Raġel li ħarab minn Malta fuq libertà proviżorja, jiġi arrestat fil-fruntiera bejn il-Kroazja u s-Serbja
Ir-raġel li ġie akkużat li seraq koppja mir-residenza tagħhom stess fin-Naxxar sena ilu, ġie arrestat waqt li kien qed jipprova jaqsam il-fruntiera lejn is-Serbja 
L-aħwa Degiorgio tilfu l-appell kontra s-sentenza ta’ 40 sena ħabs għal qtil ta’ Caruana Galizia
Huwa mifhum li l-aħwa Degiorgio qed jikkunsidraw li jippreżentaw proċeduri Kostituzzjonali, fid-dawl taċ-ċaħda tal-appell tagħhom
Tliet Sptarijiet: Il-Gvern iressaq rikors biex l-appell ta' Steward jinstema' b'urġenza

Fir-risposti tiegħu l-Gvern oppona għat-talba ta’ Steward li jitressqu provi u dokumenti ġodda, u f’każ li l-Qorti tilqa’ din it-talba li...

Fir-risposti tiegħu l-Gvern oppona għat-talba ta’...

'Mela l-ħajja ta' raġel mhijiex prezzjuża daqs ta' mara?' - Il-Liġi tal-Femiċidju deskritta bħala 'diskriminatorja'

L-Avukati Franco Debono, Arthur Azzopardi, Marion Camilleri u Jacob Magri talbu lill-Qorti sabiex tiddikjara l-qafas ta' liġi li titratta...

L-Avukati Franco Debono, Arthur Azzopardi, Marion Camilleri...

Tressqet l-evidenza kollha kontra r-raġel akkużat bil-qtil ta' Bernice Cassar

L-eks raġel tagħha - Roderick Cassar - huwa l-ewwel persuna fl-istorja li qed ikun akkużat b'femiċidju

L-eks raġel tagħha - Roderick Cassar - huwa l-ewwel...

Seraq biex jintbagħat il-ħabs u jikkonfronta ħabsi ieħor

Erba' serqiet f'xahrejn... L-avukat difensur jgħid li dan kollu...

Erba' serqiet f'xahrejn... L-avukat difensur jgħid...

Wara 70 sena s-sidien tal-Każin tal-PL tal-Belt jmorru l-Qorti biex jieħdu l-proprjetà lura

Huma qed jitolbu li l-kirja titwaqqaf, l-okkupanti jiġu żgumbrat u dawn iħallsu kumpens, stabbilit mill-istess Qorti

Huma qed jitolbu li l-kirja titwaqqaf, l-okkupanti...

Ryan Schembri konxjament wettaq frodi meta ffirma ftehim ta' €3.5 miljun f'debitu

Dan irriżulta minn deċiżjonijiet ta' żewġ każi li More Supermarkets u More Holdings fetħu kontra Edmond Mugliett, Alexander Farrugia, Ryan Schembri...

Dan irriżulta minn deċiżjonijiet ta' żewġ każi li...

Akkużat li hedded u attakka lis-sieħba ta' missieru filwaqt li hi tatu daqqa ta' mug

L-akkużat ma ammettiex il-ħtija, iżda il-Qorti ma laqgħetx it-talba għall-ħelsien mill-arrest u huwa mifhum li l-Pulizija se jressqu lill-mara wkoll...

L-akkużat ma ammettiex il-ħtija, iżda il-Qorti ma...

Jitolbu lill-Qorti biex tipprovdi d-dokumenti marbutin mal-investigazzjoni kontra Mark Camilleri

L-avukati ta' Mark Camilleri talbu lill-Qorti Kriminali biex tipprovdi d-dokumenti konnessi mal-investigazzjoni marbuta mal-akkużi li l-klijent...

L-avukati ta' Mark Camilleri talbu lill-Qorti Kriminali...

'Tistgħu tbusuli l-parti tiegħi' Abner Aquilina jidħaq waqt li jisma' x-xhieda fil-Qorti

Priġunier kixef lil Aquilina li qad jiftaħar li qatel lil Dembska u li ċarrtilha l-parti tagħha biex jistupraha 

Priġunier kixef lil Aquilina li qad jiftaħar li qatel lil...

Arrestati żewġt irġiel b'rabta ma' serq minn lukanda u ħanut fil-Belt Valletta

Dawn ġew arrestat ilbieraħ minn residenza fil-Belt stess

Dawn ġew arrestat ilbieraħ minn residenza fil-Belt stess

Omiċidji li xxukkjaw lil Malta : L-avukat Margaret Mifsud (7)

Margaret Mifsud, omm u avukat li spiċċat vittma ta’ imħabba li...

Margaret Mifsud, omm u avukat li spiċċat vittma ta’...

Għadu ħiereġ minn tliet snin ħabs u reġa' spiċċa arrestat wara li attakka pulizija

Ir-raġel qed jiffaċċja wkoll akkużi relatati mal-imġieba xejn tajba tiegħu, waqt li kien fl-Għassa tal-Pulizija f'San Ġiljan. 

Ir-raġel qed jiffaċċja wkoll akkużi relatati...