Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaMalta bagħtet truppi sabiex jipparteċipaw f’eżerċizzju militari ta' taħriġ fi Spanja
L-Unjoni Ewropea għandha tkun ippreparata tajjeb biex tiddefendi lilha nfisha, Josep Borrell, rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika...
Il-PN, Metsola u l-ġenoċidju f’Gaża | Karl Schembri
Karl Schembri jaqsam il-ħsibijiet tiegħu fuq il-kunflitt li għaddej bħalissa bejn l-Iżrael u l-Palestina u r-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea  
Charger Ewropew komuni: Il-leġiżlazzjoni ta' Agius Saliba tirċievi appoġġ qawwi ħafna

B'602 voti kontra 12, leġiżlazzjoni mmexxija mill-MEP Alex Agius Saliba tgħaddi mill-Parlament Ewropew b'saħħa

B'602 voti kontra 12, leġiżlazzjoni mmexxija mill-MEP...

L-MEP Malti Cyrus Engerer jinħatar in-negozjatur fuq l-ibħra, il-governanza u protezzjoni tagħhom

Ir-riżoluzzjoni li nnegozja Engerer se tkun qiegħda tappella kemm lill-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-bqija tad-dinja, biex jiġu adottati miri ambizzjużu li...

Ir-riżoluzzjoni li nnegozja Engerer se tkun qiegħda...

'Żidu l-paga issa!' - Trejd Unjins Ewropej jitolbu għal żieda fil-paga minima fl-istati membri

Numru ta' MEPs fosthom Maltin kienu opponew partijiet mid-direttiva meta kienet proposta l-ewwel darba f'Marzu tal-2021, fosthom l-MEP Alfred Sant

Numru ta' MEPs fosthom Maltin kienu opponew partijiet...

Il-Parlament Ewropew jiddikjara l-Ungerija bħala l-ewwel stat mhux kompletament demokratiku

L-Ungerija ilha s-snin taħt skrutinju minn Brussell iżda issa l-Parlament Ewropew saħaq li l-Ungerija għandha tistqies bħala pajjiż...

L-Ungerija ilha s-snin taħt skrutinju minn Brussell iżda...

'Ix-xhur li ġejjin mhux ser ikunu faċli għall-familji u negozji' - Von Der Leyen

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula Von Der Leyen faħħret ir-rispons ewropew għall-invażjoni Russa u ħabbret għajnuna ta' €100 miljun...

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula Von Der Leyen...

Sitt xhur fi tmun tal-PE: Kollox fil-miżien hekk kif l-ewropej jistennew is-soluzzjonijiet għall-għoli tal-ħajja

Roberta Metsola mill-ewwel sabet ma' wiċċha gwerra li qed thedded is-sigurtà, il-fornitura ta' gass u l-istabilità fil-prezzijiet...

Roberta Metsola mill-ewwel sabet ma' wiċċha gwerra li...

'Irranġaw is-sitwazzjoni tal-ħaddiema imbagħad tkunu tistgħu tesportaw lejn l-Ewropa'

Il-Parlament Ewropew b'riżoluzzjoni li fiha jappella biex kumpaniji u fornituri ma jkunux jistgħu jesportaw lejn l-UE jekk ikun hemm suspett li...

Il-Parlament Ewropew b'riżoluzzjoni li fiha jappella...

Il-kariga ta' Metsola ssaħħaħ l-opinjoni pożittiva tal-Maltin favur il-Parlament Ewropew

Żieda ta' kważi 33% f'dawk il-Maltin li għandhom opinjoni pożittiva dwar il-Parlament Ewropew

Żieda ta' kważi 33% f'dawk il-Maltin li għandhom...

Proposta tikketta ewropea għal turiżmu sostenibbli biex l-UE tgħin lill-gżejjer fi ħdanha

Il-Parlament Ewropew jagħti ħarsa lejn l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-gżejjer fl-UE - fosthom Malta u speċjalment Għawdex: Mill-bidla fil-klima,...

Il-Parlament Ewropew jagħti ħarsa lejn l-isfidi li qed...

Se jiġi estiż l-użu taċ-ċertifikat Ewropew tal-Covid-19 sa Ġunju tal-2023

L-UE trid li jekk jinqala' xi varjant ta' tħassib iċ-ċittadini ewropej jibqa' jkollhom il-libertà li jiċċaqalqu minn pajjiż tal-UE...

L-UE trid li jekk jinqala' xi varjant ta' tħassib...

Proposta biex mewt minn abort mhux sikur f'pajjiż bħal Malta tibda titqies bħala femiċidju

L-abort lura fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew wara rapport mill-Qorti Suprema tal-Istati Uniti. Il-Parlament jerġa' jisħaq illi l-abort sikur u...

L-abort lura fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew wara...

L-UE qed tħares lejn il-possibilità li tikkonfiska assi Russi u tużahom biex tiffinanzja l-bini mill-ġdid tal-Ukrajna

Charles Michel jindika li l-Kunsill Ewropew qiegħed jqis il-possibilità li jkunu kkonfiskati l-assi ta' individwi u kumpaniji Russi fl-Ewropa,...

Charles Michel jindika li l-Kunsill Ewropew qiegħed...