Jiftaħ protest ġudizzjarju għax jgħid li l-BMW tiegħu tbattlet waqt li kienet taħt il-kustodja tal-pulizija
L-eks footballer Jeffrey Chetcuti jgħid illi meta ngħata l-permess li jieħu l-karozza tiegħu lura mill-Qorti, sab il-bibien maqlugħin....
Jhedded lill-eks sieħba li lest jippubblika ritratti tagħha għarwiena jekk ma tħallihx jara lil ibnu
Janice Chetcuti tgħid li ġiet mgħajra 'qaħba kriminali' għax bieset lil kuġinuha f'awla

Il-Maġistrat Yana Micallef Stafrace ċanfret lill-Chetcuti u talbet il-Kamra tal-Avukati biex tinvestiga dan l-aġir 'ta' diżrispett'

Il-Maġistrat Yana Micallef Stafrace ċanfret lill-Chetcuti...

Ingann fl-imħabba... Raġel allegatament froda lil persuna oħra u jaħrab minn Malta

Persuna oħra se titressaq il-Qorti fuq akkużi ta' frodi b'ingann wara diversi każi s-sena l-oħra

Persuna oħra se titressaq il-Qorti fuq akkużi ta'...

Żewġ tfajliet jgħidu li gidbu meta qalu li stuprahom ir-raġel t'ommhom 'għax kien wisq iddixiplinat'

Fid-dawl tal-iżvilupp stramb li ħa l-każ, il-maġistrat ħatret żewġ esperti, psikologu u psikjatra, biex jeżaminaw liż-żewġt itfal,...

Fid-dawl tal-iżvilupp stramb li ħa l-każ,...

'L-AĠ qaltilna biex ma ninvestigawx ilmenti ta' Fenech sakemm jiġu konklużi l-prosekuzzjonijiet l-oħra'

Supretendent tal-pulizija jixhed dwar il-proċeduri ta’ kontestazzjoni kontra l-Kummissarju tal-Pulizija miftuħa minn Melvin Theuma

Supretendent tal-pulizija jixhed...

Il-Qorti tisma’ lil wieħed mill-aħwa tal-Maksar: 'Għandu mara u tlett itfal, għaliex għandu jaħrab?'

L-avukat difensur ta’ Agius, Alfred Abela, sostna li numru ta’ provi mitluba mid-difiża ma ġewx esebiti mill-prosekuzzjoni

L-avukat difensur ta’ Agius, Alfred Abela, sostna li...

Il-Pulizija jsibu raġel għarwien jattakka lil mara b'biċċa mera mkissra

Il-Pulizija kellhom jiżgassaw il-bieb wara li rċevew rapport ta' għajjat u ġlied ġej minn residenza

Il-Pulizija kellhom jiżgassaw il-bieb wara li rċevew...

Raġel iwieġeb ħati li hedded u rreżista uffiċjali tal-pulizija meta waqfuh milli jiġġieled f'Paceville

Ir-raġel ġie mmultat €900 u ngħata sentenza ta’ ħabs għal sena, sospiża għal tnejn

Ir-raġel ġie mmultat €900 u ngħata sentenza...

Fenech jakkuża lill-pulizija u lill-Europol illi aċċessaw il-mobile tiegħu mingħajr il-permess tal-Maġistrat

L-akkużat bil-kompliċità fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia jisħaq li sar aċċess tad-data fil-mobile tiegħu minn wara dahar id-difiża u...

L-akkużat bil-kompliċità fil-qtil ta' Daphne...

Il-Qorti ma tilqax it-talba minn wieħed mill-aħwa tal-Maksar għall-ħelsien mill-arrest

Wieħed mill-aħwa tal-Maksar jgħid li hemm provi tal-innoċenza tiegħu

Wieħed mill-aħwa tal-Maksar jgħid li hemm provi...

Neħħa l-flokk, qabad flixkun minn mejda u ta daqqa lil persuna li kienet f'ristorant f'Paceville

Is-smigħ ikollu jieqaf ħesrem minħabba li l-akkużat kellu wġigħ f'sidru u idejh...

Is-smigħ ikollu jieqaf ħesrem minħabba li l-akkużat...

‘Malta ma kinitx fattwali meta tat l-informazzjoni dwar id-dewmien ta’ kawżi fil-Qrati, lill-UE’ - Anna Mallia

Il-ġimgħa l-oħra l-ILLUM tkellmet dwar kemm hemm kawżi pendenti fil-Qorti tal-Appell. Din il-ġimgħa l-ILLUM tistaqsi lill- avukat Anna Mallia u...

Il-ġimgħa l-oħra l-ILLUM tkellmet dwar kemm hemm kawżi...

Spiteri ċempel lir-raġel ta' vittma ta' allegat fastidju sesswali u ħeġġu biex martu twaqqa' l-akkużi

Tkompli tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra Direttur tal-Infurzar fi TM akkużat b'fastidju sesswali 

Tkompli tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ...