Maġistrat tiddikjara frodi elettorali fis-Siġġiewi, tordna l-pulizija ssib min 'immanipula l-votanti'

Maġistrat ordnat lill-pulizija biex tinvestiga u tiddentifika l-uffiċjali pubbliċi u l-entitajiet li 'mmanipulaw lill-votanti biex jibdlu l-indirizz tagħhom' għal sit ta’ kostruzzjoni fis-Siġġiewi qabel l-elezzjonijiet ta' Ġunju

Il-ġimgħa li għaddiet, il-Maġistrat Frendo Dimech għamlet żjara personalment fuq il-post biex tara hi stess il-Binja Silvio Parnis fis-Siġġiewi. (Ritratt: MaltaToday)
Il-ġimgħa li għaddiet, il-Maġistrat Frendo Dimech għamlet żjara personalment fuq il-post biex tara hi stess il-Binja Silvio Parnis fis-Siġġiewi. (Ritratt: MaltaToday)

Dan ir-rapport kien aġġornat bl-aħħar informazzjoni fis-5:55pm

Maġistrat ordnat lill-pulizija biex tinvestiga u tiddentifika l-uffiċjali pubbliċi u l-entitajiet li “mmanipulaw lill-votanti biex jibdlu l-indirizz tagħhom” għal sit ta’ kostruzzjoni fis-Siġġiewi qabel l-elezzjonijiet li ġejjin.

L-ordni ngħatat mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, f’każ mressaq mill-PN, li fihom il-partit qed jitlob ir-revoka tal-bidliet riċenti fl-indirizz ta’ diversi votanti.

Il-ġimgħa li għaddiet, il-Maġistrat Frendo Dimech għamlet żjara personalment fuq il-post biex tara hi stess qabel ma qieset it-talba tal-PN li l-proġett tad-djar Binja Silvio Parnis fis-Siġġiewi, fejn kienu reġistrati bħala residenti 99 votant minn distretti oħra, fil-fatt ma kienx abitabbli.

Il-maġistrat kkonkludiet li “bla ebda dubju” l-votanti ma ħadux l-inizjattiva huma biex jirreġistraw isimhom fl-indirizz inkwistjoni, u huwa tal-mistħija li ġew immanipulati b’dan il-mod.

Semmiet kemm hi inkwetanti illi persuna partikolari ġiet mwegħda akkomodazzjoni soċjali fl-2021, imma ġiet allokata fl-appartament kmieni din is-sena, bil-kuntratti lanqas biss huma lesti.

Esprimiet tħassib bl-involviment ta’ Malita Investments PLC, il-kumpanija responsabbli mill-bini tal-akkomodazzjoni soċjali f’Malta, u li tagħha l-gvern hu l-imsieħeb maġġuri, b’ħames minn seba’ membri fil-board, appuntati propju mill-gvern.

Xhud mill-aġenzija Identità kkonferma ukoll li kienet il-Kap Eżekuttiv ta’ Malita Jennifer Falzon stess li bagħtet personalment għal diversi membri tal-istaff tagħha biex isellmu lill-persuni allokati l-appartamenti fil-blokk.

“Irriżulta li uffiċjali ta’ Identità marru fil-binja, f’kamra numru 711 f’Entratura 7, fejn hemm bdew jilqgħu eletturi li ntbagħtu jbiddlu l-karta tal-identità fuq indirizz ġdid. L-applikazzjoni għal din il-bdila saret fl-10 ta’ April li għadda,” ix-xhud qal.

Fuq il-post kien hemm ukoll uffiċjal tal-Identita’, li ffirma u kkonferma bħala xhud li l-eletturi in kwistjoni kienu joqogħdu fil-bini.

Il-Maġistrat Frendo Domech qalet ukoll fid-deċiżjoni tagħha li l-għaġġla li bih sar dan il-bdil fl-indirizzi tidher fil-fatt li l-karta tal-identità għandha data tat-twelid, post tat-twelid u s-sess neqsin minn kull dettal stipulat skont il-liġi.

Mhux talli hekk, iżda l-uffiċjal minn Identità, li kif fuq is-sit tal-binja, ivverfika u ffirma bħala xhud li l-elettur kien qed jabita fil-binja meta kien ovvja li ma kellhiex residenti, kif ikkonstatat il-Maġistrat Frendo Dimech meta għamlet l-aċċess kważi xahar wara li saru l-applikazzjonijiet ta’ bdil fl-indirizz.

More in Qrati u Pulizija