Mill-Qorti: L-Avukat Ġenerali titlob li x-xhieda tagħha dwar il-Bank Pilatus tinstema' bil-magħluq
Repubblika qed tgħid li l-Avukat Ġenerali ddeċidiet li ma jittiħdux passi kontra uffiċjali tal-bank minkejja li l-inkjesta pubblika li saret tgħid ċar u tond li kellhom...
Jinħatru tliet Supretendenti tal-Pulizija ġodda
Il-Ministru Camilleri u l-Kummissarju Gafà jaħtru żewġ nisa u raġel f'din il-kariga
Il-Qorti tiddikjara proviżjoni fil-liġi dwar id-droga bħala waħda li tikser il-Kostituzzjoni

L-Imħallef ordnat li s-sentenza mogħtija llum mill-Qorti Kostituzzjonali tingħata lill-Ispeaker tal-Kamra u l-Ministru għall-Ġustizzja

L-Imħallef ordnat li s-sentenza mogħtija llum mill-Qorti...

Wieħed mill-irġiel akkużati li pprovda l-bomba li qatlet lil Daphne jibda strajk tal-ġuħ fil-ħabs

Vella qiegħed jilmentaw dwar il-kwalità tal-ikel fil-ħabs

Vella qiegħed jilmentaw dwar il-kwalità tal-ikel...

Raġel jinbaqad f'tal-Barrani b'żewġ kilos kokaina b'valur ta' €180,000

Il-Pulizija segwewh u waqqfuh waqt li kien qiegħed isuq fi Triq tal-Barrani, Żejtun, hemm fejn saritlu tfittixija u ġol vettura tiegħu instabi...

Il-Pulizija segwewh u waqqfuh waqt li kien qiegħed...

L-MPU tordna lill-pulizija biex ma jagħmlux xogħol l-Uffiċjali tal-LESA

Il-Malta Police Union tgħid li l-azzjonijiet industrijali fil-LESA mhumiex tort ta’ uffiċjali tal-Pulizija u dawn ma jistgħux iġorru l-piż...

Il-Malta Police Union tgħid li l-azzjonijiet...

Il-Qrati Maltin jirrifjutaw appell finali mill-aħwa Degiorgio

Jinfetaħ il-bieb biex jibda l-ġuri kontra l-aħa akkużati illi wettqu...

Jinfetaħ il-bieb biex jibda l-ġuri kontra l-aħa...

Allega li kien vittma ta' vjolenza domestika ftit qabel ġie rrapportat nieqes

Nicholas Camilleri nstab mejjet fl-inħawi ta' Għajn Tuffieħa u l-Pulizija temmen li l-mewta ma tidhirx li hija waħda suspettuża

Nicholas Camilleri nstab mejjet fl-inħawi ta' Għajn...

‘It-Topo seta’ kixef il-Parlament kollu għax xorta ma kontx nwaqqa’ akkuża ta’ attentat ta’ qtil’

Il-gazzetta ILLUM titkellem mas-Segretarju tal-Malta Police Union, Neville Mercieca, li spjega f’aktar dettall ir-raġuni wara t-talba tar-riżenja...

Il-gazzetta ILLUM titkellem mas-Segretarju tal-Malta Police...

15-il sena ħabs wara li għal darbtjen stupra lil bintu ta' disa' snin

Il-każ ra d-dawl snin wara, hekk kif il-vittma kienet fetħet qalbha ma' membru tal-MUSEUM

Il-każ ra d-dawl snin wara, hekk kif il-vittma kienet...

Lagħbu l-flus kollha li għaqdiet u nies taw bħala donazzjoni lil binhom b'kanċer

Iż-żewġ ġenituri qed ikunu akkużati b'miżapproprijazzjoni, frodi u ħasil ta' flus...

Iż-żewġ ġenituri qed ikunu akkużati...

Raġel quddiem il-Qorti wara li jweġġa' u jhedded lill-għarusa tiegħu

Verżjonijiet differenti dwar jekk marki ma' għonq il-vittma sarux miż-żagħżugħ jew inkella mill-vittma stess, kif qed jinsisti l-akkużat

Verżjonijiet differenti dwar jekk marki ma' għonq...

Muka ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest... biża' li jaħrab minn Malta

Daniel Muka jinsab akkużat bil-qtil ta' koppja fi djarhom f'Tas Sliema: Christian Pandolfino u Ivan Maciejowski

Daniel Muka jinsab akkużat bil-qtil ta' koppja fi...

Janice Chetcuti tgħid li ġiet mgħajra 'qaħba kriminali' għax bieset lil kuġinuha f'awla

Il-Maġistrat Yana Micallef Stafrace ċanfret lill-Chetcuti u talbet il-Kamra tal-Avukati biex tinvestiga dan l-aġir 'ta' diżrispett'

Il-Maġistrat Yana Micallef Stafrace ċanfret lill-Chetcuti...