabbli u li anki jekk tkun ġo folla, xorta...
Opinjoni | Soċjetà inklussiva
Għad fadal kumpaniji li jippreferu jħallsu l-multi milli jimpjegaw persuni...
Opinjoni | Brutus
'Ħsiebu biss huma l-voti u li jissiġilla s-siġġu fl-elezzjoni li jmiss....
Opinjoni | Il-faqar sar riskju allarmanti
Id-Deputat Ivan Bartolo dwar il-faqar, il-kera u dawk li jsejħilhom ilsna...