Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaL-istupru mingħajr kunsens, Malta żżomm lura milli tapprova proposta mill-EU
L-ispinta interna ta’ Malta kontra l-liġijiet tal-vjolenza domestika tikkuntrasta bil-kbir mal-pożizzjoni tagħha fi Brussell, fejn tirreżisti li tapprova definizzjoni...
Il-Parlament tal-UE Jaqbel dwar Tikketti Iktar Ristretti għall-Prodotti tal-Agro-Ikel
Il-vot għadda b'522 vot favur, 13 kontra, u 65 astensjoni u għandu l-għan li jenforza tiketti iktar konċiżi 
20,000 immigrant kienu diġà qasmu l-Mediterran sa April u madwar 747 tilfu ħajjithom

L-MEP Malti Cyrus Engerer jistaqsi kemm l-UE se ddum titlob u titfa' l-flus mingħajr ma tipproteġi lill-Istati Membri - bħal Malta -  fuq...

L-MEP Malti Cyrus Engerer jistaqsi kemm l-UE se ddum titlob...

Kumitat tal-Parlament Ewropew jisħaq illi l-Istati membri għadhom ineħħu kull ostaklu għall-abort

Il-Kumitat FEMM tal-Parlament Ewropew japprova rapport illi fih qed jisħaq li l-Istati membri għandhom jagħtu aċċess sħiħ lil servizzi u kura relatata...

Il-Kumitat FEMM tal-Parlament Ewropew japprova rapport illi...

Leġiżlazzjoni SLAPP | 'Il-libertà għall-ġurnalisti li jagħmlu xogħlhom mhix separata mid-demokrazija'

Id-diksussjoni dwar leġiżlazzjoni Ewropea kontra l-ISLAPP tkompli fil-Parlament Ewropew - Malta mhux weħidha fil-ġlieda kontra SLAPP - Ħarsa wkoll...

Id-diksussjoni dwar leġiżlazzjoni Ewropea kontra l-ISLAPP...

'Id-Digital Green Pass huwa d-dritt ta' ħafna ħaddiema li jaqilgħu l-għixien tagħhom' - Alfred Sant

Dan kollu ħareġ fit-tieni sezzjoni tas-serje 'You ask, MEPs answer' 

Dan kollu ħareġ fit-tieni sezzjoni tas-serje 'You...

Tlieta minn kull 10 kumpaniji fil-midja fl-UE jirreġistraw tnaqqis kbir ta' aktar minn 30% fid-dħul

Is-sitwazzjoni tal-midja - speċjalment - dik stampata ilha sejra lura minħabba tnaqqis fir-riklamar u bejgħ.  Il-Covid-19 għamlet l-affarijiet ftit...

Is-sitwazzjoni tal-midja - speċjalment - dik stampata ilha...

Proposta biex 2% tal-fondi għall-irkupru tal-UE jmorru għall-artisti u l-qasam tal-kultura

7.6 miljun Ewropew jaħdem fil-qasam tal-arti u l-kultura madwar l-UE - settur li ra telf totali ta' €200 miljun fl-2020.  Il-Parlament Ewropew...

7.6 miljun Ewropew jaħdem fil-qasam tal-arti u l-kultura...

Il-ħaddiema l-iktar essenzjali fil-ġlieda kontra l-pandemija huma mħallsa b’paga minima

Bħal kull suġġett ieħor li jiġi diskuss fil-Parlament Ewropew, isib min hu kontra u ssib min hu favur. Din id-darba ġew diskussi d-direttivi proposti...

Bħal kull suġġett ieħor li jiġi diskuss fil-Parlament...

Intervista | 'Qabel l-2013 ma kienx hemm dibattiti dwar Malta fil-Parlament Ewropew ... konna ngawdu r-rispett'

Tokkupa l-kariga ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew, qed tmexxi inizjattiva favur leġiżlazzjoni madwar l-UE kontra l-ISLAPP u qed tmexxi wkoll...

Tokkupa l-kariga ta' Viċi President tal-Parlament...

Il-Parlament Ewropew b'miri biex jiżdiedu n-nisa f'karigi għolja fi ħdanu

Il-miri huma li 50% ta' dawk f'pożizzjonijiet maniġerjali medji u 40% ta' dawk f'pożizzjonijiet maniġerjali għoljin fil-Parlament...

Il-miri huma li 50% ta' dawk f'pożizzjonijiet...

'Dawn mhux mill-ġustizzja jinteressahom ... imma li jirremettu l-ħdura kontra Malta' - Agius Saliba

L-MEPs tal-Partit Laburista jwieġbu bil-qawwi għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew - fosthom ta' Roberta Metsola u David Casa - u jgħidu li l-għan...

L-MEPs tal-Partit Laburista jwieġbu bil-qawwi...

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-assassinju ta' Caruana Galizia tgħaddi b'635 vot favur

Roberta Metsola u David Casa jisħqu l-messaġġ tagħhom huwa li 'l-azzjonijiet tax-xibka kriminali ma jirrappreżentawx il-veru wiċċ...

Roberta Metsola u David Casa jisħqu l-messaġġ...

'Malta fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew, għax l-affarijiet mhux mexjin sew' - Busutill

L-EPP b'riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt f'Malta

L-EPP b'riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt...