Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaIl-PN, Metsola u l-ġenoċidju f’Gaża | Karl Schembri
Karl Schembri jaqsam il-ħsibijiet tiegħu fuq il-kunflitt li għaddej bħalissa bejn l-Iżrael u l-Palestina u r-reazzjoni tal-Unjoni Ewropea  
Kundannata l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-Palestina
Il-Parlament Ewropew jagħżel ma jurix solidarjetá man-nies innoċenti li mietu u qed imutu fil-gwerra 
'F'Malta hawn għaqdiet iffinanzjati mill-Polonja u l-Ungerija biex ixerrdu l-propoganda kontra l-ugwaljanza'

Liema huma d-drittijiet fundamentali tal-popli ewropej? Ir-restrizzjonijiet tal-Covid-19 kisru d-drittijiet fundamentali ewropej? Għaliex ċerti pajjiżi ma...

Liema huma d-drittijiet fundamentali tal-popli ewropej?...

Rappreżentanti ta' kumpaniji Russi mhux se jitħallew aktar jidħlu fil-Parlament Ewropew

Il-President tal-Parlament Ewropew tisħaq illi dawn ma għandhomx jingħataw spazju biex ixerrdu 'n-narrattiva tossika Russa'

Il-President tal-Parlament Ewropew tisħaq illi dawn ma...

L-MEPs jipprevedu xhur iebsa għall-ħaddiema minħabba l-għoli fl-ikel u fil-prezz tal-enerġija

... u jipproponu, fost oħrajn, taxxa fuq profitti kbar u ta' darba (Windfall Profit) ġejjin minn fatturi partikolari bħaż-żieda qawwija fil-prezzijiet

... u jipproponu, fost oħrajn, taxxa fuq profitti kbar u...

Agius Saliba jappella lill-Facebook biex iwaqqaf id-diskriminazzjoni kontra Maltin li joħolqu kontenut diġitali

Agius Saliba jappella lill-Facebook biex iwaqqaf id-diskriminazzjoni kontra Maltin li joħolqu kontenut diġitali

Agius Saliba jappella lill-Facebook biex iwaqqaf...

It-tranżizzjoni għal inqas emissjonijiet se tfisser żieda ta' kważi 1% fil-kontijiet... il-Parlament Ewropew bi proposta ta' Fond Soċjali għall-Klima

Li ssir tranżizzjoni għal inqas tniġġis u dikarbonizzazzjoni hija xi ħaġa tajba imma fil-ħajja kollox għandu prezz u l-Kummissjoni Ewropea tistma'...

Li ssir tranżizzjoni għal inqas tniġġis u...

‘Tridu tħaffu l-pass’ - L-MEP Sophie In 't Veld dwar il-proċess ġudizzjarju f'Malta

L-MEP - li kienet qed tmexxi delegazzjoni tal-Parlament Ewropew - tesprimi tħassib ukoll għad-djun li għandhom il-PN u l-PL

L-MEP - li kienet qed tmexxi delegazzjoni tal-Parlament...

'Taxxa fuq il-fjuwil għall-linji tal-ajru se tnaqqas mill-kompetittività ta' gżejjer' - Sant

L-MEP Alfred Sant innota li l-proposta li tiżdied taxxa fuq tul ta’ 10 snin fuq il-fjuwil tal-pitrolju għall-ivvjaġġar bl-ajru se tapplika biss...

L-MEP Alfred Sant innota li l-proposta li tiżdied taxxa...

Metsola bi twissija ċara lil dawk il-pajjiżi li jużaw nuqqasijiet fil-liġi biex iduru ma' sanzjonijiet kontra r-Russja

Il-President tal-Parlament Ewropew tisħaq illi l-mira tal-UE għandha tibqa' dipendenza żero fuq ir-Russja

Il-President tal-Parlament Ewropew tisħaq illi l-mira...

Id-delegazzjoni tal-PE: Malta għamlet tibdil iżda l-proċess ġudizzjarju għadu kajman

Il-PM Robert Abela jfakkar f'elenku ta' riformi li saru mill-Gvern u jesprimi ottimiżmu li Malta toħroġ mil-Lista l-Griża tal-FATF

Il-PM Robert Abela jfakkar f'elenku ta'...

Mijiet ta' nisa tqal mhux jitħallew jitilqu mill-Ukrajna għax huma ommijiet ta' surrogat

Il-Parlament Ewropew ifakkar li fl-Ukrajna isiru kwart tas-surrogati kummerċjali kollha tad-dinja u jgħid li minkejja l-gwerra ċerti aġenziji mhumiex...

Il-Parlament Ewropew ifakkar li fl-Ukrajna isiru kwart...

'F'dan iż-żmien bla preċedent, irridu niżguraw li l-popli tagħna jkollhom il-protezzjoni u r-rispett' - Ian Borg

Borg insista għal aktar kooperazzjoni biex sentenzi tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem jiġu implimentati u esegwiti 

Borg insista għal aktar kooperazzjoni biex sentenzi...

Delegazzjoni mill-Parlament Ewropew lura Malta biex tevalwa l-progress fis-saltna tad-dritt

Id-delegazzjoni se tkun qed tara x'sar biex ikunu protetti l-ġurnalisti, x'miżuri ttieħdu biex tkun miġġielda l-korruzzjoni u anke biex titkellem...

Id-delegazzjoni se tkun qed tara x'sar biex ikunu...