Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaL-MEP Malti Cyrus Engerer jinħatar in-negozjatur fuq l-ibħra, il-governanza u protezzjoni tagħhom
Ir-riżoluzzjoni li nnegozja Engerer se tkun qiegħda tappella kemm lill-Unjoni Ewropea, kif ukoll il-bqija tad-dinja, biex jiġu adottati miri ambizzjużu li jassiguraw ibħra...
'Żidu l-paga issa!' - Trejd Unjins Ewropej jitolbu għal żieda fil-paga minima fl-istati membri
Numru ta' MEPs fosthom Maltin kienu opponew partijiet mid-direttiva meta kienet proposta l-ewwel darba f'Marzu tal-2021, fosthom l-MEP Alfred Sant
Il-Fond Soċjali għall-Klima li mexxa 'l quddiem David Casa jirċievi appoġġ qawwi f’vot kruċjali

Fost il-proposti aċċettati kien hemm l-appoġġ estiż għall-mobilità ekoloġika, li jipprovdi għal appoġġ finanzjarju biex jiġi inċentivat...

Fost il-proposti aċċettati kien hemm l-appoġġ estiż...

Il-Parlament Ewropew illum jivvota fuq proposta għal taxxa minima globali għal kumpaniji kbar

Il-Parlament ilu li esprima ruħu kontra kumpaniji li joperaw f'pajjiż iżda jħallsu t-taxxi f'pajjiż ieħor sabiex igawdu minn rati preferenzjali...

Il-Parlament ilu li esprima ruħu kontra kumpaniji li...

​Metsola tiżvela mal-ILLUM: Qed ikun diskuss self biex jilqa’ għaż-żieda fil-prezzijiet kawża tal-gwerra fl-Ukrajna

Il-ġurnalista tal-gazzetta ILLUM Marianna Calleja titkellem mal-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola ġewwa Brussell dwar iż-żieda fil-prezzijiet...

Il-ġurnalista tal-gazzetta ILLUM Marianna Calleja...

551 MEP jivvutaw favur Hyzler sabiex ikun appuntat fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri

Hyzler se jkun qed jieħu post Leo Brincat, li f'Settembru li ġej jgħalaqlu t-terminu. 

Hyzler se jkun qed jieħu post Leo Brincat, li...

Is-sentenzi tal-iSLAPPs barra l-UE m'għandhomx jiġu rikonoxxuti fl-Istati Membri - KE

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi direttiva biex tiġi diskussa fil-Parlament Ewropew li tiggarantixxi protezzjoni tal-ġurnalisti

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi direttiva biex tiġi...

Proposta għal servizz ta' interpretazzjoni bla ħlas u korsijiet tal-lingwa speċjali għal studenti Ukreni

Eluf kellhom jitlqu minn djarhom fl-Ukrajna. Eluf ta' nies vulnerabbli, l-aktar it-tfal. Il-gazzetta ILLUM tanalizza r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew...

Eluf kellhom jitlqu minn djarhom fl-Ukrajna. Eluf ta'...

'Jekk naċċettaw li pajjiż kbir jista' jinvadi ieħor iżgħar irridu naċċettaw li dan jista' jsir fil-konfront ta' pajjiżna wkoll'

Il-Parlament Ewropew qed juża narrativa iebsa kontra r-Russja u saħansitra thedded li tieqaf tixtri l-gass, fjuwil u żejt minn dan il-pajjiż. Imma...

Il-Parlament Ewropew qed juża narrativa iebsa kontra...

L-MEP Maltija Josianne Cutajar tirrapreżenta lill-Kumitat tat-Trasport u t-Turiżmu f’diversi laqgħat f’Madeira

Matul din l-ewwel missjoni tagħhom wara l-imxija tal-COVID-19, il-Membri Parlamentari Ewropej rappreżentanti tal-Kumitat tat-Trasport u t-Turiżmu, żaru...

Matul din l-ewwel missjoni tagħhom wara l-imxija...

'L-UE trid toqgħod attenta li ma timponix sanzjonijiet li aktar jweġġgħu lilha milli lir-Russja'

L-MEP Alfred Sant jirrikonoxxi fl-istess ħin iżda li s-sanzjonijiet jeħtieġ ikunu qawwija u iebsa ħalli b'hekk ikunu effettivi

L-MEP Alfred Sant jirrikonoxxi fl-istess ħin iżda li...

Proposti biex Malta u żewġ pajjiżi oħrajn ikunu assigurati provvista stabbli ta' mediċini mir-Renju Unit

Il-Parlament Ewropew jivvota sabiex Malta, Ċipru u l-Irlanda ta' Fuq ikollhom fornitura stabbli ta' mediċini mir-Renju Unit, wara li Brexit fisser...

Il-Parlament Ewropew jivvota sabiex Malta, Ċipru u...

Sentejn garanzija? Il-Parlament Ewropew irid li din tiġi estiża għal aktar żmien

Il-Parlament Ewropew b'riżoluzzjoni li fiha qed jappella biex il-konsumatur ikollu d-dritt - mingħajr xkiel u spejjeż kbar - li fejn possibbli jirranġa...

Il-Parlament Ewropew b'riżoluzzjoni li fiha qed...

Aċċess legali b'xejn għat-tfal f'każi ta' separazzjoni- jipproponi l-Parlament Ewropew

It-tfal ħafna drabi jispiċċaw vittmi f'tilwim bejn il-ġenituri, speċjalment f'tilwim bejn ġenituri f'pajjiżi differenti. Il-Parlament...

It-tfal ħafna drabi jispiċċaw vittmi f'tilwim bejn...