Fenech jgħid li l-Inkjesta Pubblika hija mmexxija minn 'aġendi politiċi u personali'
L-avukati ta' Yorgen Fenech jisħqu li qed jinkisru d-drittijiet ta' smigħ xieraq tal-klijent tagħhom akkużat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia
Karol Aquilina jitressaq il-Qorti akkużat b'sewqan perikoluż
Aquilina qed ikun akkużat li daħal fi skorta tal-Pulizija li kienet qed takkumpanja delegazzjoni barranija
L-aħwa Degiorgio jmorru l-Qorti Kostituzzjonali wara li ġew miċħuda l-maħfra presidenzjali

Qed jisħqu li fil-Gvern hemm kunflitt ta' interess għax huma qed isemmu eks Ministru li kien involut fl-assassinju u ministru preżenti mdaħħal...

Qed jisħqu li fil-Gvern hemm kunflitt ta' interess...

Aġġornata | Keith Schembri jinsab rikoverat fl-isptar minħabba 'kundizzjoni serja'

Dalgħodu kompliet il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontrih, fost persuni oħra, hekk kif qed ikun akkużat b'korruzzjoni, ħasil ta' flus, frodi,...

Dalgħodu kompliet il-kumpilazzjoni tal-evidenza kontrih,...

L-Istat ordnat jagħti €560,000 f'kumpens lil sid ta' proprjetà fi Triq Merkanti fil-Belt Valletta

F'deċiżjoni oħra minn sensiela, il-Qorti saħqet li l-liġi tal-kera kif inhi qed tikser id-dritt tas-sid milli jgawdi l-proprjetà tiegħu

F'deċiżjoni oħra minn sensiela, il-Qorti saħqet li...

Aktar ma talbitu jieqaf jabbużaha, aktar għamel - Xhieda dwar allegat stupru minn surġent tal-pulizija

Il-Qorti semgħet kif meta s-surġent mar fid-dar tal-vittma - li rrappurtat serqa mid-dar tagħha -  kien 'high' bid-drogi 

Il-Qorti semgħet kif meta s-surġent mar fid-dar...

Student jiffilmja lilu nnifsu jagħmel abbuż sesswali verbali fuq l-għalliema tiegħu fil-klassi

Dan il-filmat qed idur fuq il-midja soċjali u l-MUT għamlet rapport lill-Pulizija

Dan il-filmat qed idur fuq il-midja soċjali u l-MUT...

Ħati li kien jieħu lil student ta' 12-il sena fl-appartament tiegħu, itih jixrob u jabbużah

Jinstab ħati u jintbagħat sitt snin ħabs...

Jinstab ħati u jintbagħat sitt snin ħabs...

Mowbajls u ammonti kbar ta' flus kontanti fost l-affarijiet li nstabu fid-djar tal-aħwa tal-maksar

... fid-dar ta' Robert Agius instabet ukoll arma rreġistrata - revolver tat-tip Luger

... fid-dar ta' Robert Agius instabet ukoll arma...

Jisirqu 900 sett tal-arja kkundizzjonata; Tmint irġiel arrestati

Dawn insterqu minn maħżen ta’ kumpanija privata...

Dawn insterqu minn maħżen ta’ kumpanija...

Jgħid li spiċċa fiċ-ċella tal-iżolament wara li tkellem fil-Qorti fuq 'kampanja ta' terrur' fil-ħabs

Brian Vella, priġunier, qed jisħaq li lest jixhed taħt ġurament dwar is-siġġu tat-torturi li l-gazzetta ILLUM kienet żvelat l-eżistenza tiegħu

Brian Vella, priġunier, qed jisħaq li lest jixhed taħt...

Eks Supretedent tal-Pulzija arrestat u interrogat fuq leaks lil Melvin Theuma

... kien Theuma nnifsu li kixef kif kien qed jistenna lista li tagħtih l-informazzjoni dwar il-proprjetajiet tiegħu li kien se jsir ir-rejd fuqhom

... kien Theuma nnifsu li kixef kif kien qed jistenna lista...

Il-Qorti tordna kumpens ta' €300 lil Keith Schembri fuq l-iffriżar tal-assi tal-kumpaniji tiegħu

Il-Qorti tfakkar li mhux raġonevoli li persuna affetwata minn mandat taħt l-Att tal-Prevenzjoni mill-Ħasil tal-Flus, tieqaf tiffunzjona kummerċjalment...

Il-Qorti tfakkar li mhux raġonevoli li persuna affetwata...

Surġent akkużat bi stupru ta' mara li kienet għadha kemm sfat vittma ta' serqa

Is-Surġent qed ikun akkużat ukoll li ġibed filmat ta' dan l-istess stupru

Is-Surġent qed ikun akkużat ukoll li ġibed filmat...