Il-Qrati Maltin jirrifjutaw appell finali mill-aħwa Degiorgio
Jinfetaħ il-bieb biex jibda l-ġuri kontra l-aħa akkużati illi wettqu l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia
Allega li kien vittma ta' vjolenza domestika ftit qabel ġie rrapportat nieqes
Nicholas Camilleri nstab mejjet fl-inħawi ta' Għajn Tuffieħa u l-Pulizija temmen li l-mewta ma tidhirx li hija waħda suspettuża
Il-Qorti ma tilqax it-talba minn wieħed mill-aħwa tal-Maksar għall-ħelsien mill-arrest

Wieħed mill-aħwa tal-Maksar jgħid li hemm provi tal-innoċenza tiegħu

Wieħed mill-aħwa tal-Maksar jgħid li hemm provi...

Neħħa l-flokk, qabad flixkun minn mejda u ta daqqa lil persuna li kienet f'ristorant f'Paceville

Is-smigħ ikollu jieqaf ħesrem minħabba li l-akkużat kellu wġigħ f'sidru u idejh...

Is-smigħ ikollu jieqaf ħesrem minħabba li l-akkużat...

‘Malta ma kinitx fattwali meta tat l-informazzjoni dwar id-dewmien ta’ kawżi fil-Qrati, lill-UE’ - Anna Mallia

Il-ġimgħa l-oħra l-ILLUM tkellmet dwar kemm hemm kawżi pendenti fil-Qorti tal-Appell. Din il-ġimgħa l-ILLUM tistaqsi lill- avukat Anna Mallia u...

Il-ġimgħa l-oħra l-ILLUM tkellmet dwar kemm hemm kawżi...

Spiteri ċempel lir-raġel ta' vittma ta' allegat fastidju sesswali u ħeġġu biex martu twaqqa' l-akkużi

Tkompli tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ kontra Direttur tal-Infurzar fi TM akkużat b'fastidju sesswali 

Tkompli tinstema' l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ...

Iosif Galea u Jason Farrugia bi pjanijiet li jikkorrompu Uffiċjal tal-Pulizija b'xi flus

Saru aktar minn 600 trasferiment ta' dokument minn laptop tax-xogħol ta' Farrugia għal mezzi personali... Il-MITA saħqet li dan kien projbit

Saru aktar minn 600 trasferiment ta' dokument minn...

Żagħżugħ ta' 22 sena prova jaħrab minn Malta permezz ta' ajruplan bil-card ta' Tallinja

Huwa prova jaħrab waqt li kien immanetjat u ikkawża ħsarat fuq proprjetà tal-ajruport 

Huwa prova jaħrab waqt li kien immanetjat u ikkawża...

Raġel, li kien imfittex fuq ġlieda f'Wied il-Għajn, ikkawża xi ġrieħi lill-Pulizija meta pruvaw jarrestawh

Dan ir-raġel kien imfittex wara li kien involut fi ġlieda li seħħet fi Frar li għadda u li kien ħarab mill-post

Dan ir-raġel kien imfittex wara li kien involut fi ġlieda...

'Mhux se twaqqafni milli nieħu dak li rrid, xorta nsibek' ... mara mhedda meta ipprovat taħrab mill-prostituzzjoni

Vittma oħra tixhed fil-Qorti li wieħed mill-akkużati serqilha l-passaport biex ma taħrabx

Vittma oħra tixhed fil-Qorti li wieħed mill-akkużati...

Hit and Run iħalli raġel ta' 31 sena bi ġrieħi gravi

Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjoni u t-tfittxija tal-vettura

Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjoni u...

Raġel ta' 44 sena jweġġa' gravi wara li sploda ċilindru tal-gass fil-Belt Valletta

Dan ġara lbieraħ fi stabbiliment, fi Triq l-Ordinanza

Dan ġara lbieraħ fi stabbiliment, fi Triq l-Ordinanza

Il-Qorti tiddikjara li Aquilina kien fi stat ta' ġenn meta qatel lil Dembska... Id-deċiżjoni issa f'idejn l-AĠ

L-Avukat Ġenerali għandu żewġ għażliet quddiem il-fatt li wara li semgħet il-konklużjonijet ta' tliet psikjatri Abner Aquilina kien iddikjarat li...

L-Avukat Ġenerali għandu żewġ għażliet quddiem...

Argument fuq flixkun ilma jispiċċa f'argument bejn żewġ aħwa u daqqa ta' sikkina

L-inċdent seħħ nhar il-Erbgħa li għadda bejn is-7:00 p.m u t-8:00 p.m hekk kif l-aħwa kienu qed jieklu

L-inċdent seħħ nhar il-Erbgħa li għadda bejn is-7:00...