Il-Qorti taċċetta li tinfetaħ inkjesta fuq flus ta' konvenji li ngħataw lin-Nutar Ivan Barbara
Tlieta minn nies - eks klijenti ta' Barbara - jgħidu li għaddew €30,650 lil dan in-nutar li ma setgħux jeħduhom lura
Arrestati tliet persuni li jitraffikaw id-droga; Il-Pulizija tikkonfiska madwar €600,000 f'kokaina
It-tliet persuni jagħmlu parti minn ċirku internazzjonali tat-traffikar ta’ droga u ġew arrestati separatament
Dun Ġużepp Sultana jitpoġġa taħt att ta' akkuża; Se jkunu investigati l-messaġġi fuq il-mowbajl tiegħu

L-Isqof Teuma, Andrew Azzopardi mis-Safeguarding Commission u saċerdoti Għawdxin jixhdu fil-każ ta' Dun Ġużepp Sultana

L-Isqof Teuma, Andrew Azzopardi mis-Safeguarding Commission...

Żewġ irġiel arrestati l-Marsa wara li jinstabu b'pussess ta' ħaxixa u droga sintetika

B'kollox iż-żewġt irġiel jinstabu 31 pakkett ħaxixa tal-kannabis, 13-il raża tal-kannabis u 20 pakkett droga sintetika ... apparti sejba oħra...

B'kollox iż-żewġt irġiel jinstabu 31 pakkett...

Yorgen Fenech kellu ritratt tat-termini tal-maħfra għal Melvin Theuma

Arnaud qal li l-oriġini tar-ritratt mhuwiex magħruf imma Fenech kien qalilhom li Keith Schembri kien bagħtulu

Arnaud qal li l-oriġini tar-ritratt mhuwiex magħruf imma...

‘Hemm bżonn nitkellmu, jien, int u K’ – messaġġ bejn Yorgen Fenech u Joseph Muscat

Lejliet li ġie arrestat, Yorgen Fenech bagħat ukoll messaġġ lil Keith Schembri jgħidlu biex ma jħallihx waħdu

Lejliet li ġie arrestat, Yorgen Fenech bagħat ukoll...

Aġġornata | Kien jistiednu d-dar biex jurih mossi tar-wrestling u minflok stuprah u abbużah għal ħames liri

Xhieda xokkanti il-konfront ta' Dun Ġużepp Cini ta storja ta' abbuż u saħansitra stupru

Xhieda xokkanti il-konfront ta' Dun Ġużepp Cini ta...

Aġġornata kontinwament | 'Kien jabbużani fis-sagristija tax-Xagħra ... kont nirrifjuta imma kien jgħidli li se mmur l-infern'

Dun Ġużepp Sultana ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest - iwieġeb mhux ħati għall-akkużi kontrih

Dun Ġużepp Sultana ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest...

Żewġ qassisin se jittellgħu l-Qorti ta' Għawdex akkużati li stupraw abbati

Illum dawn il-qassisin ġew interrogati fil-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija, il-Floriana

Illum dawn il-qassisin ġew interrogati fil-Kwartieri...

Theuma jitla' għalxejn il-Qorti; L-Avukat tal-aħwa Degiorgio jrid li l-ewwel jinstemgħu r-recordings kollha

Għalhekk il-każ ġie pospost għat-3 ta' Frar

Għalhekk il-każ ġie pospost għat-3 ta' Frar

Il-Pulizija Maltija tarresta żagħżugħ wara Mandat ta' Arrest Ewropew maħruġ mill-Ġermanja

Ir-raġel kien imfittex sabiex jgħaddi proċeduri kriminali dwar serqa armata u kriminalità organizzata fil-Ġermanja

Ir-raġel kien imfittex sabiex jgħaddi proċeduri...

L-aħwa Degiorgio jridu li l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontrihom tibda mill-bidu

Huma qed jisħqu li l-Maġistrat li qed jippresiedi l-kumpilazzjoni, għandu “idejh marbutin” u qed jimxi biss fuq dak li jgħidlu l-Avulat...

Huma qed jisħqu li l-Maġistrat li qed jippresiedi...

Melvin Theuma se jkompli jixhed wara l-inċident li ħallieh jiġġieled għal ħajtu

George u Alfred Degiorgio jaqbdu jgħajtu u joffendu lill-Maġistrat, l-Avukat Ġenerali u lill-avukat tal-familja Caruana Galizia fi tmiem is-seduta

George u Alfred Degiorgio jaqbdu jgħajtu u joffendu...

Iċ-Ċaqnu mmultat €22,000 fuq zoo bla permess f'Montekristo

Charles Polidano kien diġa' nħeles minn akkużi kriminali kontrih wara li...

Charles Polidano kien diġa' nħeles minn akkużi...