Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaL-MEPs Laburisti jinnominaw lil organizzazzjoni ambjentali lokali għall-Premju taċ-Ċittadini Ewropej
ACT irnexxiela tkattar b'suċċess iktar minn 40 speċi differenti u waqt li għamlet dan, irnexxiela tikkonserva speċi ta' flora indiġeni li kienu f'riskju kbir li...
Vot ta’ suċċess għal rapport fuq l-Ugwaljanza li ħadmet fuqu l-MEP Josianne Cutajar
Rapport tal-MEP Josianne Cutajar approvat - jimbotta ’l quddiem l-Ugwaljanza billi jiffoka fuq l-Integrazzjoni tal-Ġeneru fil-Politika ta’ Koeżjoni