Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaRata ta’ taxxa ta’ 15% fuq kumpaniji multinazzjonali daħlet fis-seħħ fl-UE fl-1 ta’ Jannar
Kumpaniji bi dħul li jaqbeż is-€750 miljun li joperaw fi kwalunkwe mis-27 stat membru tal-UE, iridu jaderixxu ma’ rata minima ta’ taxxa korporattiva ta’...
Il-pulizija Spanjola qalet li Malta hija aċċess faċli għal dawk b'visa ffalsifikata
Il-pulizija Spanjola tistqarr li Malta hija punt ta’ aċċess faċli għal ċittadini minn Nepal b'visa ffalsifikata. L-operazzjoni Everest fi Spanja żarmat...
Il-Parlament Ewropew ikompli jsaħħaħ il-ġlieda kontra l-abbuż sesswali fuq it-tfal onlajn

Wara l-votazzjoni, ir-Rapporteur Birgit Sippel mill-S&D qalet illi l-abbuż sesswali tat-tfal huwa delitt orribbli li jikser id-drittijiet tal-bniedem u...

Wara l-votazzjoni, ir-Rapporteur Birgit Sippel mill-S&D...

Is-Soċjalisti, il-Partit Popolari, il-Ħodor, tax-xellug u l-liberali jingħaqdu fir-riżoluzzjoni ta' Engerer kontra Orban

Ir-riżoluzzjoni ta' Engerer kontra Orban issib appoġġ wiesa' mill-akbar gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew - Se jitolbu lill-Kummissjoni Ewropea...

Ir-riżoluzzjoni ta' Engerer kontra Orban issib...

Ir-rapport Matić tal-Parlament Ewropew. L-abort fl-UE, imma mhux biss...

Mill-abort sal-kontraċettivi, l-effett tal-Covid-19, l-isfidi u l-aċċess kif ukoll it-taxxa tat-tampun. Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn ir-rapport...

Mill-abort sal-kontraċettivi, l-effett tal-Covid-19,...

Impatt Covid-19: Għal kull 100 ġuvni fqir hemm 118-il tfajla fil-faqar

Il-gazzetta ILLUM tanalizza l-istudju diskuss fil-Parlament Ewropew...

Il-gazzetta ILLUM tanalizza l-istudju diskuss...

MEP Malti se jmexxi riżoluzzjoni tal-PE kontra l-Gvern ta' Orban fuq ksur tal-Liġi tal-UE

Cyrus Engerer jakkuża lill-Gvern ta' Viktor Orban b'diskriminazzjoni kontra persuni LGBTIQ u se jmexxi riżoluzzjoni li permezz tagħha hu...

Cyrus Engerer jakkuża lill-Gvern ta' Viktor Orban...

L-integrazzjoni tal-ġeneru | L-irġiel iddominaw il-kumitati li twaqqfu biex jiġġieldu l-pandemija

Il-gazzetta ILLUM tagħti ħarsa lejn l-integrazzjoni tal-ġeneru fit-Task...

...

Il-Kummissjoni Ewropea trid leġiżlazzjoni biex tiġi projbita t-trobbija ta' ċerti annimali f'gaġġeġ

Dan wara petizzjoni li ġiet evalwata mill-Parlament Ewropew u li għaliha ffirmaw kważi 1.4 miljun persuna

Dan wara petizzjoni li ġiet evalwata mill-Parlament...

Il-Parlament Ewropew irid rabta ċara bejn il-fondi u s-saltna tad-dritt. U x'kien ippropona f'Diċembru?

Ħarsa lejn dak li qed jinsistu l-MEPs illum u dak approvat mill-Parlament Ewropew f'Diċembru li għadda dwar il-Fondi Ewropej u s-saltna tad-dritt

Ħarsa lejn dak li qed jinsistu l-MEPs illum u dak approvat...

Il-Parlament Ewropew bi twissija dwar l-użu tal-Intelliġenza Artifiċjali

Kumitat tal-PE jwissi kontra teknoloġiji ta' Face Recognition fi spazji pubbliċi, sakemm sistemi bħal dawn ikunu konformi mad-drittijiet tal-bniedem

Kumitat tal-PE jwissi kontra teknoloġiji ta' Face...

'Hemm bżonn dibattitu miftuħ dwar l-abort' - L-MEP Alfred Sant

Sant isejjaħ bħala 'atteġjament ipokrita' dak li jipprova...

Sant isejjaħ bħala 'atteġjament ipokrita'...

It-taxxa tat-tampun ikkunsidrata mill-UE bħala vjolenza fuq in-nisa

Il-Parlament Ewropew iddikjara li l-vjolazzjonijiet tal-SRHR tan-nisa huma...

Il-Parlament Ewropew iddikjara li l-vjolazzjonijiet...

'L-ewwel nett, ittratta l-għeruq tal-immigrazzjoni irregolari' - Alfred Sant lill-Kunsill Ewropew

'L-emerġenza tal-migrazzjoni ilha għaddejja għal żmien twil wisq u li hemm bżonn ta’ riżultati tanġibbli b’mod urġenti'

'L-emerġenza tal-migrazzjoni ilha għaddejja għal...

Trending