Anthony Debono mill-ġdid meħlus mill-akkużi ... Bernard Grech jitlob apoloġija mingħand il-PL
Ir-raġel tal-eks Ministru Giovanna Debono jerġa' jiġi meħlus minn kull akkuża...
Il-Qorti titlob lill-Kummissarju tal-Pulizija jiddikjara x'data kien hemm fil-mowbajl ta' Keith Schembri
... u titlob iżda li d-difiża ta' Yorgen Fenech tispeċifika x'informazzjoni trid minn dan il-mowbajl
Yorgen Fenech ħareġ somom kbar ta' flus biex l-aħwa Degiorgio jħallsu avukat

Melvin Theuma jkompli jixhed fil-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Yorgen Fenech akkużat bħala l-mandant tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia

Melvin Theuma jkompli jixhed fil-kumpilazzjoni tal-evidenza...

Żewġ turisti tfajliet jippreżentaw test falz tal-Covid-19; Waħda minnhom kienet pożittiva

Huma ġew ordnati ma jersqux lejn l-Ewropa għal tliet snin u anke ordnati jħallsu multa

Huma ġew ordnati ma jersqux lejn l-Ewropa għal tliet snin...

Żewġt irġiel quddiem il-Qorti wara serq minn supermarket 'għax kienu bil-ġuħ'

Il-Prosekuzzjoni titlob li l-akkużati jingħataw għajnuna kontra l-vizzju tad-droga...

Il-Prosekuzzjoni titlob li l-akkużati jingħataw għajnuna...

Jisirqu r-roti u jbigħuhom is-suq! Jitkisser ċirku ta' serq ta' roti f'Tas Sliema u l-Gżira

Żewġt irġiel arrestat fuq dan is-serq

Żewġt irġiel arrestat fuq dan is-serq

Jimxi fi triq b'sikkina u ħadida kbira jkisser il-ħġieġ tal-vetturi; Iweġġa' żewġ pulizija waqt l-arrest

Iż-żagħżugħ ġie arrestat ilbieraħ filgħaxija f'San Pawl il-Baħar

Iż-żagħżugħ ġie arrestat ilbieraħ filgħaxija...

Maġistrat titressaq il-Qorti fuq akkużi relatati ma' VAT

Il-Maġistrat Monica Vella tressqet il-Qorti fuq akkużi relatati ma' VAT...

Il-Maġistrat Monica Vella tressqet il-Qorti fuq akkużi...

Eks pulizija akkużat li mar fuq xena ta' serqa u spiċċa stupra lill-vittma jingħata l-ħelsien mill-arrest

Huwa kien ordnat iħallas depożitu ta' €5,000 u garanzija personali ta' €5,000 ukoll

Huwa kien ordnat iħallas depożitu ta'...

Missier ta' sebat itfal jammetti li kien jibgħat lil uliedu jisirqu l-ġugarelli

It-tfal huma kollha taħt l-età, bl-iżgħar tifel li kien jibgħat jisraq għad għandu biss ħames snin

It-tfal huma kollha taħt l-età, bl-iżgħar tifel...

Omm u iben akkużati li attakkaw uffiċjal tal-LESA

L-inċident seħħ nhar l-Erbgħa fl-10:45am fi Triq San Frangisk, San Pawl...

L-inċident seħħ nhar l-Erbgħa fl-10:45am fi Triq San...

'Electrogas kien żball kbir' - Yorgen Fenech jikteb f'imejl lil martu

Dan żvelah Matthew Caruana Galizia waqt li xehed fil-kumpilazzjoni tal-evidenza kontra Yorgen Fenech

Dan żvelah Matthew Caruana Galizia waqt li xehed...

Raġel jitressaq il-Qorti akkużat li xerred ritratti espliċiti tal-eks tfajla tiegħu

Fil-Qorti nstema' kif ir-raġel ma setax jaċċetta li r-relazzjoni bejnu u l-eks sieħba tiegħu kienet spiċċat u baqa' jsegwi l-passi tagħha

Fil-Qorti nstema' kif ir-raġel ma setax jaċċetta li...

Futur inċert għall-Bolt f'Malta; Il-Qorti mitluba tordna x-xoljiment tal-kumpanija

Dan wara li wieħed mis-shareholders qed jisħaq li l-kumpanija mhijiex f'pożizzjoni li tħallas id-dejn li għandha minkejja li qed iżżid l-operat

Dan wara li wieħed mis-shareholders qed jisħaq li...