Ivan
Bartolo

Magħruf l-aktar bħala preżentatur tar-radju u t-televiżjoni, l-aktar fi programmi ta' ġeneru soċjali. Kellu diversi esperjenzi l-aktar f'xogħol komunitarju magħruf aħjar bħala żvilupp fil-Komunità. Kien Editur għal sentejn sħaħ ta' gazzetta lokali li kienet titqassam b'xejn darba fil-ġimgħa. F'Ottubru li ġej jippubblika l-ħolma li dejjem kellu, l-ewwel ktieb tiegħu bl-isem ta' Jien Miljunarju.""

Opinjoni | Kultura tax-xifer
Malta mwaħħla, bħal qisha karozza li ilha pparkjata s-snin, tant li...
Opinjoni | Adrian Delia
Id-Deputat Ivan Bartolo jikteb fuq l-ILLUM u jgħid x'jaħseb dwar Adrian...
Opinjoni | Karba
Il-Membru Parlamentari Ivan Bartolo jisħaq li l-fqair ma jistax ilaħħaq...
Opinjoni | Tonqos il-libertà u tiżdied il-mibgħeda
Fl-era Mintuffjana, id-Deputati li jitkellmu kienu jiġu msawta, illum...
Opinjoni | Faqar moħbi
Id-Deputat Ivan Batolo jgħid li l-foqra vera jibqgħu lura tant li...
Opinjoni | Il-Festa tal-Bżar fl-għajnejn
Xi ġmiel ta’ festa kellna, jirrepetu l-ħomor, filwaqt li l-bluni ser...
Opinjoni | Iva għat-tajjeb... Le għall-ħażin
Ta’ kuljum irridu nagħmlu għażliet żgħar li xi drabi jwassluk...
Opinjoni | Nippreferi ġimgħa bilwieqfa
Għax Malta baqgħet qisha  “Malta tat-Tribu”