L-Awtoritajiet Taljani jridu li Malti jiffaċċja l-akkużi fl-Italja wara li nqabad b'10 tunnellati kannabis
Dan filwaqt li f'Malta, l-Imħallef għadu jrid jiddeċiedi dwar il-libertà proviżorja ta' dan ir-raġel
Justyne Caruana titlob biex l-Ispeaker ikun inkluż fil-proċeduri kostituzzjonali li fetħet
Caruana li rriżenjat minn Ministru x-xahar li għadda, fetħet każ Kostituzzjonali li fih qed takkuża lill-Kummissarju għall-Istandards li ma tahiex smigħ xieraq qabel ma...
Il-Qorti tikkonferma li ma hemmx bżonn friża tal-assi kontra żewġ persuni fit-tmexxija tal-Allied

Tisħaq li din il-friża ma hemmx bżonnha għax il-flus in kwistjoni mhumiex f'idejn iż-żewġ uffiċjali tal-kumpanija

Tisħaq li din il-friża ma hemmx bżonnha għax il-flus in...

Sentenza ta' sitt snin sospiżi wara li hedded u attakka membri tal-Korp f'Għawdex

Ir-raġel ta' 28 sena intalab iħallas multa ta' €4,000

Ir-raġel ta' 28 sena intalab iħallas multa ta'...

Arrestat raġel li seraq għadd ta' karozzi f'Ħal Qormi, f'Ħal Luqa u Raħal Ġdid

L-istess raġel seraq ukoll minn uffiċċju f’Ħal Luqa

L-istess raġel seraq ukoll minn uffiċċju...

Is-Surġent akkużat bi stupru ta' vittma ċempel mill-ħabs lil mara li kellha tixhed

L-akkużat allegatament ġibed filmat ta' 12-il sekonda li juri lill-vittma tagħmel fuqu sess orali u fil-filmat jidhru ċ-ċinturin u taser tal-Pulizija

L-akkużat allegatament ġibed filmat ta' 12-il sekonda...

Tliet snin ħabs għaż-żagħżugħ li saq fis-sakra, tela' fuq il-bankina fil-Balluta u qatel ġuvni

Tim Scholten, ta’ 19-il sena, kien miet wara dan l-inċident li seħħ fis-6 ta’ Lulju 2018 filwaqt li kienu ttajru seba' persuni oħra

Tim Scholten, ta’ 19-il sena, kien miet wara dan...

L-Avukati ta' Fenech jisħqu li l-laptops ta' Daphne jinkludu informazzjoni li turi li l-akkużat huwa innoċenti

It-tim legali ta' Fenech talbu li jkollhom aċċess għal laptops u l-hard drives ta’ Daphne Caruana Galizia

It-tim legali ta' Fenech talbu li...

L-ebda bank lokali mhu jaċċetta li joffri servizz lir-ristoranti involuti fi proċeduri ta' ħasil ta' flus

Qal dan l-amministratur li tqabbad mill-Qorti biex jamministra l-kumpanija wara r-ristoranti Porticello u Capo Mulini

Qal dan l-amministratur li tqabbad mill-Qorti biex...

Jammetti mal-Pulizija li qatel liż-żagħżugħ iżda jwieġeb mhux ħati quddiem il-Qorti

Żagħżugħ ta’ 25 sena tressaq akkużat bil-qtil ta' żagħżugħ ieħor ta' 23 sena wara ġlieda bejniethom li seħħet il-Ħamis li għadda

Żagħżugħ ta’ 25 sena tressaq akkużat bil-qtil...

Il-ONE u n-NET jitolbu biex jintervjenu fil-każ 'li qed jhedded l-eżistenza tagħhom'

Il-każ li infetaħ minn Chris Peregin kontra l-Avukat tal-Istat u jitlob lill-Qorti tiddikjara li Artiklu 13 tal-Att dwar ix-Xandir huwa...

Il-każ li infetaħ minn Chris Peregin kontra l-Avukat...

Sidien jerġgħu jingħataw raġun minħabba l-kirjiet protetti; Il-Gvern ordnat jagħti kumpens ta' €31,000

Il-kirjiet protetti reġgħu kienu kkritikati mill-Qorti din id-darba minħabba proprjetà f'Raħal Ġdid li ilha 40 sena marbuta

Il-kirjiet protetti reġgħu kienu kkritikati mill-Qorti...

'Kont tlabt lil Alla biex il-qtil jitpoġġa fuq ħaddieħor, bħal Chris Cardona' - Theuma

Melvin Theuma jkompli bix-xhieda u jgħid illi Johann Cremona kien ħeġġu biex jeqred ir-rekordings li kellu 

Melvin Theuma jkompli bix-xhieda u jgħid illi Johann...

Il-Qorti titlob lil Abela jipprova li l-allegazzjonijiet ta' Jason Azzopardi fuqu mhumiex minnhom

L-Avukat Pawlu Lia li qed jirrapreżenta lil Carmelo Abela sostna li huwa min għamel l-allegazzjoni li jrid jippruvaha, mhux il-klijent tiegħu

L-Avukat Pawlu Lia li qed jirrapreżenta lil Carmelo Abela...