Jinżamm arrestat wara li allegatament attakka lill-ġar minħabba l-istorbju
Minħabba l-fatt li l-imputat huwa suldat, il-Prosekuzzjoni nnutat li huwa allegatament wettaq reat li għandu d-dmir jipprevjeni, u għalhekk qieset dan il-każ bħala wieħed...
‘L-għasses tal-Pulizija f’erba’ lokalitajiet jinfteħu skont l-esiġenzi’
Numru ta’ lokalitajiet qed ikollhom jagħmlu użu minn intercom li tagħti aċċess għall-Kwartieri tal-Pulizija minflok jitkellmu ma’ Uffiċjali fl-għassa...
Il-Qorti ma tilqax it-talba ta' Fenech biex Arnaud jitneħħa mill-investigazzjoni fil-qtil ta' Caruana Galizia

Yorgen Fenech qed jisħaq, fost oħrajn, illi Arnaud kien qed jgħaddi informazzjoni dwar l-investigazzjoni lil Keith Schembri, inkluż dettalji dwar l-arrest...

Yorgen Fenech qed jisħaq, fost oħrajn, illi Arnaud kien...

L-AG tiċħad it-talba tal-aħwa Degiorgio biex jissottomettu evidenza, jiem qabel ma' tinstema l-kawża

Din l-evidenza allegatament kellha turi lil Alfred Degiorgio fi stat ta' saħħa ħażina, li sussegwentament setgħet wasslet għall-ammissjoni ta'...

Din l-evidenza allegatament kellha turi lil Alfred...

'Id-deċiżjoni li Degiorgio jitħalla joħroġ mill-ħabs kienet waħda insensittiva u li qatt ma kellha tkun'

Il-Ministru Byron Camilleri sostna li s-soċjetà, il-vittmi u l-familji tagħhom ukoll għandhom drittijiet li m'għandhomx jiġu...

Il-Ministru Byron Camilleri sostna li...

Inkjesta: 'L-Istat falla milli jipproteġi lil Bernice Cilia minħabba n-nuqqas ta' riżorsi'

Cilia inqatlet nhar it-22 ta' Novembru li għadda u llejla l-Ministri Jonathan Attard u Byron Camilleri ippubblikaw l-inkjesta ta' dan il-femiċidju

Cilia inqatlet nhar it-22 ta' Novembru li għadda u...

Raġel b'lista twila ta' reati jammetti li seraq credit card u li xtara minn diversi ħwienet biha

Huwa kien diġà arrestat fuq każ separat meta ġie identifikat f'filmati ta' CCTV

Huwa kien diġà arrestat fuq każ separat meta ġie...

Mara tweġġa' gravi f'ħabta bejn żewġ vetturi fl-Imdina

L-inċident seħħ kmieni dalgħodu fi Triq tal-Infetti

L-inċident seħħ kmieni dalgħodu fi Triq tal-Infetti

Raġel jinqabad dieħel Malta bi kważi tliet kilogrammi eroina

Minkejja li ma ammettiex il-ħtija, id-Difiża ma għamlitx talba...

Minkejja li ma ammettiex il-ħtija, id-Difiża ma għamlitx...

Raġel mgħammad u armat b'sikkina jisraq ħanut... Il-Pulizija għadha qed tfittxu

Is-serqa seħħet ilbieraħ filgħaxija fi Triq Ġużè Orlando, Birkirkara

Is-serqa seħħet ilbieraħ filgħaxija fi...

Jisraq magna li tqaxxar il-leħja u ħames pari kalzetti biex ibigħhom u jixtri x'jiekol

L-akkużat irritorna lura l-kalzetti u saħaq li ried isib impjieg biex ikun jista' jħallas lura lis-supermarket 

L-akkużat irritorna lura l-kalzetti u saħaq li ried isib...

Raġel ta' 45 sena arrestat fl-Ajruport b'rabta ma' allegat importazzjoni ta' eroina

Huwa kien qiegħed jiġi investigat ukoll b'raba ma' traffikar u importazzjoni tad-droga

Huwa kien qiegħed jiġi investigat ukoll b'raba...

‘Jien il-kuġin ta’ Ian Borg’... Jiftaħar raġel akkużat b’theddid u fastidju

'Jien ma nappoġjax nies li jużaw ismi biex jieħdu dak li jridu' - Il-Ministru Ian Borg 

'Jien ma nappoġjax nies li jużaw ismi biex jieħdu...

Turista marret tagħmel il-massaġġi u spiċċat abbużata sesswalment

Żagħżugħ ta' 28 sena li jaħdem bħala masseur f'lukanda kien akkużat illi għamel avvanzi sesswali mhux bil-kunsens tal-mara li marret għandu...

Żagħżugħ ta' 28 sena li jaħdem bħala masseur...