L-avukat Debono jgħid li jekk l-inkjesta nnifisha hija l-unika evidenza, il-kumpilazzjoni taf tlesti f’preżentata waħda

Fuq il-programm Xtra, l-avukat Franci Debono spjega illi jekk l-inkjesta Vitals innifisha hija l-unika evidenza miġbura, il-proċess tal-kumpilazzjoni tal-provi fil-konfront tal-akkużat fil-każ, jista' jitlesta' f'seduta waħda

L-avukat Franco Debono fuq il-programm Xtra
L-avukat Franco Debono fuq il-programm Xtra

L-avukat Franco Debono spjega illi jekk il-pulizija ma komplewx bl-investigazzjonijiet tagħhom, bħal ma hemm l-indikazzjoni li għamlu, u l-inkjesta Vitals innifisha hija l-unika evidenza, mela kumpilazzjoni ta’ evidenza fil-Qorti se tieħu seduta waħda.

“F’dan il-każ, f’dawn iċ-ċirkostanzi, jekk l-inkjesta hija l-unika prova, mela f’seduta waħda ħa jingħalqu l-provi. Se jiġu, jesebixxu l-evidenza, u daqsekk. Il-proċess ma naħsibx li se jdum,” huwa qal.

Jitkellem fuq il-programm Xtra, fuq TVM, it-Tnejn filgħaxija, Debono qal li kif irriżultaw l-affarijiet iġibu magħhom sitwazzjonijiet “perikolużi.”

Dan għaliex, hu jargumenta, li seħħew diversi ksur ta’ drittijiet, speċjalment meta l-akkużati ma ġewx mogħtija twissija, jew inkella ma ġewx interrogati.

“Meta jkollok każ bħal dan, ta’ ħasil tal-flus, il-liġ kważi tpoġġi l-piż fuqek, sabiex inti tirribatti l-akkużi miġjuba kontrik,” Debono beda’ jispjega.

“Wieħed mill-igredjenti tar-reat, tista’ tirribatih. Imma jekk il-pulizija qatt ma baghtu ghalik, l-ispjegazzjoni kif se itrrebatiha? Allura hemm ksur tad-drittijiet… Jekk dan kien susspettat, u ma wissejthux li kien suspettat, hemm sensiela ta’ ksur li seħħ,” Debono qal.

Minkejja dan, Debono spjega wkoll li issa jkunu l-Qrati li jiddeċiedu jekk hemmx ksur tad-drittijiet umani, jew le.

Intant, l-avukat qal ukoll illi “l-mantra, li qisu kulħadd beda’ jippunta subajgħ lejn il-maġistrat,” qed tonqos milli tfakkar li l-pulzija wkoll ma bagħtux għas-suspettati.

“Kieku forsi baghtu ghalihom il-pulizija u l-investigazzjoni ma saritx biss mill-maġistrat iżda mill-pulizija ukoll, kieku dik il-mantra li noqghodu nippuntaw subghajna lejn il-maġistrat ma kinitx treġġi daqsekk, jew tkun inqas komdu taghmilha,” Debono qal.

More in Qrati u Pulizija