Jammetti mal-Pulizija li qatel liż-żagħżugħ iżda jwieġeb mhux ħati quddiem il-Qorti
Żagħżugħ ta’ 25 sena tressaq akkużat bil-qtil ta' żagħżugħ ieħor ta' 23 sena wara ġlieda bejniethom li seħħet il-Ħamis li għadda
Il-ONE u n-NET jitolbu biex jintervjenu fil-każ 'li qed jhedded l-eżistenza tagħhom'
Il-każ li infetaħ minn Chris Peregin kontra l-Avukat tal-Istat u jitlob lill-Qorti tiddikjara li Artiklu 13 tal-Att dwar ix-Xandir huwa anti-kostituzzjonali 
Il-Qorti tordna kumpens ta' €300 lil Keith Schembri fuq l-iffriżar tal-assi tal-kumpaniji tiegħu

Il-Qorti tfakkar li mhux raġonevoli li persuna affetwata minn mandat taħt l-Att tal-Prevenzjoni mill-Ħasil tal-Flus, tieqaf tiffunzjona kummerċjalment...

Il-Qorti tfakkar li mhux raġonevoli li persuna affetwata...

Surġent akkużat bi stupru ta' mara li kienet għadha kemm sfat vittma ta' serqa

Is-Surġent qed ikun akkużat ukoll li ġibed filmat ta' dan l-istess stupru

Is-Surġent qed ikun akkużat ukoll li ġibed filmat...

Il-Forzi Armati ordnati jħallsu €178,500 f'kumpens lill-familja ta' suldat li kien miet waqt it-taħriġ

Il-gunner Matthew Psaila kien miet fi Frar tal-2009 waqt taħriġ f’Chadwick Lakes

Il-gunner Matthew Psaila kien miet fi Frar tal-2009 waqt...

L-aħwa Degiorgio jiddeskrivu d-deċiżjoni tal-Kabinett biex ma jingħatawx maħfra bħala tat-tqalliegħ

L-avukat taż-żewġ irġiel jisħaq li huwa tat-tqalliegħ li l-istat jagħmel minn kollox biex jgħatti dak li l-aħwa jistgħu jikxfu

L-avukat taż-żewġ irġiel jisħaq li huwa tat-tqalliegħ...

'Theuma qal lil Degorgio biex imexxu ladarba tgħaddi l-elezzjoni' - Il-Koħħu jixhed

Vince Muscat jgħid li hu ma kienx jistaqsi mistoqsijiet u allura ma jafx x'rabta hemm bejn l-assassinju u l-elezzjoni tal-2017

Vince Muscat jgħid li hu ma kienx jistaqsi mistoqsijiet u...

'Cardona seta' jagħtina ċerta informazzjoni bħal jekk Caruana Galizia kinitx imsiefra jew le'

Il-Koħħu jerġa jsemmi lil Cardona u kif dan kien 'biċċa waħda' ma' Alfred Degiorgio

Il-Koħħu jerġa jsemmi lil Cardona u kif dan kien...

Jinħatru membri ġodda tal-Ġudikatura -   għall-ewwel darba ma jintgħażlux mill-Prim Ministru

Il-Kandidati eliġibbli applikaw u ġew evalwati mill-Kumitat għall-Ħatriet fil-Ġudikatura - b'kollox kien hemm 29 espressjoni ta' interess

Il-Kandidati eliġibbli applikaw u ġew evalwati...

Żewġ imposturi jeħlu sitt xhur ħabs fuq dokumenti foloz

Huma ġew arrestati waqt li kienu qed jippruvaw jaqbdu titjira lejn Bergamo

Huma ġew arrestati waqt li kienu qed jippruvaw jaqbdu...

Seraq muturi u TV ta' missieru ftit wara li miet ... ommu stess tirrapportah lill-pulizija

Żagħżugħ jisraq oġġetti u saħansitra klieb ta' missieru biex isostni l-vizzju tad-droga

Żagħżugħ jisraq oġġetti u saħansitra klieb ta'...

Bint il-mara ta' Darren Debono u eks impjegat ta' bank akkużati b'ħasil ta' flus u kuntrabandu

Mal-arrest tal-qariba ta' Darren Debono jiġu elevati €52,000 u flus relatati ma' ristoranti fil-Belt u Marsaxlokk, li qatt ma ġew depożitati...

Mal-arrest tal-qariba ta' Darren Debono jiġu elevati...

Relazzjoni fuq l-internet twassal biex mara tisfa misruqa eluf ta' ewro

Il-mara għaddiet eluf ta' ewro lil dan iż-żagħżugħ li kien mingħaliha qed jgħix l-Awstralja iżda li fil-fatt kien qed jgħix f'San Pawl...

Il-mara għaddiet eluf ta' ewro lil dan...

Darren Debono u Jeffrey Chetcuti jingħataw il-ħelsien mill-arrest

Huma qed ikunu akkużati b'ħasil ta' flus ...

Huma qed ikunu akkużati b'ħasil ta' flus ...