Irrevokata parti mill-ordni tal-iffriżar tal-assi biex impjegati ta' Schembri setgħu jieħdu l-paga
78 impjegat li jaħdmu mal-kumpaniji li ġew affettwati mill-iffriżar tal-assi, kienu għamlu talba urġenti quddiem il-Qorti xahar li għadda bil-għan li jkunu jistgħu jieħdu...
Żagħżugħ arrestat wara li pprova jispara lejn mara fl-Isla
Fil-karozza taż-żagħżugħ instabet l-arma, lembuba tal-ħadid u ammont sostanzjali ta' flus kontanti
Mill-Mellieħa sa' Portomaso: X'kien fihom il-karti li Keith Schembri għadda lil Yorgen permezz tat-Tabib Vella?

It-Tabib Adrian Vella jixhed kif kien mar il-Mellieħa fejn Keith Schembri qallu jiġbor sitt karti rashom 'l isfel u jeħodhom lil Yorgen Fenech. ...

It-Tabib Adrian Vella jixhed kif kien mar il-Mellieħa fejn...

Yorgen Fenech fuq strajk tal-ġuħ għax żdiedu żewġ priġunieri ġodda fiċ-ċella tiegħu

Fenech qed jisħaq li dawn iddaħħlu mingħajr ma għamlu kwarantina, bl-Avukat tiegħu jisħaq li Fenech qed jinżamm f'kamra ma' diversi priġunieri...

Fenech qed jisħaq li dawn iddaħħlu mingħajr ma għamlu...

Jixhed il-kaptan li kien qed isuq il-jott ta' Yorgen Fenech meta twaqqaf mill-Forzi Armati

Il-Maġistrat Rachel Montebello tordna wkoll investigazzjoni mill-Pulizija dwar ir-recordings ta’ Melvin Theuma u li ġew ippubblikati fuq...

Il-Maġistrat Rachel Montebello tordna...

Suppost kien qed jinżamm taħt arrest fil-ħabs u għamel xahar jiġri barra; Tinduna biss il-Maġistrat

Jason Azzopardi talab li tinfetaħ inkjesta pubblika urġenti u sejjaħ lill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Byron Camilleri biex...

Jason Azzopardi talab li tinfetaħ inkjesta pubblika...

Estradit lejn Malta wara Mandat ta' Arrest Ewropew fuq każ ta' frodi li seħħ fl-2013

Fl-2013 kien sar rapport minn sid ta’ ħanut tal-ġojjellerija li jinsab fil-Marsa għamel rapport lill-Pulizija li kien ħallas mas-€75,000...

Fl-2013 kien sar rapport minn sid ta’ ħanut...

Jason Azzopardi jixhed fil-Qorti kif spiċċa mhedded minn partitarju ta' Adrian Delia

Il-każ allegatement seħħ nhar l-24 ta’ Lulju ftit wara li spiċċat laqgħa, tard bil-lejl, fid-Dar Ċentrali tal-PN

Il-każ allegatement seħħ nhar l-24 ta’ Lulju...

Delitt Imqabba | Il-kuġini Gaffarena kienu għaddew bil-karozza għall-akkużati qabel sar id-delitt

Jidher li nqala' argument meta l-erbat iħbieb kienu fil-karozza

Jidher li nqala' argument meta l-erbat iħbieb kienu...

Raġel mill-ġdid fl-iżbarra wara serqa f'ħanut f'Birkirkara bl-użu ta' sikkina

Raġel akkużat b'serq u li huwa riċediv minħabba reati oħrajn ta' serq

Raġel akkużat b'serq u li huwa riċediv minħabba...

Żagħżugħ ta' 26 sena akkużat li kien qed jikri proprjetà li mhix tiegħu

Xellef difrejh mal-liġi diversi drabi fosthom b'serq ta' identità u serqa minn kafetterija - għalhekk ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest

Xellef difrejh mal-liġi diversi drabi fosthom b'serq...

L-eks Kummissarju tal-Pulizija jgħid li hu ma kienx involut fl-investigazzjoni dwar Melvin Theuma

L-eks Kummissarju tal-Pulizija jixhed fil-każ kontra Yorgen Fenech u mistoqsi dwar il-maħfra Presidenzjali lil Melvin Theuma

L-eks Kummissarju tal-Pulizija jixhed fil-każ kontra...

Kien il-Koħħu li kixef lil Melvin Theuma ... iżda 'minn fuq qalu li x-xhieda tiegħu hija xniegħa'

Jixhed l-Avukat Arthur Azzopardi li kien l-avukat tal-Koħħu u jgħid x'ġara malli dan kien beda jikxef

Jixhed l-Avukat Arthur Azzopardi li kien l-avukat...

Tixhed bint Miriam Pace: 'Ommi mtliet ansjetà minħabba x-xogħlijiet'

Miriam Pace saħanistra kellha tmur għand psikologu iżda lanqas laqgħa waħda ma laħqet marret għax seħħ il-kollass

Miriam Pace saħanistra kellha tmur għand psikologu iżda...