Turnout ta’ 72.8%: L-akbar tnaqqis jidher fis-6 u t-8 distrett, waqt li Għawdex jiddomina

L-ogħla turnout f’Għawdex, l-inqas fl-10 distrett • Il-Kummisjoni Elettorali tbiddel il-mod kif tikkalkula ċ-ċifra tat-turnout

Kienu 269,551 persuna li tefgħu l-vot tagħhom fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew is-Sibt, b’turnout għall-ġimgħa elettorali kollha tilħaq it-72.82% tal-votanti reġistrati, skont il-Kummissjoni Elettorali.

L-ammont totali ta’ votanti reġistrati li ġabru d-dokument tal-vot tagħhom kien 81.03%.

It-turnout kien l-ogħla f’Għawdex, b’parteċipazzjoni ta’ 73.95% u 24,193 vot mitfugħa. Intant, it-turnout kien l-inqas fl-għaxar distrett, distrett tradizzjonalment Nazzjonalista, b’56.33% jew 16,861 vot mitfugħa.

Meta mqabbel mal-2019, l-akbar tnaqqis fit-turnout kien irreġistrat fis-6 u t-8 distrett, għalkemm tnaqqis kien irreġistrat fid-distretti kollha.

Il-Kummissjoni Elettorali pprovdiet analiżi distrett b’distrett tal-parteċipazzjoni f’termini ta’ votanti reġistrati, kif ukoll attendenza totali kemm f’termini ta’ votanti reġistrati kif ukoll nies li ġabru d-dokument tal-vot tagħhom.

Il-parteċipazzjoni totali kienet ta’ 72.82% u 81.03% rispettivament, it-tnejn jinkludu l-votazzjoni bikrija.

F’nofs il-ġurnata tal-elezzjoni, il-Kummissjoni Elettorali ħabbret għall-ewwel darba li bidlet il-mod kif tikkalkula l-parteċipazzjoni tal-votanti. Dan ġie spjegat biss wara li tħabbret il-parteċipazzjoni fis-2pm.

Il-parteċipazzjoni għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fis-2pm kienet ta’ 42.6% skont il-Kummissjoni Elettorali. Bl-istess waqt, il-parteċipazzjoni fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali fis-2pm kienet ta’ 41.1%.

Madankollu, din iċ-ċifra tinkludi votazzjoni bikrija li saret matul il-ġimgħa li għaddiet. Fis-snin ta’ qabel, iċ-ċifra tal-parteċipazzjoni fis-2pm ma kinitx tinkludi votanti bikrija.

Barra minn hekk, jidher li ċ-ċifra kienet ikkalkulata b’mod differenti mill-elezzjonijiet tal-passat, peress li ċ-ċifri kienu bbażati fuq in-numru ta’ votanti li ġabru l-vot tagħhom, minflok il-votanti kollha eliġibbli.

Fl-2019, il-parteċipazzjoni fis-2pm kienet ta’ 32.3%, li kienet eqreb lejn il-parteċipazzjoni fl-elezzjoni tal-2014.

Ewropej Funded by the European Union

Dan l-artiklu jifforma parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dan l-artiklu jirrefletti l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta.

More in Ewropej 2024