Il-Qorti tordna l-arrest ta’ raġel akkużat b’reat ta’ mibegħda kontra l-President tar-Repubblika
Il-kumment  kien jgħid hekk: 'Bir-rispett kollu, kieku buffu bħal dan iwaħħal iż-żibel fuq il-propjetà tiegħi, kont nitfagħlu bott aċidu'
Raġel ħati ta’ diskors ta’ mibegħda wara li sejjaħ biex Deputat tal-PN jiġi mħaġġar f’kumment fuq Facebook
L-akkużat ġie mmultat €300 u ingħata ħelsien kundizzjonali għal sentejn, hekk kif il-Qorti nnutat li d-Deputat tal-PN Karol Aquilina kien aċċetta l-apoloġija tiegħu
It-tobba li amministraw lil Prudente jgħidu li kien hemm ċans żgħir li t-tarbija tgħix

It-tobba xehedu fil-Qorti li la saħħitha u lanqas ħajjitha ma kienu f'riskju kbir 

It-tobba xehedu fil-Qorti li la saħħitha u lanqas...

Ħaddmuhom, ma ħallsuhomx u issa għal Kordin: Żewġ Diretturi ta' fabbrika jintbagħtu sitt snin ħabs

Żewġ Diretturi ta' Leisure Clothing jitilfu l-appell u jispiċċaw Kordin fuq akkużi ta' traffikar tal-bnedmin...

Żewġ Diretturi ta' Leisure Clothing jitilfu l-appell...

Prova jikkonvinċi uffiċjali tal-Orkestra biex ibiddlu fehmet il-vittma u ma tmurx għand l-awtoritajiet

Sigmund Mifsud prova jagħmel dan biex jekk il-vittma kienet se titkellem 'biex tpattiha lil xi ħadd taħsibha darbtejn' 

Sigmund Mifsud prova jagħmel dan biex jekk il-vittma...

'Tela' fuq dahri u qabad jagħtini fuq spalti, rasi, saqajja u tagħni xutt fil-kustilji' Jixhed il-vittma li ġie attakkat minn uffiċjali ta' TM

L-Uffiċjali ppruvaw iwaqqfu lil vittma għax kien qiegħed isuq b'mod eċċessiv u minkejja li ma rreżistiex meta niżel mill-karozza, attakkawh

L-Uffiċjali ppruvaw iwaqqfu lil vittma għax kien qiegħed...

Akkużat li spara f'wiċċ raġel li għandu għalqa ħdejh u qered filmati CCTV li jinkriminawh

Il-pensjonant ta' 66 sena qed ikun akkużat li wettaq dan ir-reat lejliet l-ewwel jum tas-sena..

Il-pensjonant ta' 66 sena qed ikun akkużat li wettaq...

Kelb tal-pulizija jinterċetta 100 kapsula kokaina fl-istonku ta' raġel

Minkejja li fit-tfittxija inizjali ma nstab xejn huwa baqa' jidher aġitat u kien hemm li l-kelb indika li kien hemm xi ħaġa suspettuża

Minkejja li fit-tfittxija inizjali ma nstab xejn huwa...

Argument f'Ħaż-Żabbar iħalli tliet irġiel bi ġrieħi gravi

L-argument seħħ ilbieraħ fit-tard, fi Triq Santa Tereża

L-argument seħħ ilbieraħ fit-tard, fi Triq Santa Tereża

Żewġt irġiel akkużati li serqu minn pompa tal-petrol tliet darbiet fi żmien ħamest ijiem

It-tnejn għandhom lista' ta' akkużi kontrihom inkluż ta' reċediviżmu u ta' ksur tal-kundizzjonijiet tal-ħelsien mill-arrest

It-tnejn għandhom lista' ta' akkużi kontrihom...

Jammetti l-akkużi illi seraq minn żewġ ħwienet li jbigħu ħwejjeġ sportivi

L-akkużat ma għandux indirizz f'Malta u kien se jitlaq mill-pajjiż għada

L-akkużat ma għandux indirizz f'Malta u kien se...

Raġel fis-sakra akkużat li weġġa' u hedded persuna minħabba l-aħbar tat-telfa ta' missieru

Wara li ngħata disa' xhur priġunerija r-raġel, li m'għandux fejn joqgħod u jinsab bla xogħol, għajjat 'grazzi'

Wara li ngħata disa' xhur priġunerija r-raġel, li...

Bouncer bla liċenzja akkużat li attakka raġel li kien qed jiċċelebra r-rebħa tal-Arġentina

Il-Qorti tirrifjuta l-ħelsien mill-arrest hekk kif għad hemm persuni oħrajn li għad iridu jinqabdu mill-pulizija b'rabta ma' dan l-inċident

Il-Qorti tirrifjuta l-ħelsien mill-arrest hekk kif għad...

Ħaddiem ta' 36 sena iweġġa' gravi fil-Qrendi

Huwa weġġa' wara li waqgħu fuqu xi folji tal-ħġieġ

Huwa weġġa' wara li waqgħu fuqu xi folji tal-ħġieġ