Il-pulizija Spanjola qalet li Malta hija aċċess faċli għal dawk b'visa ffalsifikata

Il-pulizija Spanjola tistqarr li Malta hija punt ta’ aċċess faċli għal ċittadini minn Nepal b'visa ffalsifikata. L-operazzjoni Everest fi Spanja żarmat negozju tat-traffikar li pprovda viżi frawdolenti tat-tip D minn konsulenzi Ewropej fl-Indja biex il-ħaddiema tan-Nepal jingħataw aċċess Schengen

Il-pulizija Spanjola tistqarr li Malta hija punt ta’ aċċess faċli għal ċittadini minn Nepal b'visa ffalsifikata.

L-operazzjoni Everest fi Spanja żarmat negozju tat-traffikar li pprovda viżi frawdolenti tat-tip D minn konsulenzi Ewropej fl-Indja biex il-ħaddiema tan-Nepal jingħataw aċċess Schengen. 

Iċ-ċittadini tan-Nepal fi Spanja ġew arrestati f’investigazzjoni konġunta tal-Europol biex jiġu rintraċċati parteċipanti klandestini u persuni oħra li skaditilhom il-viża.

Malta u l-Polonja huma ż-żewġ punti ta’ aċċess ewlenin għall-ħaddiema migranti min-Nepal, li jaċċessaw iż-żona Schengen, jibqgħu għal żmien minimu meħtieġ sakemm ikunu jistgħu jiksbu t-tieni trasferiment bl-ajru lejn Spanja, id-destinazzjoni finali tagħhom.

L-Operazzjoni Everest tnediet f’Novembru tal-2022 meta l-pulizija Spanjola żarmat grupp li introduċa Indjani u Nepaliżi fi Spanja, li fl-aħħar mill-aħħar kienu qed jippjanaw li jivvjaġġaw lejn l-Istati Uniti permezz tal-Messiku.

Operazzjoni konġunta mal-Europol wasslet għall-arrest ta’ disa’ persuni li huma suspettati li ppermettew l-ivvjaġġar ta’ 300 ċittadin tan-Nepal lejn l-Ewropa, permezz ta’ viżi frawdolenti maħruġa fl-Indja.

Il-prezz tal-vjaġġ huwa maħsub li jiswa €15,000, u €5,00 addizzjonali għall-vjaġġ lejn Spanja u biex jgħaddi t-testijiet meħtieġa biex tinkiseb iċ-ċittadinanza hemmhekk.

In-netwerk issa żarmat, immexxi minn familja b'fergħat fl-Indja, in-Nepal, il-Litwanja u l-Polonja, jikseb viżi frawdolenti tat-tip D minn konsulenzi Ewropej fl-Indja, li jawtorizzaw lin-nies joqogħdu, jistudjaw jew jaħdmu fiż-żona Schengen għal perjodu ta' aktar minn 90 jum.

Il-pulizija Spanjola stqarret li din l-operazzjoni kienet ibbażata fuq il-parteċipazzjoni ta’ kumpaniji tan-Nepal u Ewropej li kienu jipprovdu offerti foloz ta’ xogħol u studji, li qatt ma saru effettivi, u li fuqhom kienet ibbażata l-għoti tal-viżi. 

Fi Spanja, f’kollużjoni ma’ xi skejjel tal-lingwa Spanjola, dawn it-traffikanti ffaċilitaw mistoqsijiet tal-eżami jew iffalsifikaw it-tlestija tat-testijiet bihom sabiex il-‘klijenti’ Nepaliżi tagħhom jinħarġu ċertifikati u diplomi meħtieġa biex jiksbu ċ-ċittadinanza Spanjola.

Ewropej Funded by the European Union

Dan l-artiklu jifforma parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dan l-artiklu jirrefletti l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta.

More in Ewropej 2024