L-Ungerija timblokka għajnuna ta’ €50 biljun lill-Ukrajna, u tneħħi l-veto

Il-MPE tal-Ħodor saħaq li l-€10 biljun f'għajnuna għall-Ungerija hija "l-akbar tixħima fl-istorja tal-UE" sempliċiment biex Viktor Orban jastjeni fuq theddida ta' veto fuq it-taħditiet ta' adeżjoni tal-Ukrajna

Viktor Orban, Prim Ministru Ungeriż
Viktor Orban, Prim Ministru Ungeriż

L-oġġezzjoni tal-Ungerija waqqfet l-approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) ta’ pakkett ta’ għajnuna ta’ €50 biljun għall-Ukrajna, anke wara li l-UE kienet qed iddeċidet li tibda d-diskussjonijiet tal-Ukrajna biex tingħaqad fl-Unjoni Ewropea.

Il-President tal-Kunsill Ewropew, Charles Michel, żvela li l-pajjiżi kollha tal-UE, minbarra l-Ungerija, appoġġaw il-pakkett ta’ għajnuna. Il-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban, magħruf li jdewwem is-sanzjonijiet tal-UE kontra r-Russja, insista li jittardja l-għajnuna tal-Ukrajna sa wara l-elezzjonijiet Ewropej tal-2024.

Orban inizjalment hedded li jivvota t-taħditiet ta' adeżjoni iżda eventwalment astjena milli joġġezzjona, u ħalla li d-deċiżjoni tipproċedi. L-UE wkoll tat dawl aħdar lil Maldova sabiex jibdew diskussjonijiet fuq is-sħubija tal-pajjiż fl-UE.

L-Ukrajna, meqjusa bħala kandidat motivat, trid twettaq riformi sinifikanti ta' governanza u taderixxi ma' standards ekonomiċi, amministrattivi u ġudizzjarji stretti biex tikkwalifika għal sħubija fl-UE.

Ir-reżistenza ta' Orban hija pperċepita bħala tentattiv biex jingrana l-fondi ffriżati tal-UE allokati għall-Ungerija. Lejlet is-summit tal-Ukrajna, il-Kummissjoni Ewropea (KE) ħarġet €10 biljun f’għajnuna lill-Ungerija wara li ssodisfat it-talbiet għal riforma ġudizzjarja. Il-kritiċi ddeskrivew din il-mossa tal-Kummisjoni li ċediet għar-"rikatt" Ungeriż, u enfasizzaw il-kumbinazzjoni f’liema żmien seħħet u esprimew tħassib li l-ħlas jista’ jsaħħaħ it-tattiċi ta' Orban.

L-MEP tal-Ħodor Daniel Freund ikkritika lill-KE, u sostna li l-ħlas ta' €10 biljun kien "l-akbar tixħima fl-istorja tal-UE" li ngħatat lil wieħed alleat ta' Putin. Freund akkuża lill-KE li ċediet għar-rikatt ta’ Orban u ssuġġerixxa li l-fondi jistgħu jintużaw ħażin biex jkissru d-demokrazija Ungeriża.

L-UE qed tiffaċċja l-isfida li tilħaq ftehim unanimu dwar il-pakkett ta’ għajnuna tal-Ukrajna, bil-mexxejja jerġgħu jiltaqgħu x-xahar id-dieħel għal aktar diskussjonijiet. Minkejja l-oġġezzjonijiet tal-Ungerija, l-Ukrajna tara l-bidu tat-taħditiet ta’ adeżjoni bħala rebħa simbolika kontra l-influwenza Russa.

Ewropej Funded by the European Union

Dan l-artiklu jifforma parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dan l-artiklu jirrefletti l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta.

More in Ewropej 2024