Muka ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest... biża' li jaħrab minn Malta
Daniel Muka jinsab akkużat bil-qtil ta' koppja fi djarhom f'Tas Sliema: Christian Pandolfino u Ivan Maciejowski
Janice Chetcuti tgħid li ġiet mgħajra 'qaħba kriminali' għax bieset lil kuġinuha f'awla
Il-Maġistrat Yana Micallef Stafrace ċanfret lill-Chetcuti u talbet il-Kamra tal-Avukati biex tinvestiga dan l-aġir 'ta' diżrispett'
Jhedded li jispara u joqtol tlett itfal waqt argument ma' martu li kien għadu kemm keċċa mid-dar

It-tfal għandhom bejn 10 u ħmistax-il sena u se jkunu qed jixhdu fil-proċeduri kontra r-raġel li qed jirċievi wkoll kura psikjatrika

It-tfal għandhom bejn 10 u ħmistax-il sena u se jkunu qed...

Raġel jinħeles mill-akkużi 12-il sena wara li tressaq il-Qorti għax ma kienx hemm evidenza kontrih

Kulma kien hemm kontra r-raġel kienet dikjrazzjoni li hu għamel waqt l-interrogazzjoni iżda l-Qorti ma setatx taċċettaha bħala evidenza għax meta...

Kulma kien hemm kontra r-raġel kienet dikjrazzjoni li hu...

L-Avukat tal-Istat jisħaq illi 1,500 gamiema li jistgħu jinqabdu f'Malta huma inqas minn 1% tal-popolazzjoni

L-avukati ta' Birdlife isostnu li l-kwistjoni għandha tmur quddiem il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li mbagħad tagħti direzzjoni hi

L-avukati ta' Birdlife isostnu li l-kwistjoni għandha...

Jintlaqa' r-rikors tal-Gvern... Il-mandat ta' inibizzjoni se jinstema b'urġenza għada!

Il-Gvern permezz tal-Avukat tal-Istat ippreżenta rikors sabiex il-mandat ta’ inibizzjoni jinstema b’urġenza għada stess

Il-Gvern permezz tal-Avukat tal-Istat ippreżenta...

Mara bi ġrieħi serji wara li ntlaqtet b'karozza fil-Marsa-Ħamrun Bypass

L-inċident seħħ tard ilbieraħ filgħaxija 

L-inċident seħħ tard ilbieraħ filgħaxija 

Miċħuda mill-ġdid it-talba ta' Yorgen Fenech biex jinħeles mill-arrest

L-Imħallef Edwina Grima saħqet li ma kien hemm l-ebda bidla fiċ-ċirkostanzi li waslu biex il-Qorti tieħu deċiżjoni simili fi Frar li għadda

L-Imħallef Edwina Grima saħqet li ma kien hemm...

L-Avukat ta' Adrian Agius jisħaq li l-klijent tiegħu qed jinżamm arrestat għax huwa 'Tal-Maksar'

L-Avukat saħaq li l-klijent tiegħu kellu 'l-isfortuna' li jkun imressaq il-Qorti flimkien ma' persuni akkużati bil-qtil ta' Daphne...

L-Avukat saħaq li l-klijent tiegħu kellu...

Qatluh għax iswed... Tliet snin mill-ewwel qtil razzista f'Malta

Lorin Scicluna u Francesco Fenech - eks membri tal-AFM ġew akkużati b'dan...

Lorin Scicluna u Francesco Fenech - eks membri tal-AFM ġew...

Żagħżugħ akkużat li sawwat lis-sieħba tiegħu li qed tistenna tarbija... B'lasta ta' xkupa

Kienu n-nies fit-triq li raw lill-mara twerżaq u bid-demm ħiereġ minn rasha li rrappurtaw il-każ lill-Pulizija

Kienu n-nies fit-triq li raw lill-mara twerżaq u bid-demm...

Ħaraq karozza tat-tip BMW... L-avukati tiegħu qalu li dan kien 'inċident ta' darba'

Raġel jeħel sentejn priġunerija sospiżi għal tliet snin wara li jammetti illi ħaraq karozza...

Raġel jeħel sentejn priġunerija sospiżi għal tliet...

Jerġgħu jitolbu maħfra presidenzjali... lesti 'jitkellmu dwar eks Ministru li kien involut fil-qtil'

'Mhux biss ma ngħatawx smigħ ġust imma lanqas biss instemgħu' - L-avukat difensur

'Mhux biss ma ngħatawx smigħ ġust imma lanqas biss...

Raġel iweġġa' gravi wara li waqa' tliet sulari ġo xaft

Huwa kien qiegħed jagħmel xi xogħol f'appartament fil-Ħamrun

Huwa kien qiegħed jagħmel xi xogħol f'appartament...