Wara 70 sena s-sidien tal-Każin tal-PL tal-Belt jmorru l-Qorti biex jieħdu l-proprjetà lura
Huma qed jitolbu li l-kirja titwaqqaf, l-okkupanti jiġu żgumbrat u dawn iħallsu kumpens, stabbilit mill-istess Qorti
Ryan Schembri konxjament wettaq frodi meta ffirma ftehim ta' €3.5 miljun f'debitu
Dan irriżulta minn deċiżjonijiet ta' żewġ każi li More Supermarkets u More Holdings fetħu kontra Edmond Mugliett, Alexander Farrugia, Ryan Schembri u Adrian Agius
Akkużat li hedded u attakka lis-sieħba ta' missieru filwaqt li hi tatu daqqa ta' mug

L-akkużat ma ammettiex il-ħtija, iżda il-Qorti ma laqgħetx it-talba għall-ħelsien mill-arrest u huwa mifhum li l-Pulizija se jressqu lill-mara wkoll...

L-akkużat ma ammettiex il-ħtija, iżda il-Qorti ma...

Jitolbu lill-Qorti biex tipprovdi d-dokumenti marbutin mal-investigazzjoni kontra Mark Camilleri

L-avukati ta' Mark Camilleri talbu lill-Qorti Kriminali biex tipprovdi d-dokumenti konnessi mal-investigazzjoni marbuta mal-akkużi li l-klijent...

L-avukati ta' Mark Camilleri talbu lill-Qorti Kriminali...

'Tistgħu tbusuli l-parti tiegħi' Abner Aquilina jidħaq waqt li jisma' x-xhieda fil-Qorti

Priġunier kixef lil Aquilina li qad jiftaħar li qatel lil Dembska u li ċarrtilha l-parti tagħha biex jistupraha 

Priġunier kixef lil Aquilina li qad jiftaħar li qatel lil...

Arrestati żewġt irġiel b'rabta ma' serq minn lukanda u ħanut fil-Belt Valletta

Dawn ġew arrestat ilbieraħ minn residenza fil-Belt stess

Dawn ġew arrestat ilbieraħ minn residenza fil-Belt stess

Omiċidji li xxukkjaw lil Malta : L-avukat Margaret Mifsud (7)

Margaret Mifsud, omm u avukat li spiċċat vittma ta’ imħabba li...

Margaret Mifsud, omm u avukat li spiċċat vittma ta’...

Għadu ħiereġ minn tliet snin ħabs u reġa' spiċċa arrestat wara li attakka pulizija

Ir-raġel qed jiffaċċja wkoll akkużi relatati mal-imġieba xejn tajba tiegħu, waqt li kien fl-Għassa tal-Pulizija f'San Ġiljan. 

Ir-raġel qed jiffaċċja wkoll akkużi relatati...

Heddidha li jitfa' l-aċtu f'wiċċha wara li ma baqgħetx toħroġ miegħu

L-Ispettur spjega kif l-allegat vittma kienet għamlet rapport f'Marzu u ilmentat illi kienet irċeviet theddid mingħand l-akkużat li miegħu kellha...

L-Ispettur spjega kif l-allegat vittma kienet għamlet...

Raġel jammetti l-ħtija li mmiżaproprija €92,000... Jikteb ċekkijiet marbuta ma' kontijiet bla flus

L-Ispettur Jonathan Ransley u Ritienne Gauci ressqu lill-akkużat ta' 49 sena quddiem il-Maġistrat Victor Axiaq dalgħodu b'akkużi ta' frodi,...

L-Ispettur Jonathan Ransley u Ritienne Gauci ressqu...

Raġel akkużat illi abbuża sesswalment persuna b'diżabilità ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest

Ir-raġel li deher quddiem il-Qorti llum qed ikun akkużat ili wettaq reat sesswali ma' raġel ta' 22 sena u li ssoġettah għal intimità...

Ir-raġel li deher quddiem il-Qorti llum qed ikun akkużat...

Il-Qorti ma tilqax it-talba ta' Fenech biex Arnaud jitneħħa mill-investigazzjoni fil-qtil ta' Caruana Galizia

Yorgen Fenech qed jisħaq, fost oħrajn, illi Arnaud kien qed jgħaddi informazzjoni dwar l-investigazzjoni lil Keith Schembri, inkluż dettalji dwar l-arrest...

Yorgen Fenech qed jisħaq, fost oħrajn, illi Arnaud kien...

L-AG tiċħad it-talba tal-aħwa Degiorgio biex jissottomettu evidenza, jiem qabel ma' tinstema l-kawża

Din l-evidenza allegatament kellha turi lil Alfred Degiorgio fi stat ta' saħħa ħażina, li sussegwentament setgħet wasslet għall-ammissjoni ta'...

Din l-evidenza allegatament kellha turi lil Alfred...

'Id-deċiżjoni li Degiorgio jitħalla joħroġ mill-ħabs kienet waħda insensittiva u li qatt ma kellha tkun'

Il-Ministru Byron Camilleri sostna li s-soċjetà, il-vittmi u l-familji tagħhom ukoll għandhom drittijiet li m'għandhomx jiġu...

Il-Ministru Byron Camilleri sostna li...