Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaIl-PPE jipproponi Unjoni ta' Difiża bil-għan li l-UE tiddefendi ruħha minn reġim bħal ta' Putin
Il-Partit Popolari Ewropew laqqa' l-Kungress tiegħu din il-ġimgħa u ressaq riżoluzzjoni, fost diversi, li pproponiet unjoni tad-difiża u xiri kollettiv tal-enerġija biex...
'F'Malta hawn għaqdiet iffinanzjati mill-Polonja u l-Ungerija biex ixerrdu l-propoganda kontra l-ugwaljanza'
Liema huma d-drittijiet fundamentali tal-popli ewropej? Ir-restrizzjonijiet tal-Covid-19 kisru d-drittijiet fundamentali ewropej? Għaliex ċerti pajjiżi ma jirrispettawx...
Metsola se tmexxi n-negozjati għal proċessi li jwasslu għal vaċċin kontra l-varjanti f'isem l-EPP

'Peress li l-varjanti differenti tal-virus huma diġà preżenti fostna, huwa importanti li nindirizzaw l-aspett regolatorju li jista’...

'Peress li l-varjanti differenti tal-virus huma...

‘L-ibħra tagħna huma ċentrali fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-isfidi ambjentali’

L-MEP Cyrus Engerer ifakkar li għal pajjiżi bħal Malta l-baħar huwa importanti għall-bżonnijiet ekonomiċi, għall-ikel u anke divertiment ...

L-MEP Cyrus Engerer ifakkar li għal pajjiżi bħal Malta...

MEPs inkwetati fuq l-impatt li qed tħalli l-pandemija fuq l-edukazzjoni u s-saħħa tat-tfal tagħna

Pajjiżi tal-UE ġew mitluba jinvestu aktar fl-edukazzjoni, is-saħħa, l-akkomodazzjoni, l-appoġġ tal-familja u l-kura tat-tfal, u jiżguraw li dawn...

Pajjiżi tal-UE ġew mitluba jinvestu aktar...

Il-leave ta' wara t-twelid għandu jinqasam bejn il-missier u l-omm kif jiddeċiedu huma

Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn rapport tal-Kumitat FEMM fi ħdan il-Parlament Ewropew u kif dan jargumenta favur aktar tqassim tar-responsabilitajiet...

Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn rapport tal-Kumitat...

MEPs jipproponu tnaqqis fil-VAT f'servizzi turistiċi u tat-trasport

Proposti kriterji tal-UE għal turiżmu sigur u nadif, fosthom tnaqqis fil-VAT...

Proposti kriterji tal-UE għal turiżmu sigur u nadif,...

L-MEP Cutajar tinħatar firmatarja f'koalizzjoni li ser issawwar viżjoni għat-turiżmu fl-UE

Cutajar insistiet li meta jitmexxa b’mod xieraq, it-turiżmu joħloq opportunitajiet fejn qabel ma kienx hemm, jindokra r-riżorsi naturali u jtejjeb...

Cutajar insistiet li meta jitmexxa b’mod xieraq,...

Miżuri u 'attakki' fuq id-drittijiet sesswali u riproduttivi tal-mara:  Ħarsa madwar l-UE

Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn id-drittitijiet tan-nisa marbuta mas-saħħa sesswali u riproduttiva madwar il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta...

Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn id-drittitijiet...

15,000-il tifel u tifla fl-UE skoprew li kellhom kanċer matul l-2020

Waqt Kumitat Speċjali tal-Parlament Ewropew jingħad li ma hemmx provi ta'...

Waqt Kumitat Speċjali tal-Parlament Ewropew jingħad li ma...

'Nisa madwar l-UE għandu jkollhom aċċess ugwali għal saħħa u trattament ta' kwalità tajba'

Il-Kummisarju Ewropew għall-Ugwaljanza, Helena Dalli titkellem f'diskussjoni rigward l-abort organizzata mill-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili,...

Il-Kummisarju Ewropew għall-Ugwaljanza, Helena Dalli...

64.6 miljun mara fl-UE qegħdin jgħixu fil-faqar; seba’ miljuni iktar mill-irġiel

Skont il-Eurostat, bħalissa hemm 64.6 miljun mara u 57.6 miljun raġel li qed jgħixu fil-faqar madwar l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Din id-dikrepanza...

Skont il-Eurostat, bħalissa hemm 64.6 miljun mara u 57.6...

Il-pandemija uriet kemm is-sistema ekonomika ta' bosta pajjiżi mhix sostenibbli - Sassoli

Titlaqqa' l-Ġimgħa Parlamentari Ewropea b'ħarsa partikolari lejn il-kriżi tal-Covid-19 u l-irkupru tal-ekonomiji Ewropej

Titlaqqa' l-Ġimgħa Parlamentari Ewropea b'ħarsa...

Roberta Metsola se tmexxi investigazzjoni fuq l-allegazzjonijiet dwar il-Frontex

Il-ħatra tagħha kienet appoġġata minn kull grupp politiku ewlieni fil-Parlament Ewropew

Il-ħatra tagħha kienet appoġġata minn kull grupp...