Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta'Trattament differenti dwar l-għoti tad-demm għandha tkun mibnija skont evidenza xjentifika'
Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn petizzjoni minn ċittadin Estonjan quddiem il-Parlament Ewropew dwar restrizzjonijiet biex persuni LGBTIQ jagħtu d-demm fil-pajjiż...
L-istat tad-dritt u l-kondizzjonalità: Il-Kummissjoni għandha tibda l-proċedimenti immedjatament
F’riżoluzzjoni adottata il-Membri Parlamentari Ewropej laqgħu s-sentenza reċenti tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja li ċaħdet l-azzjonijiet mill-Ungerija u l-Polonja...
MEPs bi twissija lit-Turkija:  Biddlu t-triq inkella l-KE għandha tissospendi n-negozjati għal sħubija

Il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ewropew bi twissija ċara għal Erdogan fuq drittijiet tal-bniedem u s-saltna tad-dritt

Il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament...

L-MEP Giegold jappella lill-KE biex tagħmel pressjoni u twaqqaf il-bejgħ tal-passaporti

Jgħid li Malta saret sinjura b'din l-iskema u li din għandha titwaqqaf għax hija theddida għall-UE

Jgħid li Malta saret sinjura b'din l-iskema u li din...

Josianne Cutajar tfakkar lill-Kummissjoni Ewropea li hawn gżejjer li jiddependu mit-turiżmu

Id-diskussjoni li seħħet illum f'Brussell kienet organizzata mill-Kumitat tat-Transport u t-Turiżmu bil-ħsieb li jiġi evelwat it-turiżmu fl-Ewropa

Id-diskussjoni li seħħet illum f'Brussell kienet...

MEPs jappellaw lill-KE biex trażżan l-abbuż li jista' jinħoloq mill-AI fuq d-demokrazija u l-elezzjonijiet

Kumitat tal-Parlament Ewropew b'opinjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali u bi proposti biex jitrażżan il-possibilità tal-abbuż ...

Kumitat tal-Parlament Ewropew b'opinjoni dwar...

Il-Kummissjoni Ewropea mhux se tirregola l-użu taċ-ċertifikat tal-vaċċin fuq bażi nazzjonali

L-użu ta' ċertifikazzjoni tal-vaċċin fuq bażi nazzjonali, biex per eżempju tmur attività jew tidħol fi club, mhux se jkun regolat...

L-użu ta' ċertifikazzjoni tal-vaċċin fuq bażi...

'L-UE teħtieġ mekkaniżmu biex tissalvagwardja s-saltna tad-dritt' - Alfred Sant

Waqt li kien qed jindirizza l-plenarja tal-Parlament Ewropew, Alfred Sant qabel mal-prinċipju li r-rispett tad-drittijiet fundamentali għandu jkun...

Waqt li kien qed jindirizza l-plenarja tal-Parlament...

Xahar wara d-dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea bħala LGBTIQ Freedom Zone … inbidel xi ħaġa?

Għaliex l-Unjoni Ewropea (UE) ħasset il-ħtieġa li jsir dan? x’inhu l-għan wara din id-dikjarazzjoni? U x’inhu jiġri fil-Polonja? Il-gazzetta...

Għaliex l-Unjoni Ewropea (UE) ħasset il-ħtieġa li jsir...

'Aħna tlajna bl-għajta li se nkunu differenti u dawn l-inċidenti tappnu mill-wegħda li konna għamilna'

Voċiferu ħafna kontra l-MEPs tal-PN, huwa l-moħħ wara d-Dritt ta' Skonnessjoni, jaqbeż ħafna għall-kaċċaturi u ma tantx jomgħoda fuq...

Voċiferu ħafna kontra l-MEPs tal-PN, huwa l-moħħ wara...

Sputnik V, l-effetti sekondarji tal-Astra Zeneca u t-trattamenti kontra l-COVID-19 fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew

L-MEPs f’dibattitu mal-Kummissjoni Ewropea u mal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) ddiskutew it-triq il-quddiem fil-ġlieda kontra COVID-19

L-MEPs f’dibattitu mal-Kummissjoni Ewropea u...

Agius Saliba jitlob lill-Kummissjoni tiżgura li Malta jkollha aċċess għal mediċini affordabbli

Dan fid-dawl - b'mod speċjali - tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE

Dan fid-dawl - b'mod speċjali - tal-ħruġ tar-Renju...

Sassoli jfaħħar ir-riformi 'bla preċedent' fil-qasam ġudizzjarju Malti f'laqgħa ma' Abela

Il-PM Robert Abela jistieden lill-President tal-Parlament Ewropew David Sassoli u lill-Kapijiet tal-gruppi politiċi fil-Parlament Ewopew għal żjara...

Il-PM Robert Abela jistieden lill-President tal-Parlament...

Is-sitt MEPs Maltin fil-Parlament Ewropew illum:  X'qalu?

Ħarsa lejn id-diskorsi tal-MEPs Maltin illum fil-Plenarja tal-Parlament...

Ħarsa lejn id-diskorsi tal-MEPs Maltin illum fil-Plenarja...