Robert Aquilina | Għażliet
Soċjetà li mhix ġusta, soċjetà li fiha l-liġijiet ma japplikawx għall-allat u imma japplikaw biss għall-bhejjem, mhijiex u ma tistax tissejjaħ soċjetà...
Editorjal | Bl-Ingliż ngħiduha ħafna aħjar: In Denial!
In-nies li kienu qed jagħtu lil Bernard Grech il-pariri telqu u marru jfittxu impjieg ieħor u l-Kap tal-Partit donnu spiċċa f'Torri tal-Avorju, waħdu, jemmen li...
Marco Bonnici | L-għalliem-trejdunionista (professjonali) li qatt ma kien!

Il-President tal-MUT iwieġeb lil Saviour Balzan

Il-President tal-MUT iwieġeb lil Saviour Balzan

Jerome Caruana Cilia | Mudell ekonomiku li ħoloq prekarjat ġdid

Jerome Caruana Cilia huwa kandidat għall-elezzjoni ġenerali fuq is-Sitt...

Jerome Caruana Cilia huwa kandidat għall-elezzjoni...

Robert Aquilina | Ċittadini attivi u responsabbli

Robert Aquilina huwa l-President tal-organizzazzjoni Repubblika

Robert Aquilina huwa l-President tal-organizzazzjoni...

Saviour Balzan |  La tmisshomx!

'Bħal ma argumentajt drabi oħra, s-sagriffiċji qed jagħmilhom kulħadd, anzi l-għalliema għandhom il-paga tagħhom assigurata. Ħaddiehor le'

'Bħal ma argumentajt drabi oħra, s-sagriffiċji qed...

Editorjal | Mhux kemm jafu jitkellmu ... kemm kapaċi jwettqu!

Ejja nibdew ninfatmu mis-superfiċjalità tal-immaġini u nħarsu lejn...

Ejja nibdew ninfatmu mis-superfiċjalità...

Stefan Zrinzo Azzopardi | Ship to Shore: Enerġija u arja nadifa għal industrija marittima sostenibbli

'Dawn il-proġetti “ship-to-shore” huma parti integrali mill-ħames pilastri tal-viżjoni tal-Prim Ministru Robert Abela biex titjieb...

'Dawn il-proġetti “ship-to-shore” huma...

Owen Bonnici | Il-karrieri tar-riċerkaturi tagħna huma għeżież għalina

Għalina l-inizjattivi futuri tal-UE dwar karrieri fir-riċerka għandhom ikunu kkoordinati u mfassla id f’id mal-Istati Membri, bi ħsieb dwar...

Għalina l-inizjattivi futuri tal-UE dwar karrieri...

Saviour Balzan | Il-froġa ta’ Doreen Parnis

'Niftakar li kont għidtlu lil Joseph Muscat u kien baqa' sieket. ...

'Niftakar li kont għidtlu lil Joseph Muscat u kien...

Editorjal | Il-Kirjiet: Xafra taqta' miż-żewġ naħat u bżonn urġenti ta' soluzzjoni

Din il-kwistjni hija xafra li taqta' miż-żewġ naħat u li mhix se tissolva bil-paroli sabiħ.  Se tissolva billi jinstabu soluzzjonijiet li...

Din il-kwistjni hija xafra li taqta'...

Carmel Cacopardo | It-turiżmu wara l-pandemija: ħtieġa ta’ doża qawwija ta’ realtà

Jekk tfittex fid-dokument dwar l-agri-turiżmu inkella dwar l-eko-turiżmu, ma issib xejn. Dan iwassal għall-konklużjoni inevitabbli li l-istrateġija mhiex...

Jekk tfittex fid-dokument dwar l-agri-turiżmu inkella dwar...

Owen Bonnici | Ekosistema robusta ta’ innovazzjoni

Il-Gvern irid ikun l-ixprun u l-entità li tqarreb il-fondi –...

Il-Gvern irid ikun l-ixprun u l-entità li...

Miriam Dalli | Green Bonds: Il-pass li jmiss biex ngħaqdu l-interess ambjentali u dak ekonomiku

Wara laqgħat li kelli ma' entitajiet bħall-Gozo Business Chamber, il-Kamra tal-Kummerċ u diversi entitajiet privati ​​madwar il-gżejjer, jidher li...

Wara laqgħat li kelli ma' entitajiet bħall-Gozo...