Ewropej Funded by the European Union

Dawn l-artikli jifformaw parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dawn l-artikli jirreflettu l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provdutaL-MEPs jipprevedu xhur iebsa għall-ħaddiema minħabba l-għoli fl-ikel u fil-prezz tal-enerġija
... u jipproponu, fost oħrajn, taxxa fuq profitti kbar u ta' darba (Windfall Profit) ġejjin minn fatturi partikolari bħaż-żieda qawwija fil-prezzijiet
Agius Saliba jappella lill-Facebook biex iwaqqaf id-diskriminazzjoni kontra Maltin li joħolqu kontenut diġitali
Agius Saliba jappella lill-Facebook biex iwaqqaf id-diskriminazzjoni kontra Maltin li joħolqu kontenut diġitali
Il-Parlament Ewropew ivvota favur ftehim li jistabbilixxi r-regoli tar-relazzjoni futura bejn l-UE u r-Renju Unit

It-tluq tar-Renju Unit mill-UE jissejjaħ 'żball storiku' iżda l-ftehim milqugħ b'mod pożittiv

It-tluq tar-Renju Unit mill-UE jissejjaħ 'żball...

Malta b'fost l-ogħla rati ta' riskju ta' faqar fost ġenituri waħedhom fl-UE - EPRS

... imma b'fost l-inqas rati ta' familji b'intensità baxxa ta' xogħol

... imma b'fost l-inqas rati ta' familji...

1.4 miljun Ewropew jingħaqdu kontra t-trobbija ta' annimali tal-irziezet fil-gaġeġ

Il-Parlament Ewropew jiddiskuti inizzjattiva permezz petizzjoni iffirmata minn eluf kbar ta' nies - inkluż kważi 1,700 persuna f'Malta - kontra...

Il-Parlament Ewropew jiddiskuti inizzjattiva permezz...

L-MEPs Laburisti jinnominaw lil organizzazzjoni ambjentali lokali għall-Premju taċ-Ċittadini Ewropej

ACT irnexxiela tkattar b'suċċess iktar minn 40 speċi differenti u waqt li għamlet dan, irnexxiela tikkonserva speċi ta' flora indiġeni li kienu...

ACT irnexxiela tkattar b'suċċess iktar minn 40 speċi...

Vot ta’ suċċess għal rapport fuq l-Ugwaljanza li ħadmet fuqu l-MEP Josianne Cutajar

Rapport tal-MEP Josianne Cutajar approvat - jimbotta ’l quddiem l-Ugwaljanza billi jiffoka fuq l-Integrazzjoni tal-Ġeneru fil-Politika ta’...

Rapport tal-MEP Josianne Cutajar approvat - jimbotta...

MEPs bi twissija lit-Turkija:  Biddlu t-triq inkella l-KE għandha tissospendi n-negozjati għal sħubija

Il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament Ewropew bi twissija ċara għal Erdogan fuq drittijiet tal-bniedem u s-saltna tad-dritt

Il-Kumitat tal-Affarijiet Barranin tal-Parlament...

L-MEP Giegold jappella lill-KE biex tagħmel pressjoni u twaqqaf il-bejgħ tal-passaporti

Jgħid li Malta saret sinjura b'din l-iskema u li din għandha titwaqqaf għax hija theddida għall-UE

Jgħid li Malta saret sinjura b'din l-iskema u li din...

Josianne Cutajar tfakkar lill-Kummissjoni Ewropea li hawn gżejjer li jiddependu mit-turiżmu

Id-diskussjoni li seħħet illum f'Brussell kienet organizzata mill-Kumitat tat-Transport u t-Turiżmu bil-ħsieb li jiġi evelwat it-turiżmu fl-Ewropa

Id-diskussjoni li seħħet illum f'Brussell kienet...

MEPs jappellaw lill-KE biex trażżan l-abbuż li jista' jinħoloq mill-AI fuq d-demokrazija u l-elezzjonijiet

Kumitat tal-Parlament Ewropew b'opinjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali u bi proposti biex jitrażżan il-possibilità tal-abbuż ...

Kumitat tal-Parlament Ewropew b'opinjoni dwar...

Il-Kummissjoni Ewropea mhux se tirregola l-użu taċ-ċertifikat tal-vaċċin fuq bażi nazzjonali

L-użu ta' ċertifikazzjoni tal-vaċċin fuq bażi nazzjonali, biex per eżempju tmur attività jew tidħol fi club, mhux se jkun regolat...

L-użu ta' ċertifikazzjoni tal-vaċċin fuq bażi...

'L-UE teħtieġ mekkaniżmu biex tissalvagwardja s-saltna tad-dritt' - Alfred Sant

Waqt li kien qed jindirizza l-plenarja tal-Parlament Ewropew, Alfred Sant qabel mal-prinċipju li r-rispett tad-drittijiet fundamentali għandu jkun...

Waqt li kien qed jindirizza l-plenarja tal-Parlament...

Xahar wara d-dikjarazzjoni tal-Unjoni Ewropea bħala LGBTIQ Freedom Zone … inbidel xi ħaġa?

Għaliex l-Unjoni Ewropea (UE) ħasset il-ħtieġa li jsir dan? x’inhu l-għan wara din id-dikjarazzjoni? U x’inhu jiġri fil-Polonja? Il-gazzetta...

Għaliex l-Unjoni Ewropea (UE) ħasset il-ħtieġa li jsir...