Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaProposta tikketta ewropea għal turiżmu sostenibbli biex l-UE tgħin lill-gżejjer fi ħdanha
Il-Parlament Ewropew jagħti ħarsa lejn l-isfidi li qed jiffaċċjaw il-gżejjer fl-UE - fosthom Malta u speċjalment Għawdex: Mill-bidla fil-klima, il-konnettività,...
Se jiġi estiż l-użu taċ-ċertifikat Ewropew tal-Covid-19 sa Ġunju tal-2023
L-UE trid li jekk jinqala' xi varjant ta' tħassib iċ-ċittadini ewropej jibqa' jkollhom il-libertà li jiċċaqalqu minn pajjiż tal-UE għall-ieħor
Tlieta minn kull 10 kumpaniji fil-midja fl-UE jirreġistraw tnaqqis kbir ta' aktar minn 30% fid-dħul

Is-sitwazzjoni tal-midja - speċjalment - dik stampata ilha sejra lura minħabba tnaqqis fir-riklamar u bejgħ.  Il-Covid-19 għamlet l-affarijiet ftit...

Is-sitwazzjoni tal-midja - speċjalment - dik stampata ilha...

Proposta biex 2% tal-fondi għall-irkupru tal-UE jmorru għall-artisti u l-qasam tal-kultura

7.6 miljun Ewropew jaħdem fil-qasam tal-arti u l-kultura madwar l-UE - settur li ra telf totali ta' €200 miljun fl-2020.  Il-Parlament Ewropew...

7.6 miljun Ewropew jaħdem fil-qasam tal-arti u l-kultura...

Il-ħaddiema l-iktar essenzjali fil-ġlieda kontra l-pandemija huma mħallsa b’paga minima

Bħal kull suġġett ieħor li jiġi diskuss fil-Parlament Ewropew, isib min hu kontra u ssib min hu favur. Din id-darba ġew diskussi d-direttivi proposti...

Bħal kull suġġett ieħor li jiġi diskuss fil-Parlament...

Intervista | 'Qabel l-2013 ma kienx hemm dibattiti dwar Malta fil-Parlament Ewropew ... konna ngawdu r-rispett'

Tokkupa l-kariga ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew, qed tmexxi inizjattiva favur leġiżlazzjoni madwar l-UE kontra l-ISLAPP u qed tmexxi wkoll...

Tokkupa l-kariga ta' Viċi President tal-Parlament...

Il-Parlament Ewropew b'miri biex jiżdiedu n-nisa f'karigi għolja fi ħdanu

Il-miri huma li 50% ta' dawk f'pożizzjonijiet maniġerjali medji u 40% ta' dawk f'pożizzjonijiet maniġerjali għoljin fil-Parlament...

Il-miri huma li 50% ta' dawk f'pożizzjonijiet...

'Dawn mhux mill-ġustizzja jinteressahom ... imma li jirremettu l-ħdura kontra Malta' - Agius Saliba

L-MEPs tal-Partit Laburista jwieġbu bil-qawwi għar-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew - fosthom ta' Roberta Metsola u David Casa - u jgħidu li l-għan...

L-MEPs tal-Partit Laburista jwieġbu bil-qawwi...

Ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-assassinju ta' Caruana Galizia tgħaddi b'635 vot favur

Roberta Metsola u David Casa jisħqu l-messaġġ tagħhom huwa li 'l-azzjonijiet tax-xibka kriminali ma jirrappreżentawx il-veru wiċċ...

Roberta Metsola u David Casa jisħqu l-messaġġ...

'Malta fuq l-aġenda tal-Parlament Ewropew, għax l-affarijiet mhux mexjin sew' - Busutill

L-EPP b'riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt f'Malta

L-EPP b'riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt...

Il-Parlament Ewropew ivvota favur ftehim li jistabbilixxi r-regoli tar-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit

It-tluq tar-Renju Unit mill-UE jissejjaħ 'żball storiku' iżda l-ftehim milqugħ b'mod pożittiv

It-tluq tar-Renju Unit mill-UE jissejjaħ 'żball...

Malta b'fost l-ogħla rati ta' riskju ta' faqar fost ġenituri waħedhom fl-UE - EPRS

... imma b'fost l-inqas rati ta' familji b'intensità baxxa ta' xogħol

... imma b'fost l-inqas rati ta' familji...

1.4 miljun Ewropew jingħaqdu kontra t-trobbija ta' annimali tal-irziezet fil-gaġeġ

Il-Parlament Ewropew jiddiskuti inizzjattiva permezz petizzjoni iffirmata minn eluf kbar ta' nies - inkluż kważi 1,700 persuna f'Malta - kontra...

Il-Parlament Ewropew jiddiskuti inizzjattiva permezz...

L-MEPs Laburisti jinnominaw lil organizzazzjoni ambjentali lokali għall-Premju taċ-Ċittadini Ewropej

ACT irnexxiela tkattar b'suċċess iktar minn 40 speċi differenti u waqt li għamlet dan, irnexxiela tikkonserva speċi ta' flora indiġeni li kienu...

ACT irnexxiela tkattar b'suċċess iktar minn 40 speċi...