Raġel akkużat li xtara munizzjon illegalment,  jingħata ħelsien mill-arrest għar-raba' darba
Raġel jingħata ħelsien mill-arrest wara li kien akkużat li xtara munizzjon illegalment.
Il-Qorti tordna li l-istqarrija ta' Ivan Martin lill-pulizija tingħata lil Mercieca u Caruana Curran
Il-ġurnalist kien allega li dawn iż-żewġ avukati li jiffurmaw id-Difiża ta' Yorgen Fenech, kienu offrewlu "bejn żewġ u erba' noti ta'...
Sitt xhur ħabs, multa u skwalifika għal xufier li tajjar anzjan fl-2016

L-anzjan kien tilef ħajtu wara li ntlaqat mill-karozza tat-tip BMW 

L-anzjan kien tilef ħajtu wara li ntlaqat mill-karozza...

L-FTS ordnata tħallas €141,000 f’danni lis-sidien ta' barriera fl-Imqabba

Il-Qorti kkonkludiet li minħabba xogħlijiet tal-FTS kien ċeda ħajt fil-barriera li radam tagħmir u mħażen

Il-Qorti kkonkludiet li minħabba xogħlijiet tal-FTS kien...

Żewġ nisa jispiċċaw fl-inkwiet wara li attakkaw pulizija f'Paceville

Huma bdew joħolqu għagħa u storbju f'bar popolari f'Paceville meta ġew arrestati

Huma bdew joħolqu għagħa u storbju f'bar popolari...

Jinqabad b'45 pillola ecstasy, 25 pakkett kokaina u aktar droga waqt party f'San Ġwann

Il-Qorti tordna l-friża tal-assi ta' żagħżugħ riċediv li nqabad bid-droga waqt party

Il-Qorti tordna l-friża tal-assi ta' żagħżugħ...

Ma kienx hemm biżzejjed provi li kien qed ibigħ id-droga minflok immultat għall-pussess ta' eroina

Jitlaq jiġri minn Elvis Bar f'Raħal Ġdid iżda l-pulizija jaqbduh u jsibulu ftit trab tal-eroina u 14-il pakkett bi ftit traċċi tal-istess droga,...

Jitlaq jiġri minn Elvis Bar f'Raħal Ġdid iżda...

Multa u probation għall-infermier li nstab ħati li poġġa kamera fit-toilets tan-nisa f'Mater Dei

Multa u probation għal ħaddiem ta' Mater Dei li poġġa kamera f'toilet tan-nisa fl-isptar

Multa u probation għal ħaddiem ta' Mater Dei li...

Keith Schembri jwaqqa' l-libell dwar 17 Black biex ma jkunx mistoqsi

Schembri kellu jixhed fil-libell kontra Simon Busuttil li kien akkużah li...

Schembri kellu jixhed fil-libell kontra Simon Busuttil li...

Ħelsien mill-arrest għal raġel li weġġa' u insulenta pulizija

Il-Qorti laqgħet it-talba għall-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta'...

Il-Qorti laqgħet it-talba għall-ħelsien mill-arrest fuq...

Scicluna, Mizzi u Cardona jappellaw biex il-Qorti ma tiftaħx inkjesta kriminali dwarhom

Huma qed jisħqu li dak li qed tgħid Repubblika huwa bbażżat biss fuq l-ispekulazzjoni

Huma qed jisħqu li dak li qed tgħid Repubblika huwa...

Il-Qorti tiddikjara li l-avukat tal-aħwa Degiorgio kiser il-liġi

Dan wara li bagħat ir-rapport tal-FBI lil kumpanija Amerikana li ma għandha...

Dan wara li bagħat ir-rapport tal-FBI lil kumpanija...

Sid ta' stabbiliment f'Paceville jinżamm arrestat wara qabda ta' droga fl-Ajruport

Hu wieġeb li mhux ħati u talab il-ħelsien mill-arrest.

Hu wieġeb li mhux ħati u talab il-ħelsien mill-arrest.

L-Avukat Ġenerali mhux se jappella mid-deċiżjoni tal-Qorti fil-każ tal-ħatriet tal-ġudikatura

Il-kawża ġiet differita għall-25 ta' Novembru.

Il-kawża ġiet differita għall-25 ta' Novembru.