Malta bagħtet truppi sabiex jipparteċipaw f’eżerċizzju militari ta' taħriġ fi Spanja

L-Unjoni Ewropea għandha tkun ippreparata tajjeb biex tiddefendi lilha nfisha, Josep Borrell, rappreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika stqarr li din hija r-realtá madwarna

Malta hija wieħed mill-pajjiżi li qed jieħdu sehem f’eżerċizzju militari ppjanat mill-Unjoni Ewropea (UE), fost l-Awstrija, Franza, Ungarija, Italja, Portugal u Romanija. B’kollox hemm 31 unitá, inkluż assi marittimi, tal-ajru, tal-art, tal-ispazju u ċibernetiċi.

Minħabba l-avvenimenti riċenti li seħħew u qed iseħħu madwarna u madwar l-Unjoni Ewrpea, fosthom l-invażjoni Russa fl-Ukrajna u l-kunflitt ta’ attakk imexxi mill-Ħamas ġewwa l-Iżrael.

Josep Borrell, Rapreżentant Għoli tal-Unjoni Ewropea għall-Affarijiet Barranin u l-Politika, saħaq li l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem biex toħloq paġna ġdida ta’ difiża għall-UE. 

Fost 2,800 truppi li qed jieħdu sehem f’dan l-eżerċizzju ewropew, Malta bagħtet it-truppi tagħha sabiex jipparteċipaw f’eżerċizzju militari li se jdum għaddej ġimgħa. 

Borrell saħaq li minkejja attivitajiet ta’ attakki u invażjoni riċenti diretti li ġraw madwarna, l-Ewropa għandha ssaħħaħ il-livell ta’ sigurtá u d-difiża. Mhux talli hekk biss, iżda se jiġu mħarrġa kif jiddefendu port f’każ ta’ attakk mill-baħar. 

Diġá għaddejjin pjanijiet biex il-Ġermanja tmexxi l-eżerċizzju li jmiss fl-2024. 

Borrell stqarr li l-għan ta’ dan l-eżerċizzju militari huwa sabiex l-armati tal-UE jkunu preparati tajjeb u biex javvanzaw ‘il quddiem f’operazzjonijiet ta’ salvataġġ, evakwazzjoni, sapport t’assistenza umanitarju u għajnuna fid-diżastri. Sfortunatament dawn huma ix-xeni li rridu naraw u “l-Ewropa għandha tkun preparata biex tipproteġi liċ-ċittadini tagħha u toffri stabilitá globali”.

Ewropej Funded by the European Union

Dan l-artiklu jifforma parti minn sensiela jisimha Ewropej. Din parti minn inizzjattiva ta' tlett organiżazzjonijiet tal-aħbarijiet, iffinanzjata mill-Parlament Ewropew biex iqarreb iċ-ċittadini Maltin max-xogħol tal-PE u jżommhom infurmati fuq is-suġġetti li jmissulhom il-ħajja ta' kuljum. Dan l-artiklu jirrefletti l-veduti tal-awtur. Il-Parlament Ewropew mhuwiex responsabbli għall-użu li jista' jsir mill-informazzjoni hawn provduta.

More in Ewropej 2024