Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta'F'Malta hawn għaqdiet iffinanzjati mill-Polonja u l-Ungerija biex ixerrdu l-propoganda kontra l-ugwaljanza'
Liema huma d-drittijiet fundamentali tal-popli ewropej? Ir-restrizzjonijiet tal-Covid-19 kisru d-drittijiet fundamentali ewropej? Għaliex ċerti pajjiżi ma jirrispettawx...
Rappreżentanti ta' kumpaniji Russi mhux se jitħallew aktar jidħlu fil-Parlament Ewropew
Il-President tal-Parlament Ewropew tisħaq illi dawn ma għandhomx jingħataw spazju biex ixerrdu 'n-narrattiva tossika Russa'
Mill-Plenarja:  Kliem ta' solidarjetà li xbajna nisimgħu u kritika mill-MEPs fuq l-immigrazzjoni

Il-gazzetta ILLUM segwiet il-Plenarja tal-Parlament Ewropew illi matulha ġiet diskussa l-immigrazzjoni fil-Mediterran - minkejja l-ħafna kliem bħaċ-ċirasa...

Il-gazzetta ILLUM segwiet il-Plenarja tal-Parlament Ewropew...

'Malta ma tistax tkun ċentru ta' salvataġġ tal-immigranti' - Alex Aguis Saliba

F'konferenza stampa l-MEPs Alex Aguis Saliba u Josianne Cutajar jiddiskutu t-tema tal-immigrazzjoni li ġiet diskussa dan ix-xahar, fil-plenarja...

F'konferenza stampa l-MEPs Alex Aguis Saliba...

'Il-pandemija ħolqot piżijiet ġodda fuq il-kultura u s-settur tal-kreattività'

Roberta Metsola tisħaq li Creative Europe hija 'aħbar eċċellenti għas-setturi kulturali u kreattivi fl-Ewropa'

Roberta Metsola tisħaq li Creative Europe hija 'aħbar...

20,000 immigrant kienu diġà qasmu l-Mediterran sa April u madwar 747 tilfu ħajjithom

L-MEP Malti Cyrus Engerer jistaqsi kemm l-UE se ddum titlob u titfa' l-flus mingħajr ma tipproteġi lill-Istati Membri - bħal Malta -  fuq...

L-MEP Malti Cyrus Engerer jistaqsi kemm l-UE se ddum titlob...

Kumitat tal-Parlament Ewropew jisħaq illi l-Istati membri għadhom ineħħu kull ostaklu għall-abort

Il-Kumitat FEMM tal-Parlament Ewropew japprova rapport illi fih qed jisħaq li l-Istati membri għandhom jagħtu aċċess sħiħ lil servizzi u kura relatata...

Il-Kumitat FEMM tal-Parlament Ewropew japprova rapport illi...

Leġiżlazzjoni SLAPP | 'Il-libertà għall-ġurnalisti li jagħmlu xogħlhom mhix separata mid-demokrazija'

Id-diksussjoni dwar leġiżlazzjoni Ewropea kontra l-ISLAPP tkompli fil-Parlament Ewropew - Malta mhux weħidha fil-ġlieda kontra SLAPP - Ħarsa wkoll...

Id-diksussjoni dwar leġiżlazzjoni Ewropea kontra l-ISLAPP...

'Id-Digital Green Pass huwa d-dritt ta' ħafna ħaddiema li jaqilgħu l-għixien tagħhom' - Alfred Sant

Dan kollu ħareġ fit-tieni sezzjoni tas-serje 'You ask, MEPs answer' 

Dan kollu ħareġ fit-tieni sezzjoni tas-serje 'You...

Tlieta minn kull 10 kumpaniji fil-midja fl-UE jirreġistraw tnaqqis kbir ta' aktar minn 30% fid-dħul

Is-sitwazzjoni tal-midja - speċjalment - dik stampata ilha sejra lura minħabba tnaqqis fir-riklamar u bejgħ.  Il-Covid-19 għamlet l-affarijiet ftit...

Is-sitwazzjoni tal-midja - speċjalment - dik stampata ilha...

Proposta biex 2% tal-fondi għall-irkupru tal-UE jmorru għall-artisti u l-qasam tal-kultura

7.6 miljun Ewropew jaħdem fil-qasam tal-arti u l-kultura madwar l-UE - settur li ra telf totali ta' €200 miljun fl-2020.  Il-Parlament Ewropew...

7.6 miljun Ewropew jaħdem fil-qasam tal-arti u l-kultura...

Il-ħaddiema l-iktar essenzjali fil-ġlieda kontra l-pandemija huma mħallsa b’paga minima

Bħal kull suġġett ieħor li jiġi diskuss fil-Parlament Ewropew, isib min hu kontra u ssib min hu favur. Din id-darba ġew diskussi d-direttivi proposti...

Bħal kull suġġett ieħor li jiġi diskuss fil-Parlament...

Intervista | 'Qabel l-2013 ma kienx hemm dibattiti dwar Malta fil-Parlament Ewropew ... konna ngawdu r-rispett'

Tokkupa l-kariga ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew, qed tmexxi inizjattiva favur leġiżlazzjoni madwar l-UE kontra l-ISLAPP u qed tmexxi wkoll...

Tokkupa l-kariga ta' Viċi President tal-Parlament...

Il-Parlament Ewropew b'miri biex jiżdiedu n-nisa f'karigi għolja fi ħdanu

Il-miri huma li 50% ta' dawk f'pożizzjonijiet maniġerjali medji u 40% ta' dawk f'pożizzjonijiet maniġerjali għoljin fil-Parlament...

Il-miri huma li 50% ta' dawk f'pożizzjonijiet...