Owen Bonnici | Nilqgħu għall-isfidi bi pjan serju
Jekk ma nkomplux niddiskutu, nippjanaw, b’rieda tajba flimkien, ma nkunux ħadna l-opportunità ppreżentata minn din l-esperjenza
Stefan Zrinzo Azzopardi | Lejn normalità ġdida
Bl-għajnuna ta’ kulħadd, b’determinazzjoni soda, b’għażliet responsabbli u t-tmexxija li jeħtieg pajjizna, se negħlbu l-isifidi u se nirbħu saħħitna.