Sawwat u ħaqar pazjent u l-Qorti tagħtu sentenza sospiża biss
Ħaddiem ġewwa residenza tal-anzjani ġewwa Ħal Tarxien ġie kkundannat għal sentejn priġunerija, sospiżi għal erba’ snin, talli sawwat u ħaqar pazjent...
Iweġġa' gravi wara inċident bejn mutur u karozza
Seħħet ħabta fi Triq il-Ferrovija, Santa Venera bejn sewwieq ta' mutur u karozza, li ħalliet lis-sewwieq tal-mutur b'ġrieħi gravi
Żewġ żgħażagħ ta' 16-il sena jingħataw il-ħelsien mill-arrest wara li attakkaw u serqu delivery man

Fir-reat intuża martell li allegatament ikkawża ħsara fi snien il-vittma

Fir-reat intuża martell li allegatament ikkawża ħsara fi...

Arrestat wara li seraq cash register vojta minn ħanut f’Hal Qormi

Il-ħalliel libes parrokka u ħarab b’karozza li saq sa daru

Il-ħalliel libes parrokka u ħarab b’karozza li saq...

Jinżamm arrestat wara li allegatament inqabad bid-droga u aggredixxa pulizija waqt l-arrest

L-imputat kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest fuq akkuża separata

L-imputat kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest...

Jinżammu arrestati l-irġiel allegatament involuti fi ġlieda fil-Qawra

Iż-żewġ akkużati kkawżaw ġrieħi gravi lil xulxin fi ġlieda fejn allegatament intuża flixkun imkisser

Iż-żewġ akkużati kkawżaw ġrieħi gravi lil...

Raġel inżamm taħt arrest wara li kien akkużat li mmolesta tifel żgħir f’ħanut il-Mosta

Hu naqas milli jikkopera mal-pulizija, u kien qed jaħdem f'Malta llegalment

Hu naqas milli jikkopera mal-pulizija, u kien qed...

Il-Qorti tagħti multa u probation lil raġel li hedded eks-kollegi

Waqt li kien xurban, irritorna fir-ristorant li kien għadu kemm tkeċċa...

Waqt li kien xurban, irritorna fir-ristorant li kien għadu...

Casa jilqa' d-deċiżjoni li tinfetaħ inkjesta kriminali kontra Christian Borg u No Deposit Cars

'Hemm bżonn li l-awtoritajiet jaġixxu aktar malajr sabiex jipproteġu liċ-ċittadin mill-kriminalità. Minflok, qed jipproteġu l-kriminali li...

'Hemm bżonn li l-awtoritajiet jaġixxu aktar malajr...

Il-Qorti tal-Appell tikkonferma ċ-ċaħda tal-appell tal-iżviluppatur f’Ħondoq ir-Rummien

Iżżid li l-inklużjoni tas-sindku tal-Qala’ Paul Buttiġieġ ma tammontax għal kunflitt t’interess

Iżżid li l-inklużjoni tas-sindku tal-Qala’ Paul...

Żewġ nisa jammettu li serqu €900 minn basket fl-ajruport

Il-Qorti tagħti sentenza ta’ 12-il xahar priġunerija, sospiża...

Il-Qorti tagħti sentenza ta’ 12-il xahar...

Xerrdu l-kelma! Il-pulizija bi twissija rigward emails qarrieqa

Injora messaġġi elettroniċi ta’ taħrikiet foloz dwar pornografija,...

Injora messaġġi elettroniċi ta’ taħrikiet foloz...

Jingħata libertà proviżorja wara li ġie mixli b'serq ta' nofs tuzzana fliexken ta' alkohol

L-akkużat għadu kif temm programm ta' rijabilitazzjoni iżda reġa' safa vittma tal-abbuż tad-droga 

L-akkużat għadu kif temm programm ta'...

Il-familja tal-Baruni Francis Sant Cassia jiftħu protest ġudizzjarju wara 35 sena bla ġustizzja

Il-każ tal-omiċidju tal-Baruni Sant Cassia seħħ lura fl-1988, iżda minkejja li għaddew 35 sena, ħadd baqa' ma ħa responsabbilità għall-qtil

Il-każ tal-omiċidju tal-Baruni Sant Cassia seħħ lura...