L-avukati jitolbu r-rekord kriminali tal-mafjuż Rumen li nqatel f'Diċembru f'Paceville
Ġiet miċħuda t-talba għall-ħelsien mill-arrest lil Tanase għat-tieni darba b’rabta ma’ delitt li seħħ f’Diċembru li għadda f’Paceville minħabba...
Ħames żgħażagħ akkużati b’ħtif u stupru ngħataw libertà proviżorja
Ħames ġuvintur akkużati b’ħtif, stupru u attakk ingħataw il-ħelsien mill-arrest wara erba’ xhur f’kustodja preventiva  
Uffiċjali tal-Ministeru għal Għawdex akkużati bi qtil involontarju ta' ħaddiem f'sit ta' kostruzzjoni

F'Marzu tal-2021, il-ħaddiema waqqgħu l-kamra ta' ħdejn il-latrina, li kien qiegħed jaħdem fuqha Carmel Attard

F'Marzu tal-2021, il-ħaddiema waqqgħu l-kamra...

Roderick Cassar ċempel lil missier Bernice u qallu li kien qatilha

Xhieda rat lil Cilia tinqatel quddiem għajnejha b'żewġ tiri: waħda...

Xhieda rat lil Cilia tinqatel quddiem għajnejha...

Il-Qorti tordna li Jonathan Ferris jingħata €20,000 kumpens wara li l-Korp 'kisirlu d-drittijiet tiegħu'

Jonathan Ferris kien fetaħ proċeduri kontra l-eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar wara li dan ma aċċettahx lura fil-Korp wara li kien...

Jonathan Ferris kien fetaħ proċeduri kontra l-eks...

Għal darba oħra: Il-Qorti terġa' tiċħad il-ħelsien mill-arrest lil Yorgen Fenech

Fenech ilmenta li issa ilu tlett snin miżmum taħt arrest preventiv u jista' joffri l-garanziji kollha metieġa skont il-Kodiċi Kriminali 

Fenech ilmenta li issa ilu tlett snin miżmum taħt arrest...

Jinżamm arrestat wara li hedded, ġera wara u attakka bi flixkun imkisser lill-eks sieħba tiegħu

L-akkużat kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest li ġew imposti fuqu meta kkawża ħsarat lill-vann tal-vittma

L-akkużat kiser il-kundizzjonijiet tal-ħelsien...

Akkużat li stupra lill-eks sieħba tiegħu quddiem raġel ieħor bħala 'parti minn ritwal'

Il-Maġistrat Farrugia nnotat in-natura gravi tal-akkużi u allura ċaħdet it-talba għall-ħelsien mill-arrest filwaqt li ħarġet Odni ta' Protezzjoni...

Il-Maġistrat Farrugia nnotat in-natura gravi tal-akkużi u...

'Xi tridni nagħmel jekk jerġa' jiġi għalija? Nisparalu?' - Raġel akkużat li hedded lil Frankie Grima

Raġel iċempel lill-Pulizija u jgħid li ma ħadux azzjoni kontra Grima u jistaqsi jekk għandux jisparalu... Il-Pulizija ssiblu armi tan-nar li fuqhom ma...

Raġel iċempel lill-Pulizija u jgħid li ma ħadux azzjoni...

Jitlef ħajtu b'daqqiet ta' mus wara argument quddiem ħanut tal-pastizzi

L-agressuri ħarbu minn fuq il-post qabel ma' waslu l-pulizija

L-agressuri ħarbu minn fuq il-post qabel ma' waslu...

Whistleblower jgħid li t-tliet pulizija ammettew miegħu li kienu jużaw forza eċċessiva fuq persuni

Tkompli l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra t-tliet uffiċjali tal-Pulizija akkużati li kienu jarrestaw persuni barranin, jeħduhom fl-imwarrab u...

Tkompli l-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra t-tliet...

Raġel akkużat illi abbuża minn tifel ta' ħames iżda jisħaq li din akkuża malizzjuża frott l-għira ta' missier it-tifel

L-avukat tal-akkużat jgħid li missier it-tifel jgħir għall-fatt li l-eks mara tiegħu imxiet 'il quddiem f'ħajjitha u li t-tifel bena relazzjoni...

L-avukat tal-akkużat jgħid li missier it-tifel jgħir...

Rosianne Cutajar tgħid li ħasset ħajjitha mhedda bil-kummenti fuq Facebook ta' Mark Camilleri

Cutajar qalet li ħasset li kellha tirrapporta lil Camilleri għax la kien kapaċi jhedded lilha li hija fil-politika, kapaċi jagħmel l-istess lil kulħadd

Cutajar qalet li ħasset li kellha tirrapporta lil...

'Is-sistema ġudizzjarja u l-infurzar għadhom 'il bogħod milli joffru protezzjoni kontra l-vjolenza domestika'

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza tisħaq li filwaqt liu sar titjib, għad hemm ħafna xi jsir biex vittmi ta' vjolenza domestika...

Il-Kummissjoni Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Ugwaljanza...