Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaSitt xhur fi tmun tal-PE: Kollox fil-miżien hekk kif l-ewropej jistennew is-soluzzjonijiet għall-għoli tal-ħajja
Roberta Metsola mill-ewwel sabet ma' wiċċha gwerra li qed thedded is-sigurtà, il-fornitura ta' gass u l-istabilità fil-prezzijiet tal-ikel, ftit wara li...
'Irranġaw is-sitwazzjoni tal-ħaddiema imbagħad tkunu tistgħu tesportaw lejn l-Ewropa'
Il-Parlament Ewropew b'riżoluzzjoni li fiha jappella biex kumpaniji u fornituri ma jkunux jistgħu jesportaw lejn l-UE jekk ikun hemm suspett li l-ħaddiema tagħhom jinsabu...
'Taxxa fuq il-fjuwil għall-linji tal-ajru se tnaqqas mill-kompetittività ta' gżejjer' - Sant

L-MEP Alfred Sant innota li l-proposta li tiżdied taxxa fuq tul ta’ 10 snin fuq il-fjuwil tal-pitrolju għall-ivvjaġġar bl-ajru se tapplika biss...

L-MEP Alfred Sant innota li l-proposta li tiżdied taxxa...

Metsola bi twissija ċara lil dawk il-pajjiżi li jużaw nuqqasijiet fil-liġi biex iduru ma' sanzjonijiet kontra r-Russja

Il-President tal-Parlament Ewropew tisħaq illi l-mira tal-UE għandha tibqa' dipendenza żero fuq ir-Russja

Il-President tal-Parlament Ewropew tisħaq illi l-mira...

Id-delegazzjoni tal-PE: Malta għamlet tibdil iżda l-proċess ġudizzjarju għadu kajman

Il-PM Robert Abela jfakkar f'elenku ta' riformi li saru mill-Gvern u jesprimi ottimiżmu li Malta toħroġ mil-Lista l-Griża tal-FATF

Il-PM Robert Abela jfakkar f'elenku ta'...

Mijiet ta' nisa tqal mhux jitħallew jitilqu mill-Ukrajna għax huma ommijiet ta' surrogat

Il-Parlament Ewropew ifakkar li fl-Ukrajna isiru kwart tas-surrogati kummerċjali kollha tad-dinja u jgħid li minkejja l-gwerra ċerti aġenziji mhumiex...

Il-Parlament Ewropew ifakkar li fl-Ukrajna isiru kwart...

'F'dan iż-żmien bla preċedent, irridu niżguraw li l-popli tagħna jkollhom il-protezzjoni u r-rispett' - Ian Borg

Borg insista għal aktar kooperazzjoni biex sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem jiġu implimentati u esegwiti 

Borg insista għal aktar kooperazzjoni biex sentenzi...

Delegazzjoni mill-Parlament Ewropew lura Malta biex tevalwa l-progress fis-saltna tad-dritt

Id-delegazzjoni se tkun qed tara x'sar biex ikunu protetti l-ġurnalisti, x'miżuri ttieħdu biex tkun miġġielda l-korruzzjoni u anke biex titkellem...

Id-delegazzjoni se tkun qed tara x'sar biex ikunu...

Il-Parlament Ewropew b'kundanni kontra Lukashenko u l-għajnuna li qed jagħti lil Putin

L-MEPs ikkundannaw ukoll il-fatt li l-Bellarussja ħalliet truppi Russi u armi jgħaddu mit-territorju tagħha, ħalliet lir-Russja tuża l-arja Russa u anke...

L-MEPs ikkundannaw ukoll il-fatt li l-Bellarussja ħalliet...

Tragwardi biex il-ħażniet ewropej tal-gass ikunu mimlijin sa 85% f'Novembru... L-EPP jilqa' dan il-qbil

L-MEP tal-Partit Popolari Ewropew Jerzy Buzek jfaħħar dan il-ftehim u jfakkar ukoll fl-importanza tal-ħażniet tal-gass biex jilqgħu għal kriżijiet...

L-MEP tal-Partit Popolari Ewropew Jerzy Buzek jfaħħar dan...

Il-President tal-Moldova tintlaqa' b'ċapċip fil-Parlament Ewropew hekk kif tagħti appoġġ lill-Ukrajna

Il-Moldova fl-aħħar ġimgħat kienet qed tiffaċċja mewġiet kbar ta' immigranti mill-Ukrajna... madwar 500,000 għaddew minn dan il-pajjiż

Il-Moldova fl-aħħar ġimgħat kienet qed tiffaċċja...

Il-Fond Soċjali għall-Klima li mexxa 'l quddiem David Casa jirċievi appoġġ qawwi f’vot kruċjali

Fost il-proposti aċċettati kien hemm l-appoġġ estiż għall-mobilità ekoloġika, li jipprovdi għal appoġġ finanzjarju biex jiġi inċentivat...

Fost il-proposti aċċettati kien hemm l-appoġġ estiż...

Il-Parlament Ewropew illum jivvota fuq proposta għal taxxa minima globali għal kumpaniji kbar

Il-Parlament ilu li esprima ruħu kontra kumpaniji li joperaw f'pajjiż iżda jħallsu t-taxxi f'pajjiż ieħor sabiex igawdu minn rati preferenzjali...

Il-Parlament ilu li esprima ruħu kontra kumpaniji li...

​Metsola tiżvela mal-ILLUM: Qed ikun diskuss self biex jilqa’ għaż-żieda fil-prezzijiet kawża tal-gwerra fl-Ukrajna

Il-ġurnalista tal-gazzetta ILLUM Marianna Calleja titkellem mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ġewwa Brussell dwar iż-żieda fil-prezzijiet...

Il-ġurnalista tal-gazzetta ILLUM Marianna Calleja...