Il-Qorti titlob lil Abela jipprova li l-allegazzjonijiet ta' Jason Azzopardi fuqu mhumiex minnhom
L-Avukat Pawlu Lia li qed jirrapreżenta lil Carmelo Abela sostna li huwa min għamel l-allegazzjoni li jrid jippruvaha, mhux il-klijent tiegħu
Bil-punti taħt għajnejha u tbenġil fuq dirgħajha xorta taħfirlu
Raġel ingħata l-ħelsien mill-arrest fuq akkużi ta' aggressjoni u li kkawża ġrieħi gravi fuq is-sieħba tiegħu
Jinfetaħ protest ġudizzjarju biex Cutajar u Farrugia jħallsu €89,000 lil sid proprjetà fl-Imdina

Joseph Camilleri minn Green Eyes Ltd jiftaħ protest ġudizzjarju biex jieħu lura flus li Cutajar allegatament ħadet minn senserija għal Yorgen Fenech

Joseph Camilleri minn Green Eyes Ltd jiftaħ protest...

'David Gatt staqsieni kemm se ndumu biex noqtluha lil Daphne ... Degiorgio qalli li Gatt tal-Kasco'

Il-Koħħu jixhed dwar inkontru bejnu u George Degiorgio ma' David Gatt, li kien jaħdem fl-uffiċċju ta' Chris Cardona

Il-Koħħu jixhed dwar inkontru bejnu u George Degiorgio...

Aġġornata | 'Degiorgio qalli li kien imur Kastilja jitkellem ma' Chris Cardona' - Il-Koħħu

Vince Muscat jgħid illi Alfred Degiorgio mar bejn erba' u ħames darbiet Kastilja u qallu li qed imur jiltaqa' ma' Chris Cardona 'biex...

Vince Muscat jgħid illi Alfred Degiorgio mar bejn...

Jippruvaw jixtru s-silenzju tal-Koħħu billi joffru €1,500 fix-xahar lil martu u lil bintu

Tkompli l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra l-aħwa Tal-Maksar, Jamie Vella u George Degiorgio

Tkompli l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra...

Il-Koħħu ħa €20,000 biex ipparteċipa fil-qtil tal-Avukat Chircop; L-arma tad-delitt mormija fil-baħar

Dalgħodu l-Avukat Keith Arnaud ta d-dettalji dwar kif seħħ il-qtil tal-Avukat Carmel Chircop lura fl-2015

Dalgħodu l-Avukat Keith Arnaud ta d-dettalji...

Il-każ taż-żewġ saċerdoti Għawdxin akkużati bi stupru fuq abbati se jkompli jinstema' fil-magħluq

 Dun Ġużepp Cini u Dun Ġużepp Sultana qed ikunu akkużati b'abbuż sesswali fuq minorenni; Dun Cini akkużat ukoll bi stupru

 Dun Ġużepp Cini u Dun Ġużepp Sultana qed...

L-avukati Mercieca u Caruana Curran jitpoġġew taħt att ta' akkuża fuq każ ta' tixħim

Iż-żewġ avukati li qed jirrapreżentaw lil Yorgen Fenech jitpoġġew taħt Att ta' Akkuża mill-Qorti dalgħodu

Iż-żewġ avukati li qed jirrapreżentaw lil Yorgen Fenech...

It-tabib Jan Chircop b'kontro protest biex jiċħad l-allegazzjonijiet li kiseb b'qerq il-wirt ta' vittma tal-Covid-19

It-tabib Jan Chircop jisħaq li Mario Mangion (il-vittma) kienu qisu t-tieni missier tiegħu

It-tabib Jan Chircop jisħaq li Mario Mangion (il-vittma)...

Jakkużawhom illi biddlu l-wirt ta' anzjan li miet bil-Covid-19 biex jieħu kollox it-tabib

Fi protest ġudizzjarju żewġt aħwa jgħidu li fil-jum tal-funeral Chircop mar id-dar tal-mejjet u ħa flus, dettalji tal-bank, pistola u ġojjellerija ... u...

Fi protest ġudizzjarju żewġt aħwa jgħidu li fil-jum...

Il-kuntrattur fl-inċident fatali ta' Miriam Pace kien involut f'sensiela ta' inċidenti simili

Dan irriżulta hekk kif dalgħodu kompliet il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra ż-żewġ periti akkużati bil-qtil involontarju ta’ Pace

Dan irriżulta hekk kif dalgħodu kompliet il-kumpilazzjoni...

Ritratti | Lejla mimlija żviluppli; Dak li seħħ ilbieraħ pass pass

Progress importanti fl-investigazzjonijiet dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u tal-Avukat Carmel Chircop fl-2015

Progress importanti fl-investigazzjonijiet dwar il-qtil...

L-aħwa Agius u Vella interrogati dwar il-qtil ta' Carmel Chircop; Tnejn minnhom investigati wkoll dwar il-qtil ta' Daphne

Dawn l-arresti seħħew ilbieraħ wara li Vince Muscat wieġeb ħati għall-qtil ta' Caruana Galizia u ngħata l-proklama biex jikxef informazzjoni...

Dawn l-arresti seħħew ilbieraħ wara li Vince Muscat...