Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaIl-Parlament Ewropew b'abbozz ta' miżuri li jistabbilixxu responsabilitajiet għal kumpaniji tal-midja soċjali
It-test approvat mill-Parlament b530 vot favur, 78 kontra u 80 astensjoni, se jintuża bħala l-mandat għan-negozjati mal-Presidenza Franċiża tal-Kunsill, li qed...
Intervista | 'Ċertifikat tal-Covid jfisser vaċċin jew test negattiv - din hija l-pozizzjoni li l-MEPs se jibqgħu jimbuttaw'
Il-Covid-19 u l-ambjent - kwistjonijiet li jinsabu fuq moħħ mhux biss ħafna Maltin imma ħafna Ewropej ukoll. Il-gazzetta ILLUM titkellem dwar dawn it-temi u oħrajn mal-MEP...
Minn ċella kiesħa fir-Russja, Alexeï Navalny jirbaħ il-Premju Sakharov għall-2021

Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn il-finalisti tal-Premju Sakharov għall-2021. Premju ta’ €50,000 li jingħata mill-Parlament Ewropew...

Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn il-finalisti...

Il-Parlament Ewropew jappella biex il-poteri fit-Tuneżija ma jkunux ikkonċentrati wisq f'idejn il-President

536 MEP jappellaw għall-ħarsien tas-saltna tad-dritt u inqas poteri f'idejn il-President

536 MEP jappellaw għall-ħarsien tas-saltna tad-dritt u...

'Ħsibt li l-libell hu l-prezz li ġurnalist irid iħallas biex jagħmel xogħlu' - Matthew Caruana Galizia

Kemm il-darba qrajna li ġurnalist jew kamra tal-aħbarijiet f’pajjiżna qala’ libell. Tant smajniha din li l-Malti ħareġ bil-frażi...

Kemm il-darba qrajna li ġurnalist jew kamra...

Wara snin ta’ stennija … addottat ir-rapport għall-protezzjoni ta’ persuni b’diżabiltà 

Il-gazzetta ILLUM kienet mistiedna għal-laqgħa organizzata mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f’Malta fejn kellha l-opportunità titkellem...

Il-gazzetta ILLUM kienet mistiedna għal-laqgħa...

'Kulħadd għandu jkollu aċċess għall-internet kif kulħadd għandu aċċess għall-edukazzjoni'

L-MEP Josianne Cutajar inħatret negozjatur tas-Soċjalisti Ewropej fuq ir-Regolament dwar l-Intelliġenza Artifiċjali u l-Path to the Digital Decade

L-MEP Josianne Cutajar inħatret negozjatur...

Alfred Sant jisħaq dwar l-importanza li jkunu protetti s-sajjieda tradizzjonali tal-Mediterran

L-MEP Alfred Sant qal lill-Plenarja li ma jagħmilx sens li l-miżuri maħsuba biex jissalvagwardjaw u jibnu mill-ġdid l-istokkijiet tal-ħut jaqdu...

L-MEP Alfred Sant qal lill-Plenarja li ma jagħmilx sens li...

L-MEPs jivvutaw għal estensjoni ta' 10 snin li biha tibqa' ma tħallasx żejjed għar-roaming

B'din il-leġiżlazzjoni il-konsumaturi ikunu jistgħu jkomplu jgawdu mill-abilità li jużaw il-mowbajl tagħhom f'pajjiż ieħor tal-UE...

B'din il-leġiżlazzjoni il-konsumaturi ikunu jistgħu...

'L-istess nies, li qed iwettqu l-istess reati u xejn ma jinbidel' - Il-PE dwar il-Pandora Papers

Kellna l-Iswiss Leaks, il-Panama Papers, il-Paradise Papers u issa l-Pandora Papers. Il-Parlament Ewropew jiddiskuti dan l-iżvilupp li kixef l-għawwar...

Kellna l-Iswiss Leaks, il-Panama Papers, il-Paradise Papers...

'Il-Parlament Ewropew hu fuq in-naħa tagħkom, u jrid il-ġustizzja fil-każijiet kollha li żvelat Daphne' - Casa

Fl-okkażjoni tar-raba’ sena mill-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia, il-Parlament Ewropew se jkun qed jonora l-ġurnalista Maltija permezz tal-ewwel...

Fl-okkażjoni tar-raba’ sena mill-qtil ta’...

Il-Parlament Ewropew jappella għal aktar sanzjonijiet kontra Lukashenko

Riżoluzzjoni favur aktar sanzjonijiet tgħaddi mill-Parlament Ewropew b'506 voti favur, 139 astenjoni u 29 vot kontra

Riżoluzzjoni favur aktar sanzjonijiet tgħaddi...

Riżoluzzjoni tal-PE titlob rikonoxximent ta' żwieġ jew partnerships ta' koppji LGBTIQ li jkunu saru f'pajjiż ieħor tal-UE

Riżoluzzjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet titlob rikonoxximent ta' partnerships, unjoni ċivili jew inkella żwieġ bejn persuni LGBTIQ u adozzjoni...

Riżoluzzjoni tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet titlob...

L-MEPs jappellaw biex it-tfal li jesperjenzaw il-vjolenza domestika jitqiesu bħala vittmi wkoll

Il-Parlament Ewropew japprova rapport li jappella għal aktar protezzjoni lil nisa u tfal f'każi ta' vjolenza relatata mal-kustodja...

Il-Parlament Ewropew japprova rapport li jappella għal...