Gafà jgħid li l-allegazzjoni dwar il-mowbajl ta' Schembri mhix minnha u tattika biex ittawwal iż-żmien
Il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà jisħaq li d-dejta investigata sal-lum minn mowbajl ta' Schembri ma għandha xejn x'taqsam mal-assassinju ta' Caruana...
L-Avukat Ġenerali jitlob għal sentenza ta' għomor il-ħabs għal Fenech fuq l-assassinju ta' Daphne
L-Avukat Ġenerali jippubblika l-Att ta' Akkuża kontra Yorgen Fenech b'mod formali
Surġent akkużat bi stupru ta' mara li kienet għadha kemm sfat vittma ta' serqa

Is-Surġent qed ikun akkużat ukoll li ġibed filmat ta' dan l-istess stupru

Is-Surġent qed ikun akkużat ukoll li ġibed filmat...

Il-Forzi Armati ordnati jħallsu €178,500 f'kumpens lill-familja ta' suldat li kien miet waqt it-taħriġ

Il-gunner Matthew Psaila kien miet fi Frar tal-2009 waqt taħriġ f’Chadwick Lakes

Il-gunner Matthew Psaila kien miet fi Frar tal-2009 waqt...

L-aħwa Degiorgio jiddeskrivu d-deċiżjoni tal-Kabinett biex ma jingħatawx maħfra bħala tat-tqalliegħ

L-avukat taż-żewġ irġiel jisħaq li huwa tat-tqalliegħ li l-istat jagħmel minn kollox biex jgħatti dak li l-aħwa jistgħu jikxfu

L-avukat taż-żewġ irġiel jisħaq li huwa tat-tqalliegħ...

'Theuma qal lil Degorgio biex imexxu ladarba tgħaddi l-elezzjoni' - Il-Koħħu jixhed

Vince Muscat jgħid li hu ma kienx jistaqsi mistoqsijiet u allura ma jafx x'rabta hemm bejn l-assassinju u l-elezzjoni tal-2017

Vince Muscat jgħid li hu ma kienx jistaqsi mistoqsijiet u...

'Cardona seta' jagħtina ċerta informazzjoni bħal jekk Caruana Galizia kinitx imsiefra jew le'

Il-Koħħu jerġa jsemmi lil Cardona u kif dan kien 'biċċa waħda' ma' Alfred Degiorgio

Il-Koħħu jerġa jsemmi lil Cardona u kif dan kien...

Jinħatru membri ġodda tal-Ġudikatura -   għall-ewwel darba ma jintgħażlux mill-Prim Ministru

Il-Kandidati eliġibbli applikaw u ġew evalwati mill-Kumitat għall-Ħatriet fil-Ġudikatura - b'kollox kien hemm 29 espressjoni ta' interess

Il-Kandidati eliġibbli applikaw u ġew evalwati...

Żewġ imposturi jeħlu sitt xhur ħabs fuq dokumenti foloz

Huma ġew arrestati waqt li kienu qed jippruvaw jaqbdu titjira lejn Bergamo

Huma ġew arrestati waqt li kienu qed jippruvaw jaqbdu...

Seraq muturi u TV ta' missieru ftit wara li miet ... ommu stess tirrapportah lill-pulizija

Żagħżugħ jisraq oġġetti u saħansitra klieb ta' missieru biex isostni l-vizzju tad-droga

Żagħżugħ jisraq oġġetti u saħansitra klieb ta'...

Bint il-mara ta' Darren Debono u eks impjegat ta' bank akkużati b'ħasil ta' flus u kuntrabandu

Mal-arrest tal-qariba ta' Darren Debono jiġu elevati €52,000 u flus relatati ma' ristoranti fil-Belt u Marsaxlokk, li qatt ma ġew depożitati...

Mal-arrest tal-qariba ta' Darren Debono jiġu elevati...

Relazzjoni fuq l-internet twassal biex mara tisfa misruqa eluf ta' ewro

Il-mara għaddiet eluf ta' ewro lil dan iż-żagħżugħ li kien mingħaliha qed jgħix l-Awstralja iżda li fil-fatt kien qed jgħix f'San Pawl...

Il-mara għaddiet eluf ta' ewro lil dan...

Darren Debono u Jeffrey Chetcuti jingħataw il-ħelsien mill-arrest

Huma qed ikunu akkużati b'ħasil ta' flus ...

Huma qed ikunu akkużati b'ħasil ta' flus ...

Il-Pulizija titlob informazzjoni mill-mowbajl tal-eks Kummissarju Cutajar

Dan ħareġ illum fil-Qorti hekk kif kompliet il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Yorgen Fenech, akkużat bħala l-mandant tal-qtil tal-ġurnalista Daphne...

Dan ħareġ illum fil-Qorti hekk kif kompliet...