Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta'L-inflazzjoni qed twassal għal tsunami li qed ikisser il-valur tad-djar u l-pagi' - Metsola
Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola reġgħet insistiet fuq il-bżonn li jsir xiri ta' gass konġunt u mhux separat, simili għal dak li sar fl-Unjoni Ewropea...
Il-Parlament Ewropew jesprimi tħassib għal dak li jsejjaħ impunità mogħtija lil Muscat, Schembri u Mizzi
Fir-riżoluzzjoni l-Parlament rrikonoxxa l-progress fil-proċedimenti ġudizzjarji li għaddejjin f'Malta u l-apoloġija pubblika tal-Prim Ministru Malti...
'L-UE trid toqgħod attenta li ma timponix sanzjonijiet li aktar jweġġgħu lilha milli lir-Russja'

L-MEP Alfred Sant jirrikonoxxi fl-istess ħin iżda li s-sanzjonijiet jeħtieġ ikunu qawwija u iebsa ħalli b'hekk ikunu effettivi

L-MEP Alfred Sant jirrikonoxxi fl-istess ħin iżda li...

Proposti biex Malta u żewġ pajjiżi oħrajn ikunu assigurati provvista stabbli ta' mediċini mir-Renju Unit

Il-Parlament Ewropew jivvota sabiex Malta, Ċipru u l-Irlanda ta' Fuq ikollhom fornitura stabbli ta' mediċini mir-Renju Unit, wara li Brexit fisser...

Il-Parlament Ewropew jivvota sabiex Malta, Ċipru u...

Sentejn garanzija? Il-Parlament Ewropew irid li din tiġi estiża għal aktar żmien

Il-Parlament Ewropew b'riżoluzzjoni li fiha qed jappella biex il-konsumatur ikollu d-dritt - mingħajr xkiel u spejjeż kbar - li fejn possibbli jirranġa...

Il-Parlament Ewropew b'riżoluzzjoni li fiha qed...

Aċċess legali b'xejn għat-tfal f'każi ta' separazzjoni- jipproponi l-Parlament Ewropew

It-tfal ħafna drabi jispiċċaw vittmi f'tilwim bejn il-ġenituri, speċjalment f'tilwim bejn ġenituri f'pajjiżi differenti. Il-Parlament...

It-tfal ħafna drabi jispiċċaw vittmi f'tilwim bejn...

Nivvotaw għall-Maltin u għall-Ewropej: Ħarsa lejn l-Ewropa bħala Kostitwenza waħda fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew

Fl-2024 inti jaf ikollok il-possibbilità li tivvota mhux biss għal kandidati Maltin imma anke barranin biex jirrapreżentawk fil-Parlament Ewropew....

Fl-2024 inti jaf ikollok il-possibbilità li tivvota...

Telefonati bir-roaming fi ħdan l-Unjoni Ewropea estiżi sal-2032

L-Ewropej mhux ser jibqgħu jiġu kkastigati b’servizzi...

L-Ewropej mhux ser jibqgħu jiġu kkastigati...

F'eku tal-appell ta' Metsola: Il-Parlament Ewropew jitlob għal embargo fuq żejt, faħam u fjuwil mir-Russja

Huma jisħqu li għandu jkun hemm strateġija biex jitnaqqsu s-sanzjonijiet f’każ li r-Russja tieħu passi lejn ir-restawr tal-indipendenza,...

Huma jisħqu li għandu jkun hemm strateġija biex...

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea jfaħħar ix-xogħol tal-MEP Cyrus Engerer dwar l-emmissjonijiet u l-klima

L-ewwel liġi mill-Pakkett Fit for 55 ta’ Cyrus Engerer tgħaddi b’vot ta’ 79% favur

L-ewwel liġi mill-Pakkett Fit for 55 ta’ Cyrus...

Sant jappella biex l-Unjoni Ewropea tagħti aktar importanza lill-prijoritajiet soċjoekonomiċi u ta’ koeżjoni

L-Ewroparlamentari Laburista Sant wissa li bi prijoritajiet ġodda ta’ finanzjament li qed jinħolqu, allegatament f’ħafna każijiet il-koeżjoni...

L-Ewroparlamentari Laburista Sant wissa li bi prijoritajiet...

'Daqshekk gass mir-Russja' - Roberta Metsola bi tragward għall-UE

Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola tisħaq illi konfront kontra...

Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola tisħaq...

'Trattament differenti dwar l-għoti tad-demm għandha tkun mibnija skont evidenza xjentifika'

Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn petizzjoni minn ċittadin Estonjan quddiem il-Parlament Ewropew dwar restrizzjonijiet biex persuni LGBTIQ jagħtu d-demm...

Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn petizzjoni minn...

L-istat tad-dritt u l-kondizzjonalità: Il-Kummissjoni għandha tibda l-proċedimenti immedjatament

F’riżoluzzjoni adottata il-Membri Parlamentari Ewropej laqgħu s-sentenza reċenti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li ċaħdet l-azzjonijiet...

F’riżoluzzjoni adottata il-Membri Parlamentari...