Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaProposta tikketta ewropea għal turiżmu sostenibbli biex l-UE tgħin lill-gżejjer fi ħdanha
Il-Parlament Ewropew jagħti ħarsa lejn l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-gżejjer fl-UE - fosthom Malta u speċjalment Għawdex: Mill-bidla fil-klima, il-konnettività,...
Se jiġi estiż l-użu taċ-ċertifikat Ewropew tal-Covid-19 sa Ġunju tal-2023
L-UE trid li jekk jinqala' xi varjant ta' tħassib iċ-ċittadini ewropej jibqa' jkollhom il-libertà li jiċċaqalqu minn pajjiż tal-UE għall-ieħor
Maż-żewġ miljun persuna mkeċċija minn darhom biex jagħmlu spazju għal proġetti sportivi
Il-Covid-19 u l-bidla fil-klima qed iwasslu għal 'splużjoni' fil-ġuħ - il-Ġnus Magħquda tgħid lill-MEPs

Minn 135 miljun dawk fir-riskju ta' ġuħ telgħu għal 270 miljun. Rappreżentant tal-Ġnus Magħquda jitkellem u jirrispondi lill-MEPs dwar...

Minn 135 miljun dawk fir-riskju...

Nies bil-Fibromyalgia u l-ME qed jiffaċċjaw problema jeżerċitaw id-dritt ta' moviment ħieles madwar l-UE

Rapport ta' Alex Agius Saliba approvat mill-Kumitat tal-petizzjonijiet tal-Parlament Ewropew jisħaq favur armonizzazzjoni tal-istatus ta'...

Rapport ta' Alex Agius Saliba approvat mill-Kumitat...

Il-Parlament Ewropew jiddiskuti l-effett tat-turbini tar-riħ fuq is-sajd

Il-Parlament Ewropew b’rapport uniku li jidduskuti l-effetti sekondarji tal-inċentivi, leġiżlazzjoni u l-miżuri tal-enerġija ġġenerata...

Il-Parlament Ewropew b’rapport uniku li jidduskuti...

'Huwa fl-interess tagħna li nipprevjenu kriżi oħra ta' migrazzjoni u li jkollna strateġija għall-Afganistan'

MEPs minn Kumitati differenti tal-Parlament Ewropew jgħidu li l-irtirar tat-truppi Amerikani "mingħajr kundizzjonijiet" wassal għal "kollass...

MEPs minn Kumitati differenti tal-Parlament Ewropew jgħidu...

Il-Parlament Ewropew jipproponi diskussjonijiet maċ-Ċina b'enfasi kontra ksur ta' drittijiet tal-bniedem

Ir-rapport approvat jipproponi l-kooperazzjoni bejn l-UE u ċ-Ċina fuq sfidi globali differenti bħad-drittijiet tal-bniedem, bidla fil-klima, diżarmament...

Ir-rapport approvat jipproponi l-kooperazzjoni bejn l-UE u...

Hekk kif 16-il pajjiż ewropew għadhom jużaw l-asbestos issir sejħa biex dan jiġi projbit fl-UE

Madwar id-dinja qed imutu 250,000 persuna fis-sena minħabba l-asbestos - b'mard bħal kanċer tal-pulmun u fis-sider. Kumitat tal-Parlament Ewropew...

Madwar id-dinja qed imutu 250,000 persuna fis-sena...

Iħeġġu lill-PE ma jirrikonoxxix dak Russu jekk l-elezzjonijiet isiru bi ksur ta' prinċipji demokratiċi

Ir-rapport ta' Kumitat tal-Parlament Ewropew (PE) qed jisħaq ukoll li l-UE hemm bżonn li "tnaqqas mid-dipendenza li għandha fuq ir-Russja fuq...

Ir-rapport ta' Kumitat tal-Parlament Ewropew (PE) qed...

425 ilment ta' attakki u pressjoni fuq 1,180 ġurnalist jew Dar tal-Midja fl-UE fl-2020

Il-Parlament Ewropew jiddiskuti l-midja u l-pressjoni li qed tiffaċċja minn kull angolu, f'ħafna pajjiżi fl-UE - inkluż Malta - imma b'mod...

Il-Parlament Ewropew jiddiskuti l-midja u l-pressjoni li...

Il-maskri u l-ingwanti ma jgħinux: Il-baħar Mediterran l-iktar baħar imniġġeż fid-dinja
MEPs jesprimu allarm għas-sospensjoni tal-Parlament fit-Tuneżija

L-MEP Malti Alfred Sant jiffirma d-dikjarazzjoni imma jesprimi riservi fuq...

L-MEP Malti Alfred Sant jiffirma d-dikjarazzjoni imma...

Wara dik id-delivery li ġibt hemm ħaddiem li (probabbilment) ma għandu dritt ta' xejn. Il-Parlament Ewropew jesiġi...

Illum il-kumdità li tidħol f'app u ġġib taxi jew pizza jew saħansitra tagħmel xirja drajniha. Imma ma' din il-kumdità feġġet...

Illum il-kumdità li tidħol f'app u ġġib...