Estradit lejn Malta wara Mandat ta' Arrest Ewropew fuq każ ta' frodi li seħħ fl-2013
Fl-2013 kien sar rapport minn sid ta’ ħanut tal-ġojjellerija li jinsab fil-Marsa għamel rapport lill-Pulizija li kien ħallas mas-€75,000 għal ammont...
Jason Azzopardi jixhed fil-Qorti kif spiċċa mhedded minn partitarju ta' Adrian Delia
Il-każ allegatement seħħ nhar l-24 ta’ Lulju ftit wara li spiċċat laqgħa, tard bil-lejl, fid-Dar Ċentrali tal-PN
Jinqabad fil-fatt jipprova jisgassa bieb ta' dar fil-Belt Valletta

Malli lemaħ il-Pulizija r-raġel telaq jiġri iżda nqabad ftit wara fi Triq...

Malli lemaħ il-Pulizija r-raġel telaq jiġri iżda nqabad...

Jitolbu kumpens sentejn wara li binhom ħaraq siequ waqt il-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

L-inċident kien seħħ fi Triq il-Merkanti fil-Belt Valletta meta ż-żagħżugħ rifes fjakkola

L-inċident kien seħħ fi Triq il-Merkanti fil-Belt...

Cardona jisħaq li min hu vera responsabbli mill-qtil ta' Daphne qed jipprova jitfa' l-ħtija fuqu

Melvin Theuma, ilbieraħ qal lill-Qorti li t-tliet irġiel akkużati bil-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia rċevew €350,000 mingħand l-eks...

Melvin Theuma, ilbieraħ qal lill-Qorti li t-tliet irġiel...

'Itfgħu l-ħtija fuq Chris Cardona u noqtolkom' - Tkompli l-kumpilazzjoni kontra Yorgen Fenech

Melvin Theuma jgħid li Yorgen Fenech kien qallu li Chris Cardona spiċċa b'overdose tant kemm inkwieta dwar il-qtil ta' Daphne

Melvin Theuma jgħid li Yorgen Fenech kien qallu li Chris...

Il-Qorti tiddikjara li r-restrizzjonijiet tal-COVID-19 kisru d-drittijiet ta' Yorgen Fenech

L-Imħallef ordna li l-kumpilazzjoni tal-evidenza tkompli immedjatament

L-Imħallef ordna li l-kumpilazzjoni tal-evidenza...

'Atti kodardi fuq nies vulnerabbli' - Tnejn minn nies ħatja li serqu ħames anzjani

Żewġt aħwa jispiċċaw ħażin wara li serqu biex ikunu jistgħu jsostnu l-vizzju

Żewġt aħwa jispiċċaw ħażin wara li serqu biex ikunu...

Aġġornata | Ħaddiem xtaq jikxef x'ġara eżatt meta ġġarfet id-dar ta' Miriam Pace basta jkun protett

Evidenza, fosthom ritratti u anke frammenti ta' żebgħa juru kif hydraulic excavator kien qed jintuża biswit id-dar ta' Pace sekondi qabel...

Evidenza, fosthom ritratti u anke frammenti ta'...

L-Iskwadra ta’ Kontra t-Terroriżmu tarresta raġel ta' 48 sena

Ir-raġel kien imfittex mill-Ungerija permezz ta’ Mandat ta’...

Ir-raġel kien imfittex mill-Ungerija permezz...

'Ma rridx niġu f'sitwazzjoni fejn ikollna nagħżlu min jieħu ventilator u min le' - Charmaine Gauci tixhed

Gauci xehdet fil-każ Kostituzzjonali li Yorgen Fenech fetaħ kontriha għax qed jisħaq li l-ordnijiet jiksrulu d-drittijiet tiegħu

Gauci xehdet fil-każ Kostituzzjonali li Yorgen Fenech...

Raġel imut wara li kellu jiġi injtettat u u intuża stun gun fuqu hekk kif ta s-salt għat-tieqa

Raġel jitlef ħajtu wara inċident li dam siegħat għaddej f'Ħaż Żabbar illi fih ingħalaq f'kamra kif ukoll beda jwaddab oġġetti lejn in-nies -...

Raġel jitlef ħajtu wara inċident li dam siegħat...

'Insensittiva' - Il-Ministeru tal-Ġustizzja dwar il-pass ta' avukat minn mal-AĠ għad-difiża ta' Yorgen Fenech

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jgħid illi kien pass insensittiv dak tal-avukat Charles Mercieca li jimxi mill-Uffiċċju tal-AĠ għad-difiża ta' Yorgen...

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jgħid illi kien pass...

Il-PN jitlob għal assigurazzjonijiet hekk kif avukat jitlaq minn mal-Uffiċċju tal-AĠ u jissieħeb fid-Difiża ta' Yorgen Fenech

Avukat jitlaq mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u jsir parti mid-difiża tal-akkużat bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia... il-PN jitlob spjegazzjoni

Avukat jitlaq mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u jsir...