Editorjal | Solidarjetà s-sena kollha
Irid ikun hemm ħeġġa politika biex din il-pjaga soċjali tal-faqar tiġi solvuta, aktar u aktar fid-dawl ta’ sinjali ċari li l-2024 se ġġib magħha inflazzjoni...
Is-sena tal-għafsa
L-2024, is-sena li tista’ tkun is-sena tal-għafsa, il-Gvern jeħtieġ li jaġixxi u jħares daqsxejn aktar fit-tul
Alex Agius Saliba | Suq tax-xogħol modern - Realtajiet u sfidi ġodda

Niżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti... bi proposta li ser tgħin lil dawk li qed jidhru daqslikieku qed jaħdmu għal rashom imma fil-verità...

Niżguraw kundizzjonijiet tax-xogħol diċenti... bi...

Carmel Cacopardo | Jgħadduna biż-żmien!

Li t-trasport pubbliku jkun b’xejn minn dan ix-xahar kienet deċiżjoni...

Li t-trasport pubbliku jkun b’xejn minn dan ix-xahar...

Editorjal | Mhux ir-rapporti fuq il-midja jdgħajfu lill-Oppożizzjoni! Il-PN stess dgħajjifha

Il-PN ma jistax jibqa' sejjer hekk. La għalih imma ħafna aktar minn hekk, lanqas għad-demokrazija. Twaħħlux fil-midja, il-midja xogħolha qed...

Il-PN ma jistax jibqa' sejjer hekk. La għalih imma...

Carmel Cacopardo | Daphne: Ħames snin stennija għall-ġustizzja

L-iżviluppi ta’ dawn l-aħħar sittin xahar huma l-ikbar prova li...

L-iżviluppi ta’ dawn l-aħħar sittin xahar huma...

Editorjal | Karin, Raymond u Daphne: Il-ġustizzja vera li trid issir!

Il-fatt li snin wara bqajna maqsumin, anke fuq il-mejtin, anke fuq il-vittmi politiċi, anke fuq dawk il-martri innoċenti li nqatlu għax kienu qed jagħmlu...

Il-fatt li snin wara bqajna maqsumin, anke fuq il-mejtin,...

Jonathan Attard u Byron Camilleri | Il-Pleġġ għall-Ħelsien mill-Arrest: Infittxu l-Bilanċ

L-emendi ma huma bl-ebda mod qed jilgħabu mad-dritt tal-libertà personali. Huma mmirati sempliċiment biex jevitaw l-isfrattar ta’ proċessi...

L-emendi ma huma bl-ebda mod qed jilgħabu mad-dritt...

Julie Zahra | Inkosistenza fil-protezzjoni tal-wirt nazzjonali

Aħna qegħdin hawn bħala kustodji tal-wirt nazzjonali tagħna u mhux biex...

Aħna qegħdin hawn bħala kustodji tal-wirt nazzjonali...

Josianne Cutajar | Qalbna dejjem maż-żgħir, Malta u lil hinn

Biex nassiguraw li n-nies ilaħħqu mal-għoli tal-ħajja, hemm bżonn...

Biex nassiguraw li n-nies ilaħħqu mal-għoli tal-ħajja,...

Peter Agius | Enerġija ġdida għal-Malta fl-Ewropa

Nagħrfu li għadna kemm ħriġna minn pandemija li ħalliet bosta persuni...

Nagħrfu li għadna kemm ħriġna minn pandemija li...

Carmel Cacopardo | Inħarsu l-art agrikola: kollha

Nistieden lill-Gvern biex jippreżenta mozzjoni fil-Parlament biex iħassar...

Nistieden lill-Gvern biex jippreżenta mozzjoni...

Editorjal | Ir-riċetta trid tinbidel, qalilna l-Ministru...

Issa li l-Ministru tal-Finanzi stess qed jgħid li dak li ħadem fl-aħħar...

Issa li l-Ministru tal-Finanzi stess qed jgħid li dak li...

Ivan Castillo | Kundizzjonijiet, Drittijiet u xogħol

Il-Partit Nazzjonalista u l-midja indipendenti ilhom snin jiktbu u jitkellmu...

Il-Partit Nazzjonalista u l-midja indipendenti ilhom snin...