'L-AĠ qaltilna biex ma ninvestigawx ilmenti ta' Fenech sakemm jiġu konklużi l-prosekuzzjonijiet l-oħra'
Supretendent tal-pulizija jixhed dwar il-proċeduri ta’ kontestazzjoni kontra l-Kummissarju tal-Pulizija miftuħa minn Melvin Theuma
Il-Qorti tisma’ lil wieħed mill-aħwa tal-Maksar: 'Għandu mara u tlett itfal, għaliex għandu jaħrab?'
L-avukat difensur ta’ Agius, Alfred Abela, sostna li numru ta’ provi mitluba mid-difiża ma ġewx esebiti mill-prosekuzzjoni
Wettaq b'€20,000 serqa u mar ibigħ l-oġġetti li seraq fuq facebook

Raġel inżamm arrestat wara li ġie mixli li seraq oġġetti b’valur ta’ aktar minn €20,000 mingħand min kien iħaddmu

Raġel inżamm arrestat wara li ġie mixli li seraq...

Il-Kurunell Clinton O’Neill jinħatar Deputat Kmandant tal-Forzi Armati ta’ Malta

Il-Kurunell O’Neill se jkun qed jieħu post is-Sur Mark Mallia, li serva f’din il-kariga fis-snin preċedenti

Il-Kurunell O’Neill se jkun qed jieħu post is-Sur...

'Jinża' għarwien, jgħidilna li għandu xitan u jordnalna ninżlu għarkupptejna'; Jixhed il-psikjatra dwar Abner Aquilina

L-inċertezza dwar jekk Aquilina huwiex f'qagħda biex jgħaddi ġuri kompliet tikber hekk kif l-akkużat reġa' ddaħħal Mount Carmel

L-inċertezza dwar jekk Aquilina huwiex f'qagħda biex...

Raġel li kien qed jingħata kura l-Isptar Mater Dei gidem, insulenta u hedded Pulizija

L-akkużat kien qed jingħata l-kura għaliex kien involut fi ġlieda qabel f'Marsaskala

L-akkużat kien qed jingħata l-kura għaliex kien involut...

Il-Qorti ma tilqax it-talba ta' Theuma biex l-Istat ikun parti mid-difiża fil-każ ta' danni miftuħ mill-familja Caruana Galizia

Melvin Theuma qed jitlob li l-Prim Ministru, l-Avukat tal-Istat, l-Avukt Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija jiżdiedu mal-lista tad-difiża

Melvin Theuma qed jitlob li l-Prim Ministru, l-Avukat...

Serqa HSBC: Maġistrat tgħid li ma għandhiex il-poter tiddeċiedi t-Topo għandux jitħalla jixhed

Il-Maġistrat Monica Vella nnutat illi l-Att ta' Akkuża kienet ippubblikata u l-każ kien se jibda, imma sostniet li l-poteri tagħha fiċ-ċirkostanzi...

Il-Maġistrat Monica Vella nnutat illi l-Att ta'...

'Qtil ta' passjoni' mhux se jibqa' raġuni li biha sentenza mill-Qorti tiġi mnaqqsa

Il-Gvern illum iħabbar riforma ġdida fil-Kodiċi Kriminali ta' Malta li tinkludi fiha l-kunċett ta' femiċidju, biex Malta huwa t-tieni pajjiż...

Il-Gvern illum iħabbar riforma ġdida fil-Kodiċi...

Imwaqqa l-kawża ta’ gruppi pro-life kontra Charmaine Gauci fuq il-bejgħ tal-morning after pill

Dawn l-għaqdiet jemmnu li l-pillola hija abortiva u l-bejgħ tagħha tikser il-kodiċi kriminali u d-drittijiet umani

Dawn l-għaqdiet jemmnu li l-pillola hija abortiva u...

Il-bastimenti tal-Captain Morgan inbidlitilhom ir-reġistrazzjoni bħala 'tax-xogħol' ftit qabel laqgħu l-immigranti fuqhom

Jixhed il-General Manager tal-Captain Morgan fil-każ kostituzzjonali kontra l-PM, il-Ministru tal-Intern u l-Avukat tal-Istat...

Jixhed il-General Manager tal-Captain Morgan fil-każ...

Jammetti li seraq żewġ anzjani u anke flus minn karozza pparkjata

L-akkużat jgħid lill-Qorti li huwa għandu l-vizzju tad-droga...

L-akkużat jgħid lill-Qorti li huwa għandu l-vizzju...

Jiġru wara żagħżugħ u jagħtuh xebgħa f'Paceville wara li qabbduh jisraq; Jispiċċa l-Qorti kollu ġrieħi

Il-Maġistrat ma ħadet gost xejn li l-akkużat wasal quddiemha f’dik il-kundizzjoni u bi ġrieħi f’wiċċu u saħqet li ħadd, għamel...

Il-Maġistrat ma ħadet gost xejn li l-akkużat wasal...

Akkużat li weġġa’ lil missieru u hedded ħames qraba tal-familja quddiem tifel ta' seba' snin

L-avukat difensur qal li mhux se jkun qed jitlob il-libertà proviżorja, iżda talab lill-Qorti biex tirrakkomanda li l-akkużat jinżamm l-Isptar...

L-avukat difensur qal li mhux se jkun qed jitlob...