Erbgħa l-Qorti b'rabta ma' sejba ta' 15-il kilogramma kokaina
Huwa stmat li l-valur tagħha huwa ta' €2 miljun
Jinżamm taħt arrest wara li jinqabad b’49 borża droga sintetika
L-akkużat m’għandux residenza u impjieg fissi
Jitolbu lill-Qorti biex tipprovdi d-dokumenti marbutin mal-investigazzjoni kontra Mark Camilleri

L-avukati ta' Mark Camilleri talbu lill-Qorti Kriminali biex tipprovdi d-dokumenti konnessi mal-investigazzjoni marbuta mal-akkużi li l-klijent...

L-avukati ta' Mark Camilleri talbu lill-Qorti Kriminali...

'Tistgħu tbusuli l-parti tiegħi' Abner Aquilina jidħaq waqt li jisma' x-xhieda fil-Qorti

Priġunier kixef lil Aquilina li qad jiftaħar li qatel lil Dembska u li ċarrtilha l-parti tagħha biex jistupraha 

Priġunier kixef lil Aquilina li qad jiftaħar li qatel lil...

Arrestati żewġt irġiel b'rabta ma' serq minn lukanda u ħanut fil-Belt Valletta

Dawn ġew arrestat ilbieraħ minn residenza fil-Belt stess

Dawn ġew arrestat ilbieraħ minn residenza fil-Belt stess

Omiċidji li xxukkjaw lil Malta : L-avukat Margaret Mifsud (7)

Margaret Mifsud, omm u avukat li spiċċat vittma ta’ imħabba li...

Margaret Mifsud, omm u avukat li spiċċat vittma ta’...

Għadu ħiereġ minn tliet snin ħabs u reġa' spiċċa arrestat wara li attakka pulizija

Ir-raġel qed jiffaċċja wkoll akkużi relatati mal-imġieba xejn tajba tiegħu, waqt li kien fl-Għassa tal-Pulizija f'San Ġiljan. 

Ir-raġel qed jiffaċċja wkoll akkużi relatati...

Heddidha li jitfa' l-aċtu f'wiċċha wara li ma baqgħetx toħroġ miegħu

L-Ispettur spjega kif l-allegat vittma kienet għamlet rapport f'Marzu u ilmentat illi kienet irċeviet theddid mingħand l-akkużat li miegħu kellha...

L-Ispettur spjega kif l-allegat vittma kienet għamlet...

Raġel jammetti l-ħtija li mmiżaproprija €92,000... Jikteb ċekkijiet marbuta ma' kontijiet bla flus

L-Ispettur Jonathan Ransley u Ritienne Gauci ressqu lill-akkużat ta' 49 sena quddiem il-Maġistrat Victor Axiaq dalgħodu b'akkużi ta' frodi,...

L-Ispettur Jonathan Ransley u Ritienne Gauci ressqu...

Raġel akkużat illi abbuża sesswalment persuna b'diżabilità ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest

Ir-raġel li deher quddiem il-Qorti llum qed ikun akkużat ili wettaq reat sesswali ma' raġel ta' 22 sena u li ssoġettah għal intimità...

Ir-raġel li deher quddiem il-Qorti llum qed ikun akkużat...

Il-Qorti ma tilqax it-talba ta' Fenech biex Arnaud jitneħħa mill-investigazzjoni fil-qtil ta' Caruana Galizia

Yorgen Fenech qed jisħaq, fost oħrajn, illi Arnaud kien qed jgħaddi informazzjoni dwar l-investigazzjoni lil Keith Schembri, inkluż dettalji dwar l-arrest...

Yorgen Fenech qed jisħaq, fost oħrajn, illi Arnaud kien...

L-AG tiċħad it-talba tal-aħwa Degiorgio biex jissottomettu evidenza, jiem qabel ma' tinstema l-kawża

Din l-evidenza allegatament kellha turi lil Alfred Degiorgio fi stat ta' saħħa ħażina, li sussegwentament setgħet wasslet għall-ammissjoni ta'...

Din l-evidenza allegatament kellha turi lil Alfred...

'Id-deċiżjoni li Degiorgio jitħalla joħroġ mill-ħabs kienet waħda insensittiva u li qatt ma kellha tkun'

Il-Ministru Byron Camilleri sostna li s-soċjetà, il-vittmi u l-familji tagħhom ukoll għandhom drittijiet li m'għandhomx jiġu...

Il-Ministru Byron Camilleri sostna li...

Inkjesta: 'L-Istat falla milli jipproteġi lil Bernice Cilia minħabba n-nuqqas ta' riżorsi'

Cilia inqatlet nhar it-22 ta' Novembru li għadda u llejla l-Ministri Jonathan Attard u Byron Camilleri ippubblikaw l-inkjesta ta' dan il-femiċidju

Cilia inqatlet nhar it-22 ta' Novembru li għadda u...