Dun Ang Seychell | Il-kanonizzazzjoni ta' John Henry Newman
Il-Papa Franġisku se jkun qed jikkanonizza lill-Kardinal Ingliż John Henry Newman nhar il-Ħadd, 13 t’Ottubru
Dun Anġ Seychell | Mill-ittra tal-Papa Franġisku lis-saċerdoti
Dun Anġ jikteb dwar l-ittra li l-Papa Franġisku bagħat lis-saċerdoti kollha mxerrda madwar id-dinja